Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett pénzügyi feladatok
Az ügytípus megnevezése
Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett pénzügyi feladatok ellátása
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jászberény Városi Önkormányzat
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény város közigazgatási területe
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Írásos kérelem
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról
1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
  • postai úton, vagy
  • személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I. emelet 25. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az ügyintézés a 2010-ben megszűnt Víziközű Társulattól átvett pénzügyi feladatok keretében a korábbi érdekeltségi ingatlanok tulajdonosai által megkötött lakás-előtakarékossági (a továbbiakban LTP) szerződésekkel kapcsolatos ügyek intézésére terjed ki, így különösen: LTP szerződések módosításához szükséges önkormányzati hozzájárulás, megszüntetéséhez szüksége önkormányzati igazolás kiadása.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.