Tevékenységek

 • A Képviselő-testület és bizottságai működésével összefüggő feladatok (előterjesztések, rendelet-tervezetek törvényességi kontrollja; az ülések összehívása, azok szervezési és ügyviteli feltételeinek biztosítása; testületi jegyzőkönyvek elkészítése; testületi határozati kivonatok elkészítése; jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása; stb..)
 • Választásokkal összefüggő feladatok
 • (az országgyűlési, európai parlamenti és a helyhatósági választásokkal kapcsolatos törvényességi, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása)
 • Humánpolitikai feladatok
 • (a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyával, munkavállalóinak munka jogviszonyával, az Önkormányzat közalkalmazottjainak, munkavállalóinak jogviszonyával, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi feladatok ellátása; személyi anyagok kezelése; álláspályázatok lebonyolítása; továbbképzések szervezése; távolléti jelentések; stb
 • A társasházak szerveinek törvényességi felügyeletét érintő feladatok ellátása
 • Iratkezelés
 • Városi, hivatali rendezvények, családi események szervezésével kapcsolatos teendők ellátása
 • Képviselői, illetve köztisztviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 • Adatvédelmi koordinációs feladatok ellátása
 • Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 • A város címerének és zászlójának használatával kapcsolatos engedélyezés
 • A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátása
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.