Településképi véleményezés

Az ügytípus megnevezése
Településképi véleményezési eljárás
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jászberény Város Polgármestere
Eljáró szerv
PH Városüzemeltetési Iroda
Illetékességi terület
Jászberény közigazgatási területe
Eljárási illeték
Díjtalan
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
A letölthető formanyomtatvány kitöltése
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
  • a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
  • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
  • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem. benyújtásának módja:
- postai úton Jászberény Város Polgármesterének címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
- személyesen Jászberény Város Polgármesteri Hivatal I. székház (Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Városüzemeltetési Iroda Földszint . számú hivatali helység ügyfélfogadási időben
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8:00-11.30
Kedd: 8:00 – 11.30
Szerda: 8:00 – 11.30, 13.00 – 16.00
Csütörtök: -
Péntek: 8:00-11:30
Ügyintézés határideje:
Elintézési határidő: 15 nap
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatá
A településképi véleményezési eljárás megindítását megelőzően lehetőség van előzetesen a tervezett építést településképi szempontból egyeztetni a Főépítészi Irodával személyesen főépítészi fogadóórán előzetes bejelentkezés alapján, illetve digitális tervek központi e-mail címre történő megküldésével.
Javasoljuk az előzetes egyeztetés lehetőségének kihasználását a településképi érdekek előzetes tisztázására, mert ez által biztosítható, hogy a polgármester településképi véleménye az ÉTDR-be feltöltött tervekre ajánlással megadható legyen.
Az eljárást kérelemre írásban, a formanyomtatvány (településképi véleményezési kérelem) benyújtásával kitöltésével kell kezdeményezni, mely postai úton, vagy személyesen is benyújtható.
A településképi véleményezési kérelem 1 pld papír alapon személyesen, vagy postai úton benyújtva, valamint
a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, az ÉTDR felületére feltöltve, melynek  tartalma:
rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
reklámelhelyezés ábrázolása,
a rendeltetés meghatározása.
A dokumentációt a kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának  pdf/A formátumban kell az ÉTDR tárhelyére  feltölteni ”előzetes szakhatósági, vagy egyéb megkeresés” formájában  a településképi véleményezés hatóságának -  Jászberény Város Polgármesterének - címezve eljuttatni.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
-
Kitöltési útmutatók
-
Elektronikus ügyintézés
elektronikus úton /ETDR rendszer/
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége
-
Időpontfoglalás:
-
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke
-
Az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 1. § ‑ 6.§
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.