Mezőőr - álláspályázat

Mezőőr - álláspályázat
2021.04.17.

Jászberény Város Önkormányzat pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

Jászberény Városi Önkormányzat

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

m e z ő ő r

munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony keretében történőbetöltésére.

 

Pályázati feltételek:

 

 • minimum általános iskolai végzettség;
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, illetve szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, betöltött 18. életév;
 • 3 hónap próbaidő;
 • a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;
 • lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés;
 • a pályázó kötelezettségvállalása, hogy munkába állás napjáig a lőfegyvertartási engedélyt megszerzi, ami az alkalmazás egyik feltétele;
 • a pályázó vállalja, hogy a munkába állást megelőzően elvégzi az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben és a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben meghatározott tanfolyamot (ha ezzel nem rendelkezik);
 • a mezőőrök számára, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. számú törvény, valamint a 29/1998. (IV.30.) FM rendeletben, kötelezően előírt vizsga megléte,
 • B kategóriás jogosítvány.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mezőőri vizsga, valamint sörétes vadászlőfegyver tartásához szükséges vizsgabizonyítvány, engedély megléte;
 • mezőőri munkakörben szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű helyismeret, rendezett életmód, jó kommunikációs készség, megbízhatóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az eredeti erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani);
 • iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló okiratok másolata;
 • mezőőri vizsgabizonyítvány és rendészeti vizsgabizonyítvány másolata;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez és azok megismeréséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy beleegyezik-e a pályázata nyilvános képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásába.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Jászberény város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, termőföldön lévő, illetve hozzátartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények vagyonvédelmének ellátása.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény város közigazgatási területe

 

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag postai úton, a Jászberény Városi Önkormányzat (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) címére, a „Mezőőri pályázat” borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tóthné Páll Ilona nyújt  a 06-57/505-719-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 3.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 6.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelően összeállított és beküldött pályázatok kerülnek elbírálásra.

A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. Pályáztató a pályázatot csak akkor tekinti érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak, amennyiben az valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Pályáztató a döntéséről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.kozigallas.gov.hu, valamint Jászberény város honlapja

Egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: mezőőri állására megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján kezeli

Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

 

Jászberény Városi Önkormányzat

 

Az álláspályázat anyaga az alábbi linkről letölthető:

palyazati-kiiras-mezoor.docx

 

Melléklet:

Jászberény Városi Önkormányzat közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez kapcsolódó adatkezeléshez - Adatkezelési tájékoztató  - a mellékelt linkről letölthető: ak_tajekoztato_jogviszony_vegl.docx

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.