I. Szervezeti, személyzeti adatok


1. A szerv neve, címe, ügyfél szolgálatának elérhetőségei
2. Szervezeti felépítése
2.1. Az egyes szervezeti egységek feladatai
3. A szerv vezetőinek, az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, ügyfél fogadási rend
5. A Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, elérhetőségei
6. A szerv irányítása, felügyelete alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, adatai
7. A szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége
8. A szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége
 8.1. A Folklór Kulturális Közalapítvány alapító okirata
 8.2. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány alapító okirata
 8.3. A "Hamza Múzeum és Jász Galéria" Közalapítvány alapító okirata
9. A szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, elérhetősége 
 9.1. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat alapító okirata
  9.1.1. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat működési engedélye
 9.2. A Jász Múzeum alapító okirata 
 9.3. A Jászberény Város Óvodai Intézménye alapító okirata 
 9.4.A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata
  9.4.1. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény működési engedélye
 9.5. Polgármesteri Hivatal alapító okirata
9.5.1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
9.6 Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okirata
9.7 Jászberényi Városi Könyvtár alapító okirata
10. A szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség neve, címe, főszerkesztő neve
11. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének neve, székhelye, elérhetősége
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.