Társadalmi egyeztetés

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kerülő önkormányzati rendeletek tervezetének társadalmi egyeztetésével, véleményezésével kapcsolatos tájékoztató

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 56. §-a tartalmazza az önkormányzati rendeletek tervezetének (továbbiakban: tervezet) társadalmi egyeztetésével, véleményezésével kapcsolatos szabályokat. A tervezetek az alábbi hat kivételtől eltekintve elfogadásuk előtt felkerülnek a Városháza/Önkormányzat/Társadalmi egyeztetés menübe.

Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
  • az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét,
  • a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó, a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendelet tervezetét,
  • helyi adóról szóló önkormányzati rendelet tervezetét,
  • az önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetét, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, valamint
  • az olyan rendelettervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az az Önkormányzat különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeit veszélyeztetné.

A közzétett tervezetről e-mail-ben bárki véleményt nyilváníthat. A tervezetről alkotott vélemény az alábbi e-mail címre küldhető meg a közzétételkor megjelölt időpontig:  phjb@jaszbereny.hu Csak a névvel ellátott vélemények figyelembe vételére van lehetőség, a névtelen üzenetek törlésre kerülnek. A beérkezett  véleményekről  összefoglaló  készül,  ami  anonim  módon  közzétételre  kerül,  az  egyedi válaszadás nem kötelező.

 
                                                                                                      Baloghné Dr. Seres Krisztina
                                                                                                                 jegyző
Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelet tervezetei
A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet
módosítására
véleményezhető 2024. március 12.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.