II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
 1.1. A Polgármesteri Hivatal PH/3193-2/2020. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata
 1.2. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
 1.3. A Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
2. Az országos illetékességű szervek feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek megnevezése, alapvető eljárási szabályokra vonatkozó tájékoztatás   
 4.1. Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási Iroda ügymenet leírása
 4.2. Aljegyzői Osztály Hatósági Iroda ügymenet leírása
 5. A szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
 5.1. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (III.28.) önkormányzati rendelete a hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásról 
 5.2. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
6. A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai   
 6.1. Aljegyzői Osztály Hatósági Iroda nyilvántartásai
 6.2. Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási Iroda nyilvántartásai
7. A szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja
8. A szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, döntései; ülésének jegyzőkönyvei
 8.1. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet a Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzata
 8.2. Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi munkaterve
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok 
10. A szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 
11. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása   
 11.1. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014 önkormányzati rendelete a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahelyi teremtési helyi támogatásának programjáról  
 11.2. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete a társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásokról
 11.3. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról
12. A szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
14. A szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei 
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.
16A közérdekű adatok hasznosítására, újrahasznosítására vonatkozó információkadatlap_infsz_eves_jelentes_jaszberenyi_polg_hiv-pdf
17. A szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.