Útügyek

Az ügytípus megnevezése
Közterület-kezelői hozzájárulás
Ügyleírás
A közterület-kezelői hozzájárulás kiadásának rendjét, közterületeken folyó munkákat és a közút- közterület felbontását Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(IX. 12.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A közterület-kezelői hozzájárulás kiadását november 15-től március 1-ig terjedő időszakra a jegyző megtagadhatja, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható.

Közterület-kezelői hozzájárulás kiadására az alábbi tárgykörökben kerül sor:

a) Hatósági engedélyekhez:
    aa) Építési engedélyhez,
    ab) Bontási engedélyhez,
    ac) Használatbavételi engedélyhez,
    ad) Egyéb, jogszabályban meghatározott engedélyhez amennyiben közterületet érint.
b) Közterületen végzett munkákkal összefüggésben:
    ba) Közterület felbontása, útátfúrás,
    bb) Kocsibejáró létesítése,
    bc)Közterületen végzett egyéb munka esetén.
c) Telekalakítás,
d) Útvonalengedély túlsúlyos jármű számára,
e) Közúti jelzőtábla kihelyezése, bevonása,
f) Növénytelepítés esetén.
Illetékesség
Jászberény közigazgatási területén a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek tekintetében
Közterület: a burkolt és burkolatlan utcák, utak, kerékpárutak, járdák, terek, továbbá parkok, ligetek, sétányok, általában mindazok a területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják és a lakosság rendelkezésére állnak.
Szükséges iratok
A közterület-kezelői hozzájárulás iránti kérelmet a jegyzőhöz, a Hivatalban rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell műszaki leírást és tervdokumentációt
Ügyintézés ideje
A jegyző a kérelmet 30 napon belül bírálja el, mely határidő a kérelmező egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható. A sürgősségi eljárásban az elbírálás határideje 10 nap.
Ügyintézés díja
Építési, bontási, használatba vételi, működési engedély kiadásához:
 • magánszemély: 2.000,- Ft+ÁFA
 • jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság: 10.000,- Ft + ÁFA
Közterület bontásához, 10 napot meg nem haladó bontás és helyreállítás esetén:
 • magánszemély: 2.000,- Ft+ÁFA
 • jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság: 10.000,- Ft + ÁFA
Közterület bontásához, 10 napot meghaladó bontás és helyreállítás esetén:
 • magánszemély: 10.000,- Ft+ÁFA
 • jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság: 100.000,- Ft + ÁFA
Telekalakítás
 • magánszemély: 2.000,- Ft+ÁFA
 • jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság: 10.000,- Ft + ÁFA
Útvonal engedély túlsúlyos jármű számára.

a) Jászberény Város közigazgatási területére:
 • Egy napra szóló engedély: 5.000,- Ft+ÁFA/jármű
 • Hét napra szóló engedély: 15.000, Ft+ÁFA/jármű
 • Harminc napra szóló engedély: 75.000,- Ft+ÁFA/jármű
 • Kilencven napra szóló engedély: 150.000,- Ft+ÁFA/jármű
 • Háromszázhatvanöt napra szóló engedély: 400.000,- Ft+ÁFA/jármű

b) Telephelyre történő be- és kihajtás:
 • Útvonal engedély kizárólag a telephelyhez legközelebbi, súlykorlátozással nem védett út megközelítését biztosító útvonalakra adható, melynek díjtétele 50.000,- Ft+ÁFA/év/jármű.
 • Közúti jelzőtábla kihelyezése, bevonása: 2000,- Ft+ÁFA
Kocsibejáró létesítése
 • magánszemély: 2.000,- Ft+ÁFA
 • jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság: 10.000,- Ft + ÁFA
Növénytelepítés: díjmentes
Sürgősségi eljárás esetén fizetendő díj az 1-7 pontokban megállapított díj 150%-a.
 
Vonatkozó jogszabályok
Közúton folyó munkákat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet, a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001.(I. 31.) KöViM rendelet, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet, a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet (ÚT 2-1.152 és ÚT 2-1.119 Útügyi Műszaki Előírásokat is figyelembe véve) előírásainak megtartásával kell végezni.
Kapcsolódó nyomtatványok
Közterület-kezelői hozzájárulási kérelem nyomtatvány (magánszemély részére) itt  érhető el.
Közterület-kezelői hozzájárulási kérelem nyomtatvány (jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére) itt érhető el.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.