Határozatok - Archivum

Szám Cím Fájl Dátum
224/2019. Határozat a 2019. évi „önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” előirányzat terhére a MACI Alapítvány támogatásáról VII.03
223/2019. Határozat a „Klapka tanműhely kialakítása” tárgyú projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításáról VII.03
222/2019. Határozat a Jászberényi Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök ingyenes átruházásáról VII.03
221/2019. Határozat a jászberényi 4125 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról VII.03
220/2019. Határozat a jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről VII.03
219/2019. Határozat a jászberényi 9392/10 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról VII.03
218/2019. Határozat a jászberényi 2632/1 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról VII.03
217/2019. Határozat a jászberényi 760/3 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról VII.03
216/2019. Határozat a véleményezési szakasz lezárásáról VII.03
216/2019. Határozat a véleményezési szakasz lezárásáról VII.03
215/2019. Határozat a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról VII.03
214/2019. Határozat a jászberényi 9450/10 hrsz-ú út elnevezéséről VII.03
213/2019. Határozat a jászberényi 0267, 0269, 0293/1, 0272/2, 0272/1, 0270/21 és a 0270/39 hrsz-ú utakkal határolt területet elnevezéséről VII.03
212/2019. Határozat a kiegyensúlyozott tájékoztatást segítő média-munkacsoport megalakításáról szóló 192/2019. (VI. 12.) határozat módosításáról VII.03
211/2019. Határozat az Augusztus 20-ai szónok felkéréséről VII.03
210/2019. Határozat az orvostanhallgatók ösztöndíjáról VII.03
209/2019. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról VII.03
208/2019. A Jász Múzeum 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról VII.03
207/2019. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről VII.03
206/2019. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről VII.03
205/2019. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló határozat VII.03
204/2019. Napirend elfogadása VII.03
203/2019. Napirendi pont levételéről VII.03
202/2019. Sürgősségi indítvány napirendre vétele VII.03
 201/2019.A „Jászberény, Magyar és Vásárhelyi utcák által határolt területrész közmű- és úthálózat kivitelezése” tárgyú projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításárólVI.12
 200/2019.A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításárólVI.12
 199/2019.A jászberényi 2632/1 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésérőlVI.12
 198/2019.A jászberényi 9392/10 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítésérőlVI.12
 197/2019.Jászberény, 072/34, 072/35 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásárólVI.12
 196/2019.Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárássalVI.12
 195/2019.A Jászberény Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata módosításárólVI.12
 194/2019.A jászberényi 5155 hrsz-ú, természetben Jászberény, Kossuth Lajos u. 58. szám alatt található ingatlan bérbeadásárólVI.12
 193/2019.Az Országzászló emlékmű állításával kapcsolatos döntések meghozataláról VI.12
 192/2019.Kiegyensúlyozott tájékoztatást segítő média-munkacsoport megalakításárólVI.12
 191/2019.A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásárólVI.12
 190/2019.A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólVI.12
 189/2019.Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosításárólVI.12
 188/2019.A Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról.VI.12
 187/2019.Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének szakmai tevékenységérőlVI.12
 186/2019.A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólVI.12
 185/2019.A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólVI.12
 184/2019.Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételérőlVI.12
 183/2019.A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételérőlVI.12
 182/2019.A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásárólVI.12
 Z-181/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. május 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.V.15
 Z-180/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. május 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.V.15
 178/2019. A „Jászberény egészségügyéért” felsőoktatási ösztöndíj alapításáról és a támogatás szabályainak rendeletben történő elfogadásárólV.15
 177/2019. A jászfelsőszentgyörgyi 127 hrsz-ú önkormányzati bérlakás funkciójának megszüntetéséről, bérlakás-állományból történő kivonásáról, vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározásárólV.15
 176/2019. Önkormányzati tulajdonú terület haszonkölcsönbe adásáról és társasházi tulajdonú részterület ingyenes használatba vételéről V.15
 175/2019. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. által a LEHEL strand és uszodában végrehajtott fejlesztésekkel létrehozott tárgyi eszközök megvételéről és fedezet biztosításárólV.15
 174/2019. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. által a LEHEL strand és uszodában végrehajtott fejlesztésekkel létrehozott tárgyi eszközök megvételére és fedezet biztosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatrólV.15
 173/2019. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. által a LEHEL strand és uszodában végrehajtott fejlesztésekkel létrehozott tárgyi eszközök megvételére és fedezet biztosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatrólV.15
 172/2019. A jászberényi 2632/1 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításárólV.15
 171/2019. A jászberényi 9392/10 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításárólV.15
 170/2019. Költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításárólV.15
 169/2019. Ideiglenes parkolók bérleti díjához szükséges pénzügyi fedezet biztosításárólV.15
 168/2019. A jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításárólV.15
 167/2019. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról és a 120/2019. (IV. 10.) határozat módosításárólV.15
 166/2019. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására és a 120/2019. (IV. 10.) határozat módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatrólV.15
 165/2019. A TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú, „Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításárólV.15
 164/2019. A TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú, „Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatrólV.15
 163/2019. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Sün Sámuel Óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról V.15
 162/2019. Az Nemzeti Ovi- Sport Programban való részvétel céljából pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges saját erő biztosításáról V.15
 161/2019. „Diák- és szabadidő sport” elnevezésű előirányzat terhére a Tehetséget 2000-re! Alapítvány támogatásárólV.15
 160/2019. A „Iskolai nyári táborok pályázati kerete” elnevezésű előirányzat terhére Alapítványok támogatásáról V.15
 159/2019. A „Kulturális programok kerete” elnevezésű előirányzat terhére Alapítványok támogatásáról V.15
 158/2019. „Civil szervezetek pályázati kerete” elnevezésű előirányzat terhére Alapítványok támogatásáról V.15
 157/2019. „Tehetséget 2000-re!” Alapítvány támogatásárólV.15
 156/2019. Háziorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásárólV.15
 155/2019. Fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításárólV.15
 154/2019. A jászberényi VI. számú fogorvosi körzet ellátásárólV.15
 153/2019. A Bercsényi Miklós Általános Iskola intézményvezetői pályázatához önkormányzati vélemény kialakításáról V.15
 152/2019. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólV.15
 151/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve módosításárólV.15
 150/2019. A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásulvételérőlV.15
 149/2019. A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásárólV.15
 148/2019. A 2018. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásárólV.15
 147/2019. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásárólV.15
 146/2019. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásárólV.15
 145/2019. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásárólV.15
 144/2019. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2018. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásárólV.15
 143/2019. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásárólV.15
 142/2019. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételérőlV.15
 141/2019. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételérőlV.15
 140/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásárólV.15
 Z-139/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.IV.10
 Z-129/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.IV.10
 Z-128/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.IV.10
 Z-127/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.IV.10
 Z-126/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.IV.10
 Z-124/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2019. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése.IV.10
 122/2019. A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításárólIV.10
 121/2019. A jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésérőlIV.10
 120/2019. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításárólIV.10
 119/2019. A Cori-Kör Alapítvány támogatásárólIV.10
 118/2019. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólIV.10
 117/2019. A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólIV.10
 116/2019. A Bercsényi Miklós Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólIV.10
 115/2019. A Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézményének átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólIV.10
 114/2019. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólIV.10
 113/2019. A Lehel Vezér Gimnázium átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólIV.10
 112/2019. Lehel Vezér Gimnázium átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításárólIV.10
 111/2019. A jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadására kiírt nyilvános pályázat elbírálásárólIV.10
 110/2019. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásárólIV.10
 109/2019. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételérőlIV.10
 108/2019. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételérőlIV.10
 107/2019. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételérőlIV.10
 106/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásárólIV.10
 105/2019. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatos előterjesztés napirendről történő levételérőlIV.10
 103/2019. A jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról III.13.
 102/2019. A jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírásáról III.13.
 101/2019. A jászberényi 5914 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítéséről és vételárának megállapításáról III.13.
 100/2019. A jászberényi 3915/A/6 hrsz-ú és jászberényi 3915/A/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről és vételárának megállapításáról III.13.
 99/2019. A „Munkásszállások kialakítása” című pályázaton való indulásról és a szükséges önerő biztosításáról III.13.
 98/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról III.13.
 97/2019. Jászberény Város 2019. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról III.13.
 96/2019. Jászberény Város 2019. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról III.13.
 95/2019. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról III.13.
 94/2019. Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról III.13.
 93/2019. A Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról III.13.
 92/2019. A Talentum Alapítvány támogatásáról III.13.
 91/2019. A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról szóló 161/2018. (VI. 13.) határozat módosításáról III.13.
 90/2019. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületet érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással a hrsz.: 759 és 760/4 ingatlanok vonatkozásában III.13.
 89/2019. Jászberény város településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 40/2017. (II. 15.) határozat módosításáról III.13.
 88/2019. A Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról III.13.
 87/2019. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.13.
 86/2019. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.13.
 86/2019. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.13.
 85/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testülete 2019. március 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról III.13.
 84/2019. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet és a mezei örszolgálat létesítéséröl és müködéséröl szóló 14/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló elöterjesztés napirendröl történö levételéröl III.13.
 83/2019. Jászberény város közéleti hetilapja, a Jászkürt Újság kiadásának nyilvános pályázat útján történö meghirdetésére irányuló elöterjesztés napirendröl történö levételéröl III.13.
 82/2019. a jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác stny. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására kiírt nyilvános megismételt pályázat elbírálásáról II.27.
 81/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testülete 2019. február 27-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról II.27.
 Z-80/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-79/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-78/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-76/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-75/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-74/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-73/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-72/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-71/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-70/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-63/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-62/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-61/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-60/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-51/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-50/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-46/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-45/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-44/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-40/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 Z-39/2019. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.13.
 35/2019. A jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról II.13.
 34/2019. Tiszteletdíjról történő lemondásról és egyesület támogatásáról II.13.
 33/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia és villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról II.13.
 32/2019. A Jászberényi Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök ingyenes átruházásáról II.13.
 31/2019. A Jász Múzeum stratégiai tervének, valamint a 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról II.13.
 30/2019. Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről II.13.
 29/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról II.13.
 28/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről II.13.
 27/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről II.13.
 26/2019. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve módosításáról II.13.
 25/2019. A Jászberényi FC 2018. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2018. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.13.
 24/2019. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2018. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.13.
 23/2019. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2018. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.13.
 22/2019. A 2018. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről II.13.
 21/2019. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről II.13.
 20/2019. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről II.13.
 19/2019. A jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác stny. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános pályázat ismételt kiírásáról II.13.
 18/2019. A jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác stny. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról II.13.
 17/2019. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról II.13.
 16/2019. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatos előterjesztés napirendről történő levételéről II.13.
 15/2019 A jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről I.16.
 14/2019 A jászberényi 3882/A/1, 3882/A/2, 3882/A/3 hrsz-ú, természetben Jászberény, Liliom u. 4. fsz. 1-3. sz. alatt található ingatlanok ingyenes használatba adásáról I.16.
 13/2019 A jászberényi 3914 hrsz-ú, természetben Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatt található ingatlan ingyenes használatba adásáról I.16.
 12/2019 A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról I.16.
 11/2019 A jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác stny. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírásáról I.16.
 10/2019 A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 azonosítószámú, „Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben” című projekt megvalósítása során, a „Jászberény bölcsőde udvar fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének biztosításáról I.16.
 9/2019 Az V. számú gyermekkörzet helyettesítésének finanszírozásáról I.16.
 8/2019 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről I.16.
 7/2019 A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról I.16.
 6/2019 A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról I.16.
 5/2019 A 2018. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról I.16.
 4/2019 A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról I.16.
 3/2019 Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről I.16.
 2/2019 A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről I.16.
 1/2019 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról I.16.
 Z-301/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2018. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. XII.12.
 299/2018. A jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról XII.12.
 298/2018. A jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan 15 m2 nagyságú részterületének bérbeadásáról XII.12.
 297/2018. A jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan 15 m2 nagyságú részterületének bérbeadásáról XII.12.
 296/2018. A jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan 15 m2 nagyságú részterületének bérbeadásáról XII.12.
 295/2018. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről XII.12.
 294/2018. Jászberény, 07/12, 07/13 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról XII.12.
 293/2018. A jászberényi 4682 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola u. 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használatba adásáról XII.12.
 292/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 140/2018. (V. 16.) határozat módosításáról XII.12.
 291/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 140/2018. (V. 16.) határozat módosításáról XII.12.
 290/2018. A jászberényi 2599/1 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan, 733 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról XII.12.
 289/2018. A Jászberény, Fürdő utca 2. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló 19/2014. (I. 15.) határozat módosításáról XII.12.
 288/2018. Gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról XII.12.
 287/2018. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról XII.12.
 286/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve jóváhagyásáról XII.12.
 285/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve jóváhagyására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról XII.12.
 284/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról XII.12.
 283/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről XII.12.
 282/2018. A Jászság Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról XII.12.
 281/2018. A Jászság Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról XII.12.
 280/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról XII.12.
 279/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról XII.12.
 278/2018. A kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatokról szóló 26/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról XII.12.
 277/2018. Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról XII.12.
 276/2018. A Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatairól szóló tájékoztatóról XII.12.
 275/2018. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.12.
 274/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.12.
 273/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.12.
 272/2018. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról XII.12.
 271/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról XII.12.
 270/2018. Dr. Gedei József önkormányzati képviselő napirendi pont elhagyására irányuló javaslatáról XII.12.
 269/2018. a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XII.12.
 267/2018. A jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan teljes területének haszonkölcsönbe adásáról szóló 217/2016. (VII. 13.) határozat módosítására XI.14.
 266/2018. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról XI.14.
 265/2018. A jászberényi 7785 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról XI.14.
 264/2018. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítvány támogatásáról XI.14.
 263/2018. A Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról XI.14.
 262/2018. A karácsonyi díszkivilágítás költségeinek fedezetéről XI.14.
 261/2018. A Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület támogatásáról XI.14.
 260/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 164/2018. (VI. 13.) határozat módosításáról XI.14.
 259/2018. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosításáról szóló 219/2018. (IX. 12.) határozat módosításáról XI.14.
 258/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről XI.14.
 257/2018. Jászberény Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 40/2017. (II. 15.) határozat módosításáról XI.14.
 256/2018. Egyes önkormányzati rendeletek módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról XI.14.
 255/2018. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról XI.14.
 254/2018. A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.14.
 253/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.14.
 252/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.14.
 251/2018. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról XI.14.
 250/2018. Dr. Sebők Balázs a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságába (külsős) tagként történő megválasztásáról XI.14.
 249/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról XI.14.
 248/2018. Dr. Sebők Balázs a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságába (külsős) tagként történő megválasztására irányuló előterjesztés sürgősségi indítvány napirendre vételéről XI.14.
 247/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2018. október 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.10.
 245/2018. Jászberény, 0330/80, 0330/81, 0330/82 és 0330/169 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról X.10.
 244/2018. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 9349/2 és a 9354/4 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában X.10.
 243/2018. A „MACI” Alapítvány támogatásáról X.10.
 242/2018. A jászberényi 3882 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben 5100 Jászberény, Liliom utca 4. szám alatti ingatlan bérlakás-állományból történő kivonásáról X.10.
 241/2018. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája közfeladatának ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásáról X.10.
 240/2018. V. számú fogorvosi körzet ellátásáról X.10.
 239/2018. Az általános iskolai felvételi körzetekről X.10.
 238/2018. A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyásáról X.10.
 237/2018. A Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról X.10.
 236/2018. Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.10.
 235/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.10.
 234/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.10.
 233/2018. Szerződés megszűnéséből adódó kötelezettség fedezetének biztosításáról X.10.
 232/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról X.10.
 231/2018. Szerződés megszűnéséből adódó kötelezettség fedezetének biztosítására irányuló előterjesztés sürgősségi indítvány napirendre vételéről X.10.
 230/2018. Jászberény Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 40/2017.(II. 15.) határozat módosításáról IX.26.
 229/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról IX.26.
 228/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2018. szeptembere 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IX.12.
 225/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról IX.12.
 224/2018. Jászberény, 0335/81, 0330/5, 0330/6 és 0330/172 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról IX.12.
 223/2018. A Cori-Kör Alapítvány támogatásáról IX.12.
 222/2018. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról IX.12.
 221/2018. Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról IX.12.
 220/2018. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról IX.12.
 219/2018. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosításáról IX.12.
 218/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről IX.12.
 217/2018. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015-2017. közötti időszakban Jászberény és térségében végzett tevékenységéről és a megvalósult fejlesztésekről szóló tájékoztató tudomásulvételéről IX.12.
 216/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről IX.12.
 215/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről IX.12.
 214/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról IX.12.
 213/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat és Jászjákóhalma Község Önkormányzata, mint Ellátásért felelősek, Átadók, valamint Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűem Működő Részvénytársaság, mint Víziközmű-szolgáltató, Átvevő között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról VIII.09.
 212/2018. Jászberény város településrendezési eszközeinek a hrsz.,: 0611/13, 0611/14, 0611/15, 0611/16 ingatlanokat érintő módosítási folyamatában a partnerségi véleményezés lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről ( CEGE ) VIII.09.
 211/2018. A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról VIII.09.
 210/2018. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról VIII.09.
 209/2018. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról VIII.09.
 208/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 9-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról VIII.09.
 Z-207/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2018. június 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. VII.11.
 Z-206/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2018. június 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. VII.11.
 Z-205/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2018. június 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. VII.11.
 203/2018. A jászberényi 7785 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítéséről VII.11.
 202/2018. A jászberényi 2861 hrsz-ú ingatlan otthonteremtés önkormányzati támogatás céljából történő felhasználásra való kijelöléséről VII.11.
 201/2018. A jászberényi 3922/2 hrsz-ú ingatlan részterületeinek értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról VII.11.
 200/2018. A jászberényi 5915 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról VII.11.
 199/2018. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásról VII.11.
 198/2018. Az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkéréséről VII.11.
 197/2018. Az Ifjúsági Munkacsoport megalakításáról VII.11.
 196/2018. A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról szóló 161/2018. (VI. 13.) határozat módosításáról VII.11.
 195/2018. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány alapító okiratának módosításáról VII.11.
 194/2018. Jászberény Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 40/2017. (II. 15.) határozat módosításáról VII.11.
 193/2018. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról VII.11.
 192/2018. A Jász Múzeum szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról VII.11.
 191/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről VII.11.
 190/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről VII.11.
 189/2018. A Jászberény, hrsz.,: 0611/13, 0611/14, 0611/15, 0611/16 ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint Jászberény város településrendezési eszközeinek az előbbi ingatlanokat érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) szerinti tárgyalásos eljárással VII.11.
 188/2018. A jászberényi 8792 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 5. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséről VII.11.
 187/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról VII.11.
 186/2018. A „Jászberény, hrsz.,: 0611/13, 0611/14, 0611/15, 0611/16 ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására, valamint Jászberény város településrendezési eszközeinek az előbbi ingatlanokat érintő módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) szerinti tárgyalásos eljárással” tárgyú sürgősségi indítvány napirendre vételéről VII.11.
 185/2018. A jászberényi 8792 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 5. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal történő megterhelésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről VII.11.
 184/2018. A jászberényi 6027/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Líceum u. 2. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséről VI.27.
 183/2018. A JSE Jégkorong Szakosztály által a Jégcsarnokon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett öltöző épületrész átvételéről szóló 102/2018. (III. 14.) határozat hatályon kívül helyezéséről VI.27.
 182/2018. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról VI.27.
 181/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 27-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról VI.27.
 Z-180/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. VI.13.
 Z-179/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. VI.13.
 176/2018. A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található felépítmény megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. VI.13.
 175/2018. A jászberényi 7785 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról. VI.13.
 174/2018. A jászberényi 3922/2 hrsz-ú ingatlan részterületeinek üzleti vagyonná történő átminősítéséről. VI.13.
 174/2018. A jászberényi 3922/2 hrsz-ú ingatlan részterületeinek üzleti vagyonná történő átminősítéséről. VI.13.
 173/2018. A jászberényi 5915 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítéséről. VI.13.
 172/2018. A jászberényi 0270/54 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 346/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. VI.13.
 171/2018. A jászberényi 0270/53 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 345/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. VI.13.
 170/2018. A jászberényi 0270/52 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 344/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. VI.13.
 169/2018. A jászberényi 0270/51, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 343/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. VI.13.
 168/2018. A jászberényi 0270/50 hrsz-ú, 1 ha 2593 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 342/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. VI.13.
 167/2018. A jászberényi 0270/49 hrsz-ú, 1 ha 5246 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 341/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. VI.13.
 166/2018. A JFC által a jászberényi 5990 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya u. 9. szám alatt található ingatlanon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átvételéről. VI.13.
 165/2018. A Jászberényi Futball Clubbal kötött hasznosítási szerződés módosításáról. VI.13.
 164/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról. VI.13.
 163/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 140/2018. (V. 16.) határozat módosításáról. VI.13.
 162/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata módosításáról. VI.13.
 161/2018. A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról. VI.13.
 160/2018. A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet intézményi tanácsába önkormányzati delegált biztosításáról. VI.13.
 159/2018. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. VI.13.
 158/2018. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének szakmai tevékenységéről. VI.13.
 157/2018. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. VI.13.
 156/2018. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés támogatási rendszeréről, tapasztalatairól, valamint javaslat a kiemelt sportágak támogatására, kezelésére vonatkozó tájékoztató tudomásulvételéről. VI.13.
 155/2018. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről. VI.13.
 154/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. VI.13.
 153/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. VI.13.
 152/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról VI.13.
 Z-151/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 16-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. V.16.
 Z-150/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 16-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. V.16.
 148/2018. A jászberényi zsidó temető felújítását célzó pályázat benyújtásáról V.16.
 147/2018. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról V.16.
 146/2018. A jászberényi 3922/2 hrsz-ú ingatlan részterületeinek kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról V.16.
 145/2018. A jászberényi 5915 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról V.16.
 145/2018. A jászberényi 5915 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról V.16.
 144/2018. A Jászberény, Táncsics Mihály utca 2. szám alatti, 98 m2 nagyságú helyiség ingyenes bérbeadásáról V.16.
 143/2018. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítványok támogatásáról V.16.
 142/2018. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról V.16.
 141/2018. Az „Iskolai nyári táborok pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról V.16.
 140/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról V.16.
 139/2018. A Jász Múzeum múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról V.16.
 138/2018. A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról V.16.
 137/2018. A 2017. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról V.16.
 136/2018. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról V.16.
 135/2018. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról V.16.
 134/2018. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról V.16.
 133/2018. A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről V.16.
 132/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről V.16.
 131/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről V.16.
 130/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról V.16.
 Z-129/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 18-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.18.
 Z-127/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 18-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.18.
 124/2018. A Lehel vezér tér 18. szám alatt található „Jász Múzeum” megnevezésű ingatlan vonatkozásában „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban kiírt, a Népi Építészeti Program 2018 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról IV.18.
 123/2018. A 98501 kp. út. sz. Jászberény – Neszűr kerékpárút (31. sz. főút mellett) kezelési feladatainak átadásáról IV.18.
 122/2018. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról IV.18.
 121/2018. Alapítványok támogatásáról IV.18.
 120/2018. „Tehetséget 2000-re” Alapítvány támogatásáról IV.18.
 119/2018. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának az átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról IV.18.
 118/2018. A Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézményének az átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról IV.18.
 117/2018. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról IV.18.
 116/2018. A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról IV.18.
 115/2018. Betöltetlen gyermekorvosi körzet ellátási szerződéséről szóló szándéknyilatkozatról IV.18.
 114/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról IV.18.
 113/2018. Jászberény, 076/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról IV.18.
 112/2018. Jászberény Város településrendezési eszközeinek módosítási folyamatában (érintett terület: hrsz.: 2410/2 ingatlanon tervezett gyűjtőút) a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről IV.18.
 111/2018. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással IV.18.
 110/2018. Jászberény város településszerkezeti tervének módosításáról IV.18.
 109/2018. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2017. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról IV.18.
 108/2018. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról IV.18.
 107/2018. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2017. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről IV.18.
 106/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről IV.18.
 105/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről IV.18.
 104/2018. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról IV.18.
 103/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról IV.18.
 102/2018. A JSE Jégkorong Szakosztály által a Jégcsarnokon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett öltöző épületrész átvételéről III.14.
 101/2018. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatához kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások megadásáról szóló 201/2017. (VI. 14.) határozat módosításáról III.14.
 100/2018. A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megkötött kölcsönszerződés módosításáról III.14.
 99/2018. A Jászberényben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról III.14.
 98/2018. A Talentum Alapítvány támogatásáról III.14.
 97/2018. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról III.14.
 96/2018. Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról III.14.
 95/2018. Jászberény Város 2018. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról III.14.
 94/2018. Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról III.14.
 93/2018. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában (a hrsz: 4647 (Horváth Péter út), 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a vasút által határolt gazdasági terület vonatkozásában) a véleményezési szakasz lezárására, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére (TREND Kft.) III.14.
 92/2018. Jászberény város településszerkezeti tervének módosításáról III.14.
 91/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.14.
 90/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.14.
 89/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról III.14.
 Z-88/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-87/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-86/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-85/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-84/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-83/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-77/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-76/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-75/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-68/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-67/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-66/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-65/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-55/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-54/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-48/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-45/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-41/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 Z-40/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.14.
 38/2018. A jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadásáról II.14.
 37/2018. Tiszteletdíjról történő lemondásról és egyesület támogatásáról II.14.
 36/2018. A Jászberény Város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában – a Városi Piac hrsz.: 3938/2 és az Öregerdei tábor hrsz.: 18676/2 kapcsán - a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről II.14.
 35/2018. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról II.14.
 34/2018. Az általános iskolai felvételi körzetekről II.14.
 33/2018 A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről II.14.
 32/2018 A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről II.14.
 31/2018. A Jászberényi FC 2017. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2017. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.14.
 30/2018. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2017. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.14.
 29/2018. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2017. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.14.
 28/2018. A 2017. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről II.14.
 27/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről II.14.
 26/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről II.14.
 25/2018. A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás támogatásáról II.14.
 24/2018. Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításának kezdeményezéséről II.14.
 23/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról II.14.
 22/2018. A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről II.14.
 21/2018. Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításának kezdeményezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről II.14.
 Z-20/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 02-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.02.
 18/2018. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 318/2016. (XII. 14.) határozat módosításáról II.02.
 17/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 2-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról II.02.
 Z-16/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 17-én megtartott zárt ülésén hozott döntéseiről I.17.
 14/2018. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 kódszámú „Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról I.17.
 13/2018. A jászberényi 3948/17 hrsz-ú ingatlan részterülete és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról I.17.
 12/2018. A Jász Múzeum múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról I.17.
 11/2018. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról I.17.
 10/2018. A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatásának átcsoportosítására vonatkozó kérelmének elbírálásáról I.17.
 9/2018. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosításáról szóló 219/2017. (VII. 12.) határozat módosításáról I.17.
 8/2018. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról I.17.
 7/2018. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról I.17.
 6/2018. Jászberény Város településrendezési tervének részterületeket – a 132/2017. (III. 8.) határozat melléklete szerinti ingatlanokat – érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről szóló 308/2017. (XI. 15.) határozat módosításáról I.17.
 5/2018. A 2017. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról I.17.
 4/2018. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról I.17.
 3/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről I.17.
 2/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről I.17.
 1/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 17-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról I.17.
 Z-350/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntéseiről: XII.13.
 348/2017. Az „INTERREG Central Europe Program” című pályázaton való indulásról és a szükséges önerő biztosításáról XII.13.
 347/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról XII.13.
 346/2017. A jászberényi 0270/54 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról XII.13.
 345/2017. A jászberényi 0270/53 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról XII.13.
 344/2017. A jászberényi 0270/52 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról XII.13.
 343/2017. A jászberényi 0270/51 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról XII.13.
 342/2017. A jászberényi 0270/50 hrsz-ú, 1 ha 2593 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról XII.13.
 341/2017. A jászberényi 0270/49 hrsz-ú, 1 ha 5246 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról XII.13.
 340/2017. A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról XII.13.
 339/2017. A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlanok üzleti vagyonná történő átminősítéséről XII.13.
 338/2017. Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus épületén megvalósított önkormányzati beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átadásáról XII.13.
 337/2017. A jászberényi 4682 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola u. 3. szám alatt található ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról XII.13.
 336/2017. Önkormányzati ingatlan használati díj megfizetésének méltányosságból történő elengedéséről XII.13.
 335/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat hatályon kívül helyezéséről XII.13.
 334/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról XII.13.
 333/2017. Az „Animal Help” Alapítvány támogatásáról szóló 228/2017. (VII. 12.) határozat módosításáról XII.13.
 332/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló 37/2017. (II. 15.) határozat módosításáról XII.13.
 331/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről XII.13.
 330/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról XII.13.
 329/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve jóváhagyásáról XII.13.
 328/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról XII.13.
 327/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójára irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról XII.13.
 326/2017. Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról XII.13.
 325/2017. A Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló beszámolóhoz benyújtott módosító javaslatról XII.13.
 324/2017. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.13.
 323/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.13.
 322/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.13.
 321/2017. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról XII.13.
 320/2017. Gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról XII.13.
 319/2017. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazásáról XII.13.
 318/2017. Szatmári Anikó önkormányzati képviselő – Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazására irányuló előterjesztés döntéshozatalából – érintettség okán történő kizárásáról XII.13.
 317/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról XII.13.
 316/2017. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XII.13.
 315/2017. Gyermekek átmeneti otthoni ellátására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XII.13.
 314/2017. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XII.13.
 Z-313/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntéseiről: XI.15.
 310/2017 A „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” tárgyban kiírt EFOP-1.8.7-16 kódszámú pályázaton való indulásról XI.15.
 309/2017 Jászberény város településrendezési tervének részterületeket - Ady Endre út 11. (hrsz.: 86), és a hrsz.: 0270/12 ingatlanokat - érintő módosítási folyamatában véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről XI.15.
 308/2017 Jászberény város településrendezési tervének részterületeket - A 132/2017. (III. 8.) határozat melléklete szerinti ingatlanokat - érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről XI.15.
 307/2017 A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról XI.15.
 306/2017 A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról XI.15.
 305/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról XI.15.
 304/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról XI.15.
 303/2017 Az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló 128/2017. (III. 8.) határozat módosításáról XI.15.
 302/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről XI.15.
 301/2017 A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról XI.15.
 300/2017 A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.15.
 299/2017 Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.15.
 298/2017 A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.15.
 297/2017 A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról XI.15.
 296/2017 A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról XI.15.
 295/2017 A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról XI.15.
 294/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról XI.15.
 293/2017 TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XI.15.
 292/2017 A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XI.15.
 291/2017 A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XI.15.
 290/2017 A Kígyó utca 12. szám alatt található ingatlan vonatkozásában „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban a Népi Építészeti Program 2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról X.11.
 289/2017 Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítvány támogatásáról X.11.
 288/2017 A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról X.11.
 287/2017 A Jászberény, Táncsics Mihály utca 2. szám alatti, 98 m2 nagyságú helyiség ingyenes használatba adásáról X.11.
 286/2017 A jászberényi 0270/49, a jászberényi 0270/50, a jászberényi 0270/51, a jászberényi 0270/52, a jászberényi 0270/53, a jászberényi 0270/54 hrsz-ú ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegüknek megállapításáról X.11.
 285/2017 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról X.11.
 284/2017 Az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatásáról X.11.
 283/2017 Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékeléséről és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról X.11.
 282/2017 Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról X.11.
 281/2017 Az általános iskolai felvételi körzetekről X.11.
 280/2017 A Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei partnerségi egyeztetési szabályainak elfogadásáról szóló 147/2013. (V. 15.) határozat, és a Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítésekor, módosításakor alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályok módosításának elfogadásáról szóló 147/2017. (IV. 12.) határozat hatályon kívül helyezéséről X.11.
 279/2017 A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról X.11.
 278/2017 A Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról X.11.
 277/2017 Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.11.
 276/2017 átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.11.
 275/2017 a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.11.
 274/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról X.11.
 Z-273/2017. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. IX.13.
 Z-271/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. szeptember 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. IX.13.
 269/2017 „A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” elnevezésű program TP-1-2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról IX.13.
 268/2017 A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található 6608/A hrsz-ú 1. számú épület megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról IX.13.
 267/2017 A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található 6608/A hrsz-ú 3. számú épület megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról IX.13.
 266/2017 A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról IX.13.
 265/2017 A jászberényi 3924 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről IX.13.
 264/2017 A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről IX.13.
 263/2017 A jászberényi 8543 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, épület megnevezésű, természetben 5100 Jászberény-Portelek, Fő utca 53. szám alatti ingatlan bérlakás-állományba történő bevonásáról IX.13.
 262/2017 A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról IX.13.
 261/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról IX.13.
 260/2017 A „Civil szervezetek pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról szóló 179/2017. (V. 10.) határozat módosításáról IX.13.
 259/2017 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról IX.13.
 258/2017 A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról IX.13.
 256/2017 Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és elfogadásáról IX.13.
 255/2017 Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a hrsz: 4647 (Horváth Péter út), 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a vasút által határolt gazdasági terület vonatkozásában IX.13.
 254/2017 Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 9392/10 hrsz-ú magánút vonatkozásában IX.13.
 253/2017 Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról IX.13.
 252/2017 Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatáról IX.13.
 251/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatára irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról IX.13.
 250/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről IX.13.
 249/2017 Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről IX.13.
 248/2017 A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről IX.13.
 247/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról IX.13.
 Z-246/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. július 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. VII.12.
 Z-244/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. július 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. VII.12.
 242/2017. A jászberényi Zirzen Janka utcát a Táncsics Mihály utcával összekötő sétány kialakításához szükséges jogügyletek lebonyolításáról. VII.12.
 241/2017. Az állami tulajdonban levő jászberényi 1883/2; 2635/2; 2362/6; 8323/4 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételéről. VII.12.
 240/2017. a Jedlik Ányos Terv keretein belül meghirdetett, „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére ” című pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról. VII.12.
 239/2017. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról szóló 174/2013. (VI. 12.) határozat módosításáról. VII.12.
 238/2017. Az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkéréséről. VII.12.
 237/2017. Jászberény Város Közművelődési Koncepciójának elfogadásáról. VII.12.
 236/2017. A jászberényi 9172/7 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 73 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról. VII.12.
 235/2017. A jászberényi 9172/7 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 54 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról. VII.12.
 234/2017. A jászberényi 3924 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról VII.12.
 233/2017. A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról. VII.12.
 232/2017. A jászberényi 17944 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, vételárának megállapításáról és az ingatlan adásvétel jogcímen zártkörű pályázati hirdetmény útján történő értékesítéséről VII.12.
 231/2017. A jászberényi 4680/5/A/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, vételárának megállapításáról és az ingatlan csere jogcímen zártkörű pályázati hirdetmény útján történő értékesítéséről VII.12.
 230/2017. A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról. VII.12.
 229/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítvány támogatásáról. VII.12.
 228/2017. Az „Animal Help” Alapítvány támogatásáról. VII.12.
 227/2017. A Talentum Alapítvány támogatásáról. VII.12.
 226/2017. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány támogatásáról. VII.12.
 225/2017. A Jász Múzeum 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról VII.12.
 224/2017. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. VII.12.
 223/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. VII.12.
 222/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. VII.12.
 221/2017. A Jászberény Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti Társasház részére visszatérítendő támogatás biztosításáról VII.12.
 220/2017. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. VII.12.
 219/2017. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosításáról. VII.12.
 218/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról. VII.12.
 217/2017. A Jászberény Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti Társasház részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. VII.12.
 216/2017. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. VII.12.
 215/2017. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. VII.12.
 Z-214/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. június 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. VI.14.
 Z-213/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. június 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. VI.14.
 211/2017. A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 azonosítószámú, „Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben” című projekt megvalósítása során, a projekt költségvetésében szereplő – nem támogatott – tevékenységek fedezetének biztosításáról VI.14.
 210/2017. „A közepes méretű városok vidékies térségei elérhetőségének javítása célcsoport vezérelt megközelítésen keresztül a Duna régióban” című pályázaton való indulásról és szükséges önerő biztosításáról VI.14.
 209/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról VI.14.
 208/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról VI.14.
 207/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítványok támogatásáról VI.14.
 206/2017. Önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására VI.14.
 205/2017. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról VI.14.
 204/2017. A jászberényi 8931/39 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 61 m2 nagyságú, valamint ugyanezen ingatlan 48 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról VI.14.
 203/2017. A jászberényi 7707 hrsz-ú és a jászberényi 7709 hrsz-ú ingatlanok JSE Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály részére történő haszonkölcsönbe adásáról VI.14.
 202/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat és a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület közötti együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról VI.14.
 201/2017. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatához kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások megadásáról VI.14.
 200/2017. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatainak támogatásáról VI.14.
 199/2017. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról VI.14.
 198/2017. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről VI.14.
 197/2017. Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról VI.14.
 196/2017. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról VI.14.
 195/2017. A Folklór Kulturális Közalapítvány támogatásáról VI.14.
 194/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról VI.14.
 193/2017. A Talentum Alapítvány támogatásáról VI.14.
 192/2017. Az „Iskolai nyári táborok pályázati kerete” előirányzatból alapítványok támogatásáról VI.14.
 191/2017. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) határozat módosításáról VI.14.
 190/2017. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról VI.14.
 189/2017. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének szakmai tevékenységéről VI.14.
 188/2017. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról VI.14.
 187/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről VI.14.
 186/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről VI.14.
 185/2017. A JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önerő kiegészítéséről VI.14.
 184/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról VI.14.
 183/2017. A JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önerő kiegészítésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről VI.14.
 182/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület részére visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás biztosításáról szóló 248/2016. (IX. 14.) határozat módosításáról V.10.
 181/2017. Ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározásáról V.10.
 180/2017. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról V.10.
 179/2017. A „Civil szervezetek pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról V.10.
 178/2017. A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról V.10.
 177/2017. Pedagógus bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapításáról V.10.
 176/2017. A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről V.10.
 175/2017. A 2016. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról V.10.
 174/2017. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról V.10.
 173/2017. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról V.10.
 172/2017. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról V.10.
 171/2017. A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről V.10.
 170/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről V.10.
 169/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről V.10.
 168/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról V.10.
 167/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.12.
 166/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.12.
 165/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.12.
 163/2017. a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke leszállításáról és Alapító Okiratának módosításáról IV.12
 162/2017. A jászberényi 728/6 hrsz-ú, 1 ha 1597 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról IV.12
 161/2017. A jászberényi 728/5 hrsz-ú, 1 ha 1127 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról IV.12
 160/2017. A jászberényi 728/4 hrsz-ú, 1 ha 1073 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról IV.12
 159/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007 azonosítószámú projektje keretében a jászberényi 0270/4 hrsz-ú, természetben Jászberény külterületén található ingatlanon megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli tulajdonba vételéről IV.12
 158/2017. A Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról IV.12
 157/2017. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Gézengúz óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról IV.12
 156/2017. A működési, sportrendezvény-szervezési és létesítmény-használati pályázati keretből a Cori-Kör Alapítvány támogatásáról IV.12
 155/2017. A Medicopter Alapítvány támogatásáról IV.12
 154/2017. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról IV.12
 153/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról IV.12
 152/2017. Mezőőri pályázat elbírálásáról IV.12
 151/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Nagy Máté jelöltre leadott szavazatokról IV.12
 150/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Kovács Kornél Attila jelöltre leadott szavazatokról IV.12
 149/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Dombai Tibor jelöltre leadott szavazatokról IV.12
 148/2017. A Jászberény város településrendezési eszközeinek 0611/15 hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással IV.12
 147/2017. Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítésekor, módosításakor alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályok módosításának elfogadásáról IV.12
 146/2017. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2016. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról IV.12
 145/2017. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról IV.12
 144/2017. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról IV.12
 143/2017. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2016. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről IV.12
 142/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről IV.12
 141/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről IV.12
 140/2017. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda bővítését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról IV.12
 139/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat módosításáról IV.12
 138/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról IV.12
 137/2017. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda bővítését célzó – pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről IV.12
 136/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről IV.12
 Z-118/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-117/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-116/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-112/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-111/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-110/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-104/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-103/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-99/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-98/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-97/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-87/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-86/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-85/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-84/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-70/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-69/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-58/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-57/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-56/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-51/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-48/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 Z-47/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.15.
 135/2017. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 318/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat módosításáról III.18.
 134/2017. A Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya részére TAO önerő biztosításáról előirányzat átcsoportosításával III.18.
 133/2017. „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázaton történő részvétel érdekében az Eördögh-ház (5100 Jászberény, Kossuth L. u. 35.) bérbeadásáról III.18.
 132/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással III.18.
 131/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással III.18.
 130/2017. Jászberény Város 2017. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról III.18.
 129/2017. Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról III.18.
 128/2017. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről III.18.
 127/2017. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról III.18.
 126/2017. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről III.18.
 125/2017. Jászberény - Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.18.
 124/2017. A kulturális tanácsadó 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről III.18.
 123/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.18.
 122/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.18.
 121/2017. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról III.18.
 120/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 8-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról III.18.
 119/2017. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről III.18.
 45/2017. A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyában kiírt EFOP-1.5.3-16 pályázat benyújtásáról II.15.
 44/2017. Az általános iskolai felvételi körzetekről II.15.
 43/2017. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról II.15.
 42/2017. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról II.15.
 41/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és egyesület támogatásáról II.15.
 40/2017. Jászberény város településszerkezeti tervének elfogadásáról II.15.
 39/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról II.15.
 38/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről II.15.
 37/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről II.15.
 36/2017. A Jászberényi FC 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.15.
 35/2017. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.15.
 34/2017. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról II.15.
 33/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről II.15.
 32/2017. a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről II.15.
 31/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról II.15.
 Z-330/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. december 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. XII.14.
 Z-329/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. december 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. XII.14.
 30/2017. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának felmentéséről és új tag megválasztásáról I.18.
 29/2017. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem képviselői tagjának felmentéséről és új tag megválasztásáról I.18.
 28/2017. Az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének felmentéséről és új elnök megválasztásáról I.18.
 27/2017. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökének felmentéséről és új elnök megválasztásáról I.18.
 26/2017. A Városfejlesztési Bizottság elnökének felmentéséről, új elnök és új képviselő bizottsági tag megválasztásáról I.18.
 25/2017. A „Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyában kiírt EFOP-4.1.9-16 kódszámú pályázat benyújtásáról I.18.
 24/2017. A „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról I.18.
 23/2017. A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyban kiírt KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról I.18.
 22/2017. A jászberényi 5990 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya u. térségében található ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséről, és a nevezett ingatlanon megvalósított beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átvételéről I.18.
 21/2017. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról I.18.
 20/2017. A Gorkij utca elnevezésének módosításáról I.18.
 19/2017. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásának és elszámolási határidejének módosításáról I.18.
 18/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról I.18.
 17/2017. a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról I.18.
 16/2017. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve módosításáról I.18.
 15/2017. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról I.18.
 14/2017. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról I.18.
 13/2017. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról I.18.
 12/2017. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról I.18.
 11/2017. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról I.18.
 10/2017. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról I.18.
 9/2017. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról I.18.
 8/2017. A jászberényi 5910/3 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út térségében található és a jászberényi 5910/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya utca 2. szám alatti ingatlanok telekegyesítéséről, a jászberényi 5910/4 hrsz-ba történő összevonásáról I.18.
 7/2017. A jászberényi 5910/4 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná történő átminősítéséről I.18.
 6/2017. A 2016. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról I.18.
 5/2017. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról I.18.
 4/2017. A 2016. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről I.18.
 3/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről I.18.
 2/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről I.18.
 1/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról I.18.
 327/2016. A jászberényi 4680/4 hrsz.-ú kivett park megnevezésű ingatlan teljes területének (7304 m2), illetve a 4684 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 384 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról XII.14.
 326/2016. A jászberényi 8931/39 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan, 109 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról XII.14.
 325/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról XII.14.
 324/2016. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról XII.14.
 323/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat létszámának módosításáról XII.14.
 322/2016. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazásáról XII.14.
 321/2016. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról XII.14.
 320/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról XII.14.
 319/2016. A hulladékkezelési közszolgáltatás keretein belül a gyűjtés és szállítás-ellátása, valamint a kapcsolódó hatáskör átruházásáról XII.14.
 318/2016. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról XII.14.
 317/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról XII.14.
 316/2016. A Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott jászberényi köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásáról XII.14.
 315/2016. Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésének a Szolnoki Tankerületi Központ részére történő átadásáról XII.14.
 314/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről XII.14.
 313/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról XII.14.
 312/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve jóváhagyásáról XII.14.
 311/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról XII.14.
 310/2016. Gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról XII.14.
 309/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról XII.14.
 308/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről XII.14.
 307/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos további döntések meghozataláról XII.14.
 306/2016. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.14.
 305/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.14.
 304/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XII.14.
 303/2016. Köznevelési szerződéssel kapcsolatos önkormányzati vélemény megalkotásáról XII.14.
 302/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról XII.14.
 301/2016. A köznevelési szerződéssel kapcsolatos önkormányzati vélemény megalkotására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről XII.14.
 300/2016. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról XI.09.
 299/2016. Önkormányzati tulajdonú terület haszonkölcsönbe adásáról XI.09.
 298/2016. Az általános iskolai felvételi körzetekről XI.09.
 297/2016. A civil szervezetek 2016. évi pályázati keretéből alapítványok támogatásáról XI.09.
 296/2016. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatában és részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról XI.09.
 295/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosításáról XI.09.
 294/2016. Jászberény Város Ifjúsági Stratégiájának elfogadásáról XI.09.
 293/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről XI.09.
 292/2016. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról XI.09.
 291/2016. Az Ifjúsági Önkormányzat 2016. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.09.
 290/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.09.
 289/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről XI.09.
 288/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról XI.09.
 287/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.12.
 286/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.12.
 285/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.12.
 284/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.12.
 283/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.12.
 282/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.12.
 280/2016. Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról X.12.
 279/2016. A jászberényi 7684 hrsz.-ú, illetve a 7661 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanok, 424 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról X.12.
 278/2016. Jászberény Városi Zagyvára vonatkozó horgászrend elfogadásáról, területi engedély árának megállapításáról X.12.
 277/2016. Közművelődési megállapodás megkötéséről X.12.
 276/2016. A Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi tagjának választárásról és alapító okiratának módosításáról X.12.
 275/2016. A „Tehetséget 2000!-re” Alapítvány támogatásáról X.12.
 274/2016. Tiszteletdíj lemondásáról és alapítványok támogatásáról X.12.
 273/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról X.12.
 272/2016. Jászberényi ingatlanok ingatlancsere jogcímen történő együttes értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálásáról X.12.
 271/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálásáról X.12.
 270/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatt található ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról X.12.
 269/2016. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasításáról X.12.
 268/2016. A Mezei őrszolgálat és a Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról X.12.
 267/2016. A Jászberény területén működő oktatási intézmények működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.12.
 266/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.12.
 265/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről X.12.
 264/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízásáról X.12.
 263/2016. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról X.12.
 262/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról X.12.
 261/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről X.12.
 260/2016. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről X.12.
 259/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IX.14
 257/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IX.14
 256/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IX.14
 254/2016. Ingatlanok vételárának megállapításáról és csere jogcímen zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatásáról IX.14
 253/2016. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról IX.14
 252/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról IX.14
 251/2016. A Tehetséget 2000!-re Alapítvány támogatásáról IX.14
 250/2016. A TALENTUM Alapítvány támogatásáról IX.14
 249/2016. A LEHEL Kosársuli Kft. TAO-pályázatának támogatásáról IX.14
 248/2016. A Kölyök Póló Suli Egyesület részére visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás biztosításáról IX.14
 247/2016. Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület Kézilabda Szakosztályával való hosszú távú együttműködésről IX.14
 246/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról IX.14
 245/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról IX.14
 244/2016. A Jász Múzeum Működési engedély módosítási kérelmének benyújtásáról IX.14
 243/2016. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztásáról IX.14
 242/2016. Balog Donát a Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztásával kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról IX.14
 241/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről IX.14
 240/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről IX.14
 239/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről IX.14
 238/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve módosításáról IX.14
 237/2016. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozatról IX.14
 236/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról IX.14
 235/2016. A Szabad Európa Nyilatkozat megtételére irányuló előterjesztés napirendre vételéről IX.14
 234/2016. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozatra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. IX.14
 233/2016. A Jászberény – Öregerdei gyermektábor fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 189/2016. (VI. 1.) Képviselő-testületi határozat módosításáról VIII.25.
 232/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 25-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról VIII.25.
 231/2016. a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosítása. VIII.11.
 230/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 11-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VIII.11.
 227/2016. Tiszteletdíj lemondásáról és alapítvány támogatásáról VII.13.
 226/2016. A turisztikai honlap létrehozásához szükséges átcsoportosításról VII.13.
 225/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. VII.13.
 224/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. VII.13.
 223/2016. A Jász Múzeum szakmai létszámának emeléséről VII.13.
 222/2016. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásról VII.13.
 221/2016. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatása VII.13.
 220/2016. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló 10/2016. (I. 20.) határozat módosítása. VII.13.
 219/2016. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátása. VII.13.
 218/2016. A 30/2016. (IV. 29) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása. VII.13.
 217/2016. A jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan teljes területének haszonkölcsönbe adása. VII.13.
 216/2016. Jászberény, 0330/30 és a 0330/167 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása. VII.13.
 215/2016. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről VII.13.
 214/2016. Beszámoló Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről. VII.13.
 213/2016. Jászberény Város testvérvárosi kapcsolatairól szóló tájékoztató tudomásul vétele. VII.13.
 212/2016. Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. VII.13.
 211/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. VII.13.
 210/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. VII.13.
 209/2016. a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú projekt keretében keletkezett víziközmű vagyon térítésmentes tulajdonba vétele. VII.13.
 208/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VII.13.
 207/2016. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú projekt keretében keletkezett víziközmű vagyon térítésmentes tulajdonba vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VII.13.
 206/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. június 8-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. VI.08.
 204/2016. FSI ST 20 B típusú tuskómaró berendezés bérbeadása. VI.08.
 203/2016. A jászberényi 2414/11 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 1720 m2 nagyságú ingatlan, 190 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. VI.08.
 202/2016. TALENTUM Alapítvány támogatása. VI.08.
 201/2016. Az „Alapítvány a Jászberényi Állat- és Növénykertért” támogatása. VI.08.
 200/2016. A „Jász Múzeumért” Alapítvány támogatása. VI.08.
 199/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. VI.08.
 198/2016. Sipos Zoltán az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásával kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárás. VI.08.
 197/2016. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezése. VI.08.
 196/2016. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. VI.08.
 195/2016. A Jász Múzeum szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. VI.08.
 194/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. VI.08.
 193/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. VI.08.
 192/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. VI.08.
 191/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 8-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VI.08.
 190/2016. A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásáról szóló 12/2003. (III. 28.) rendelet módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VI.08.
 189/2016. A Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása. V.11.
 188/2016. a Jászberény Városi Önkormányzat által, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megjelent felhíváson történő pályázat benyújtása. V.11.
 187/2016. a Jászberény, Ifjúság utca útburkolatának felújítására benyújtandó pályázat pénzügyi fedezetének biztosítása. V.11.
 186/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 1-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. V.11.
 185/2016. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása. V.11.
 184/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítése. V.11.
 183/2016. A jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan – bérlő részére történő – értékesítése. V.11.
 182/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. V.11.
 181/2016. A „HELYET!” Alapítvány támogatása. V.11.
 180/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. V.11.
 179/2016. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. V.11.
 178/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. V.11.
 177/2016. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) képviselő-testületi határozat módosítása. V.11.
 176/2016. Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítása. V.11.
 175/2016. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezése. V.11.
 174/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztása. V.11.
 173/2016. A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység. V.11.
 172/2016. A 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadása. V.11.
 171/2016. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.11.
 170/2016. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.11.
 169/2016. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.11.
 168/2016. Balogh Béla a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. V.11.
 167/2016. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. V.11.
 166/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. V.11.
 165/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. V.11.
 164/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. V.11.
 163/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. május 04-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. V.4.
 161/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. április 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.13.
 160/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. április 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.13.
 158/2016. Az ingatlanok tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezéséről szóló 178/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása. IV.13.
 157/2016. Ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezése. IV.13.
 156/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. IV.13.
 155/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirat módosításáról szóló 131/2016. (III. 9.) számú határozatának módosítása. IV.13.
 154/2016. Jászberény Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása. IV.13.
 153/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 jelű „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra Jászdózsa településsel, mint konzorciumi partnerrel együtt történő pályázat benyújtása. IV.13.
 152/2016. A Jászberény, Cserőhalmi Kálvária restaurálási munkáira vonatkozó adományozási felajánlás elfogadása. IV.13.
 151/2016. A Városok, Falvak Szövetségéhez történő csatlakozás. IV.13.
 150/2016. A civil szervezetek 2016. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. IV.13.
 149/2016. A Jászberény, Magyar utca – Vásárhelyi utca környéke közmű ellátásának tervezésére érkezett ajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló 44/2016. (III. 11.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. IV.13.
 148/2016. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. IV.13.
 147/2016. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása. IV.13.
 146/2016. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. IV.13.
 145/2016. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2015. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvétele. IV.13.
 144/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. IV.13.
 143/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. IV.13.
 142/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IV.13.
 Z-122/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-121/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-120/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-115/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-112/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-111/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-103/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-102/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-95/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-94/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-93/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-84/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-83/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-82/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-81/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-65/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-64/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-57/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-54/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-53/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-47/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 Z-46/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.10.
 141/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. III.09.
 140/2016. Ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. III.09.
 139/2016. A jászberényi 9172/6 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 55 m2 nagyságú ingatlan teljes területének, valamint a jászberényi 9015 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 8916 m2 nagyságú ingatlan 60 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. III.09.
 138/2016. A JKSE Kosársuli Kft. által a Bercsényi úti sportcsarnokon megvalósított beruházás során keletkezett vagyon átvétele. III.09.
 137/2016. Meglévő közterület meghosszabbításának elnevezése. III.09.
 136/2016. Közterület elnevezése. III.09.
 135/2016. Nagyvisnyó Község Önkormányzatával - a Nagyvisnyói üdülőtábor felújítása érdekében - kötendő Együttműködési megállapodás elfogadása. III.09.
 134/2016. A TALENTUM Alapítvány támogatása. III.09.
 133/2016. Gyermekek átmeneti otthoni ellátása. III.09.
 132/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. III.09.
 131/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirat módosítása. III.09.
 130/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjainak megbízása. III.09.
 129/2016. A Vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása III.09.
 128/2016. Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. III.09.
 127/2016. Jászberény Város 2016. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. III.09.
 126/2016. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségessége. III.09.
 125/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. III.09.
 124/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. III.09.
 123/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. III.09.
 40/2016. Egyesület támogatása. II.10.
 39/2016. Az általános iskolai felvételi körzetek II.10.
 38/2016. a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezése. II.10.
 37/2016. A kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. II.10.
 36/2016. a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. II.10.
 35/2016. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. II.10.
 34/2016. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. II.10.
 33/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. II.10.
 32/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. II.10.
 31/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. II.10.
 30/2016. Jászberény Város Környezetvédelmi Programja (2016-2021) elfogadása. II.10.
 29/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. II.10.
 28/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciójának (2016-2019) elfogadása. II.10.
 27/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei II.10.
 26/2016. A Jászberényi FC 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.10.
 25/2016. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.10.
 24/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.10.
 23/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele II.10.
 22/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. II.10.
 21/2016. Bizottsági elnök felmentéséről és új elnök megválasztása. II.10.
 20/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. II.10.
 19/2016. Bizottsági elnök felmentésére és új elnök megválasztására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. II.10.
 Z-18/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. január 20-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.20.
 Z-476/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. december 23-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. XII.23.
 Z-471/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. december 09-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. XII.09.
 16/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megjelenő felhívásokra történő pályázatok benyújtása. I.20.
 15/2016. Egyházakkal kötendő megállapodás. I.20.
 14/2016. A "Jászok Földjén" Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosítása. I.20.
 13/2016. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosításáról szóló 150/2014. (IV. 29.) határozat módosítása. I.20.
 12/2016. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazása. I.20.
 11/2016. A Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásának támogatása. I.20.
 10/2016. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. I.20.
 9/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. I.20.
 8/2016. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. I.20.
 7/2016. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. I.20.
 6/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása. I.20.
 5/2016. A 2015. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. I.20.
 4/2016. A 2015. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtása. I.20.
 3/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. I.20.
 2/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. I.20.
 1/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 20-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. I.20.
 474/2015. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére visszatérítendő támogatás biztosítása. XII.23.
 473/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 23-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. XII.23.
 469/2015. A jászberényi 0335/26 hrsz-ú ingatlan haszonbérbeadása. XII.09.
 468/2015. Előterjesztés a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21) tanulmány elfogadása. XII.09.
 467/2015. A „HELYET” Alapítvány támogatása. XII.09.
 466/2015. A Hűtőgépgyár Horgász Egyesülettel fennálló haszonbérleti szerződés meghosszabbítása. XII.09.
 465/2015. A Vasas Sporthorgász Egyesülettel fennálló haszonbérleti- és haszonkölcsön szerződések meghosszabbítása. XII.09.
 464/2015. A Rákbetegek Országos Szervezete Jászberényi Napforduló Szolgálata és Támasz Klubja helyiséghasználati szerződésének meghosszabbítása. XII.09.
 463/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműköde. XII.09.
 462/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködésre irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elfogadása. XII.09.
 461/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködésre irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elfogadása. XII.09.
 460/2015. A gyermekek átmeneti otthoni ellátása. XII.09.
 459/2015. A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség megszüntetése. XII.09.
 458/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi folyószámla hitelszerződésének megkötése. XII.09.
 457/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervének elfogadása. XII.09.
 456/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyása. XII.09.
 455/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. XII.09.
 454/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. XII.09.
 453/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója. XII.09.
 452/2015. Határozatok hatályon kívül helyezése. XII.09.
 451/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat eredménytelennek nyilvánítása. XII.09.
 450/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. XII.09.
 449/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. XII.09.
 448/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. XII.09.
 447/2015. a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. XII.09.
 446/2015. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. XII.09.
 445/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. XII.09.
 444/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. XII.09.
 443/2015. a „HELYET” Alapítvány támogatásáról a Humán Erőforrás Bizottság keretéből XII.09.
 442/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítása. XII.09.
 441/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. XII.09.
 440/2015. a „HELYET” Alapítvány támogatására a Humán Erőforrás Bizottság keretéből elnevezésű sürgősségi indítvány napirendre vétele. XII.09.
 439/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. XII.09.
 Z-438/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. november 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. XI.11.
 435/2015. Az új közterület (utca) elnevezéséről szóló 28/2003. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása. XI.11.
 434/2015. Az általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásának véleményezése. XI.11.
 433/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat és a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kérdések megtárgyalása. XI.11.
 432/2015. A jászberényi 6027/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Líceum u. 2. szám alatt található ingatlan (jégcsarnok) jelzálogjoggal történő megterhelése. XI.11.
 431/2015. Alapítványok támogatása. XI.11.
 430/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. XI.11.
 429/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. XI.11.
 428/2015. A Vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló Z-179/2015. (II. 27.) határozat módosítása. XI.11.
 427/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona fenntartásának Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére történő átadása. XI.11.
 426/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzete. XI.11.
 425/2015. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. XI.11.
 424/2015. A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. XI.11.
 423/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. XI.11.
 422/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. XI.11.
 421/2015. Zálogajánlat megtétele. XI.11.
 420/2015. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének fenntartásában lévő Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése. XI.11.
 419/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. XI.11.
 418/2015. Zálogajánlat megtételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele XI.11.
 417/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. XI.11.
 Z-416/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. X.14.
 414/2015. A jászberényi 9063 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 1623 m² nagyságú ingatlan 877 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. X.14.
 413/2015. A jászberényi 4665 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 3061 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. X.14.
 412/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 13388 hrsz-ú ingatlan 5982 m2 nagyságú részterületének haszonbérbe adásáról szóló 358/2015. (VII. 15.) számú határozat módosítása. X.14.
 411/2015. Jászberény közvilágítási hálózatának bővítéséről és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. X.14.
 410/2015. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagjai sorába történő csatlakozás. X.14.
 409/2015. A Bercsényi úti sportcsarnok üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyban a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló szerződés módosítása. X.14.
 408/2015. A Déryné Nyugdíjas Klub helyiséghasználati szerződésének meghosszabbítása. X.14.
 407/2015. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája közfeladatának ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adása. X.14.
 406/2015. Feladat-ellátási szerződések megkötése. X.14.
 405/2015. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. X.14.
 404/2015. Az Jászberény Város Idősek Otthonának a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére történő átadása. X.14.
 403/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. X.14.
 402/2015. Az önkormányzati rendeletek módosítására, a helyi népszavazásról szóló és a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. X.14.
 401/2015. Az önkormányzati rendeletek módosítására, a helyi népszavazásról szóló és a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. X.14.
 400/2015. A Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. X.14.
 399/2015. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. X.14.
 398/2015. a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. X.14.
 397/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében beszerzett házi komposztáló edények tulajdonjogának átruházása. X.14.
 396/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. X.14.
 395/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében beszerzett házi komposztáló edények tulajdonjogának átruházására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. X.14.
 394/2015. A KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú, „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” tárgyú fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. IX.24
 393/2015. Bevételi előirányzatok és az általános tartalék módosítása. IX.24
 392/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IX.24
 391/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1016 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról szóló 295/2015. (V. 13.) határozat hatályon kívül helyezése. IX.9.
 390/2015. A jászberényi 3975 hrsz.-ú, Varga utca nevű és a jászberényi 3977 hrsz.-ú, Kaszás utca nevű, közterület megnevezésű, összesen 2759 m² nagyságú ingatlanok 286 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. IX.9.
 389/2015. Ingatlanok értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapítása. IX.9.
 388/2015. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése. IX.9.
 387/2015. A “Városi Könyvtárért" Alapítvány támogatása. IX.9.
 386/2015. A TALENTUM Alapítvány támogatása. IX.9.
 385/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. IX.9.
 384/2015. A Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatásáról szóló 348/2015. (VII. 15.) határozat módosítása. IX.9.
 383/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatása. IX.9.
 382/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. IX.9.
 381/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. IX.9.
 380/2015. Együttműködési Megállapodás elfogadásáról a Jász Piacért Egyesülettel a helyi kis- és őstermelők piacra jutásának támogatása érdekében IX.9.
 379/2015. A „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatásáról szóló 208/2015. (IV. 15.) határozat módosítása. IX.9.
 378/2015. A Vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló Z-179/2015. (II. 27.) határozat módosítása. IX.9.
 377/2015. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozás. IX.9.
 376/2015. Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. IX.9.
 375/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírása. IX.9.
 374/2015. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírása. IX.9.
 373/2015. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület PannonEagle című pályázatához szükséges támogatói nyilatkozat megtétele. IX.9.
 372/2015. A Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás IX.9.
 371/2015. Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása. IX.9.
 370/2015. Jászberény város szabályozási tervének településrendezési előírások miatti módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. IX.9.
 369/2015. 2015.I.félévi költségvetési beszámoló IX.9.
 368/2015. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi víziközmű szolgáltatási tevékenysége. IX.9.
 367/2015. Jászberény város demográfiai helyzetének az ezredfordulót követő alakulásáról és a helyi intézkedési lehetőségek számbavételéről szóló tájékoztató tudomásul vétele. IX.9.
 366/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. IX.9.
 365/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. IX.9.
 364/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IX.9.
 363/2015. Településrendezési előírások módosítása. VIII.12.
 362/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VIII.12.
 361/2015. A Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekttel összefüggésben elnyert többletforrással arányos további önerő pénzügyi fedezetének biztosítása. VII.28.
 360/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 28-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VII.28.
 359/2015. Ingatlanok értékesítése. VII.15.
 358/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 13388 hrsz-ú ingatlan 5982 m2 nagyságú részterületének haszonbérbe adása. VII.15.
 357/2015. Az önkormányzati tulajdonú jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1080 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. VII.15.
 356/2015. Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése. VII.15.
 355/2015. A Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a 2013. július 31-én megkötött szindikátusi szerződés alapján létrejött tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. VII.15.
 354/2015. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Jászberény Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés módosítása. VII.15.
 353/2015. A Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesület részére fizetendő 2015. évi tagdíj. VII.15.
 352/2015. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2015. évi tagdíjról VII.15.
 351/2015. Az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkérése. VII.15.
 350/2015. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. VII.15.
 349/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása. VII.15.
 348/2015. A Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatása. VII.15.
 347/2015. A civil szervezetek 2015. évi bővített pályázati keretéből alapítványok támogatása. VII.15.
 346/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. VII.15.
 345/2015. A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi szolgálatok támogatása. VII.15.
 344/2015. Beszámoló Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről VII.15.
 343/2015. Tájékoztató a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház helyzetéről a struktúraváltás lehetőségeinek figyelembe vétele. VII.15.
 342/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház helyzetéről a struktúraváltás lehetőségeinek figyelembe vételével kapcsolatos tájékoztató napirendről történő levétele. VII.15.
 341/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. VII.15.
 340/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. VII.15.
 339/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. VII.15.
 338/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VII.15.
 337/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele VII.15.
 336/2015. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos nyilatkozat. VI.10.
 335/2015. Köznevelési intézmény névváltoztatásával kapcsolatos önkormányzati vélemény. VI.10.
 334/2015. A jászberényi 9172/7 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. VI.10.
 333/2015. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. VI.10.
 332/2015. A jászberényi 8931/39 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. VI.10.
 331/2015. A jászberényi 2311/2 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. VI.10.
 330/2015. A jászberényi 1126 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. VI.10.
 329/2015. A jászberényi 5551/1 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Korcsolya utca 5. szám alatt található ingatlan tekintetében a Yakuzák SE-vel megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és az ingatlannak az Y Brand Kft. részére történő bérbeadása. VI.10.
 328/2015. A jászberényi 6027/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Rákóczi út térségében található ingatlan (jégpálya) működtetésre történő átadása. VI.10.
 327/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Lehel Strandfürdő és Uszoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. VI.10.
 326/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – a Kossuth L. és Serház utcai járdák rekonstrukcióját célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. VI.10.
 325/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Gézengúz óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. VI.10.
 324/2015. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című pályázathoz szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala. VI.10.
 323/2015. Jászberény Város Településfejlesztési Koncepciójának a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján történő jóváhagyása. VI.10.
 322/2015. A Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megállapításáról szóló 176/2008. (VI. 12.) önkormányzati határozat mellékletének módosítása. VI.10.
 321/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. VI.10.
 320/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításaa. VI.10.
 319/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. VI.10.
 318/2015. A Jász Múzeum Alapító Okiratának módosítása. VI.10.
 317/2015. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. VI.10.
 316/2015. Mezőőri pályázat elbírálása. VI.10.
 315/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint Alapító Okiratának módosítása. VI.10.
 314/2015. Alapítványok támogatása. VI.10.
 313/2015. Alapítvány támogatása. VI.10.
 312/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. VI.10.
 311/2015. A JTF DSE TAO-pályázatának támogatása. VI.10.
 310/2015. A Jászberényi Futball Club TAO-pályázatának támogatása. VI.10.
 309/2015. A Jászberény város 2015-2019. évekre vonatkozó sportkoncepciójának elfogadása. VI.10.
 308/2015. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. VI.10.
 307/2015. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. VI.10.
 306/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. VI.10.
 305/2015. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről VI.10.
 304/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. VI.10.
 303/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. VI.10.
 302/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VI.10.
 301/2015. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. V.13.
 300/2015. Az Úttörő utca elnevezésének módosítása. V.13.
 299/2015. A jászberényi 6348 hrsz-ú, közpark megnevezésű, valamint a jászberényi 6453 hrsz.-ú és a jászberényi 6361/2 hrsz.-ú közterület megnevezésű, összesen 11.767 m² nagyságú ingatlanok 3700 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. V.13.
 298/2015. A Jászberény, Kossuth Lajos utca 118. szám alatti társasház mellett fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. V.13.
 297/2015. A Jászberény, Nádor utca 3. szám alatti társasházakat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. V.13.
 296/2015. A Jászberény, Nádor utca 1., illetve 2. szám alatti társasházakat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. V.13.
 295/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1016 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. V.13.
 294/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 718 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról szóló 24/2014. (I. 15.) határozat módosítása. V.13.
 293/2015. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. V.13.
 292/2015. A Jászberényi Futball Club támogatása. V.13.
 291/2015. a Yakuzák SE támogatása. V.13.
 290/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról a Jászsági Tűzoltóverseny megrendezése. V.13.
 289/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. V.13.
 288/2015. A Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő Alapítvány támogatása. V.13.
 287/2015. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. V.13.
 286/2015. A técsői gyermekek jászberényi üdültetésének támogatása. V.13.
 285/2015. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. V.13.
 284/2015. A nyári gyermekétkeztetés tárgyú pályázat benyújtása. V.13.
 283/2015. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. V.13.
 282/2015. A 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység. V.13.
 281/2015. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.13.
 280/2015. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.13.
 279/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.13.
 278/2015. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. V.13.
 277/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. V.13.
 276/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói tisztségére árajánlatok beszerzésére vonatkozó javaslatról szóló 66/2015. (V. 8.) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. V.13.
 275/2015. A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Székház vizesblokk felújításának támogatásáról szóló 81/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. V.13.
 274/2015. Tamás Zoltán a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Székház vizesblokk felújításának támogatásáról szóló 81/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárás. V.13.
 273/2015. A Lehel Vezér Gimnázium földszinti vizesblokkja felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 79/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. V.13.
 272/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. V.13.
 271/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 0243; 0251; 0253 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére történő térítésmentes, továbbá a jászberényi 0242/21; 0254/12 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére kártalanítás fejében történő átadása. V.13.
 270/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. V.13.
 269/2015. a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 0243; 0251; 0253; helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére térítésmentes, továbbá a jászberényi 0242/21; 0254/12 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére kártalanítás fejében történő átadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. V.13.
 Z-168/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-166/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-165/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-164/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-163/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-162/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-161/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-160/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-159/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-130/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-129/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-128/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-127/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-126/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. IV.15
 Z-180/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.27
 Z-179/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.27
 224/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve módosítása. IV.15.
 223/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. IV.15.
 222/2015. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyása. IV.15.
 221/2015. A JSE Jégkorong Szakosztálya részére visszatérítendő támogatás biztosításáról szóló 256/2014. (IX. 10.) határozat módosítása. IV.15.
 220/2015. A jászberényi 9172/7 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. IV.15.
 219/2015. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. IV.15.
 218/2015. A jászberényi 8931/39 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. IV.15.
 217/2015. A jászberényi 2311/2 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. IV.15.
 216/2015. A jászberényi 1126 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. IV.15.
 215/2015. Az állami tulajdonban lévő jászberényi 0795/2; 5213/2; 5901/4; 8323/2; 8516/2; 8516/3; 8544/2; 8544/3; 8544/4 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vétele. IV.15.
 214/2015. A jászberényi 6369 hrsz-ú, természetben Jászberény, Serház u. 3. szám alatt található állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. IV.15.
 213/2015. A jászberényi 6028/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Elefánti u. 6028/1 hrsz. alatt található állami tulajdonban lévő ingatlan (arborétum) térítésmentes tulajdonba vétele. IV.15.
 212/2015. Az állami tulajdonban lévő 0272/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. IV.15.
 211/2015. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálata. IV.15.
 210/2015. A Medicopter Alapítvány támogatása. IV.15.
 209/2015. A civil szervezetek 2015. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. IV.15.
 208/2015. A „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatása. IV.15.
 207/2015. Az Új Színházért Alapítvánnyal közművelődési és közfeladat ellátási megállapodás megkötése. IV.15.
 206/2015. Jászberény Város 2015. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. IV.15.
 205/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának, hosszú távú fejlesztési tervének elfogadása. IV.15.
 204/2015. A 2014. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadása. IV.15.
 203/2015. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. IV.15.
 202/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. IV.15.
 201/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. IV.15.
 200/2015. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő, szociális alapszolgáltatástbiztosító intézmény létrehozása. IV.15.
 199/2015. Az „Y HÁZ – Az élet iskolája” című program támogatása. IV.15.
 198/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének megbízatására vonatkozó önkormányzati vélemény kialakítása. IV.15.
 197/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IV.15.
 196/2015. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő, szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IV.15.
 195/2015. Az „Y HÁZ – Az élet iskolája”című program támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IV.15.
 194/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola meghirdetett intézményvezetői pályázatára benyújtott pályázatra vonatkozó önkormányzati vélemény kialakítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IV.15.
 193/2015. TALENTUM Alapítvány támogatása. III.11.
 192/2015. A Hábel Tibor Pál tulajdonában lévő jászberényi 17794/1 hrsz-ú haszonbérbe vétele. III.11.
 191/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. III.11.
 190/2015. Jászberény Város közigazgatási határának megváltoztatására irányuló kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala. III.11.
 189/2015. A 314/2012. Korm. rendelet alapján Jászberény Város Településfejlesztési Koncepciójának készítési folyamatában a fejlesztési irányok és a megalapozó vizsgálatok elfogadása. III.11.
 188/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. III.11.
 187/2015. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladatterve elfogadása. III.11.
 186/2015. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. III.11.
 185/2015. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása. III.11.
 184/2015. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. III.11.
 183/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről III.11.
 182/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. III.11.
 181/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. III.11.
 173/2015. Egyesület támogatása. II.11.
 172/2015. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2014. évre benyújtott kompenzációs igény elfogadásáról és a kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. II.11.
 171/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. II.11.
 170/2015. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondásáról és új kuratóriumi tag választása. II.11.
 169/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak lemondása miatt új felügyelőbizottsági tagok választásáról, Alapító Okiratának módosítása. II.11.
 168/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű "Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatala. II.11.
 167/2015. Jászberény Város Idősek Otthona érdekképviseleti fóruma tagjának kiválasztása. II.11.
 166/2015. Jászberény Város Idősek Otthona ideiglenes hatályú bejegyzésének meghosszabbítása. II.11.
 165/2015. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. II.11.
 164/2015. Előterjesztés a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. II.11.
 163/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatásáról szóló 5/2015. (I. 14.) határozata hatályon kívül helyezése. II.11.
 162/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. II.11.
 161/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. II.11.
 160/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. II.11.
 159/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. II.11.
 158/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei. II.11.
 157/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. II.11.
 156/2015. A Jászberényi FC 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.11.
 155/2015. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.11.
 154/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.11.
 153/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. II.11.
 152/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. II.11.
 151/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve módosítása. II.11.
 150/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről és a 330/2014. (XI. 19.) határozatának hatályon kívül helyezése. II.11.
 149/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére visszatérítendő támogatás biztosítása. II.11.
 148/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. II.11.
 147/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére és a 330/2014. (XI. 19.) határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. II.11.
 146/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. II.11.
 Z-177/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.11.
 Z-176/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.11.
 Z-175/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.11.
 Z-145/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.26.
 Z-142/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-139/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-138/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-134/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-133/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-132/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-125/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-124/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-118/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-117/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-116/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-92/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-91/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-90/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-89/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-77/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-76/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-62/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-55/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-54/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-36/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-32/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. I.14
 Z-368/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2014. december 23-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. XII.23.
 17/2015. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. I.14
 16/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. I.14
 15/2015. A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. I.14
 14/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. I.14
 13/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. I.14
 12/2015. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. I.14
 11/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. I.14
 10/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. I.14
 9/2015. A 2014. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. I.14
 8/2015. A 2014. évi „Start-munkaprogramban” foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. I.14
 7/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. I.14
 6/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. I.14
 5/2015. A Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatása. I.14
 4/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. I.14
 3/2015. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. I.14
 2/2015. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. I.14
 1/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. I.14
 366/2014. A jászberényi közszférában dolgozók jutalmazása. XII.23.
 365/2014. a Csángó Fesztivál Alapítvány támogatása. XII.23.
 364/2014. a Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat támogatása. XII.23.
 363/2014. a JSE Jégkorong Szakosztály támogatása. XII.23.
 362/2014. a Taekwon-do Szakosztály támogatása. XII.23.
 361/2014. a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása. XII.23.
 360/2014. a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. támogatása XII.23.
 359/2014. a Talentum Alapítvány támogatása. XII.23.
 358/2014. a Jászkerület Nonprofit Kft. támogatása. XII.23.
 357/2014. a Jászkerület Nonprofit Kft. támogatása. XII.23.
 356/2014. A Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület támogatása. XII.23.
 355/2014. A Jászberényi Futball Klub támogatása. XII.23.
 354/2014. A Jászberényi Röplabda Klub támogatása. XII.23.
 353/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 23-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. XII.23.
 352/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. XII.10.
 352/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. XII.10.
 351/2014. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötése. XII.10.
 350/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve jóváhagyása. XII.10.
 349/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadása. XII.10.
 348/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. XII.10.
 347/2014. A Nemzeti Kulturális Alap által közzétett felhívásra a Juhászkereszt restaurálására irányuló pályázat benyújtása. XII.10.
 346/2014. A jászberényi 4502 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában elállási jog gyakorlása. XII.10.
 345/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a szindikátusi szerződés, a gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. XII.10.
 344/2014. Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. XII.10.
 343/2014. A főépítész 2010-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. XII.10.
 342/2014. a Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. XII.10.
 341/2014. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. XII.10.
 340/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. XII.10.
 339/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. XII.10.
 338/2014. A Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatása. XII.10.
 337/2014. Peren kívüli egyezségi megállapodás jóváhagyása. XII.10.
 336/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. XII.10.
 335/2014. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. XII.10.
 334/2014. A peren kívüli egyezségi megállapodás jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. XII.10.
 333/2014. A 2014. évi „art” mozik digitális korszerűsítését célzó pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosítása. XI.19.
 332/2014. A jászberényi 16249 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr III. dűlőben található ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének megvásárlásáról XI.19.
 331/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat munkabér-hitelkeret szerződésének megkötése. XI.19.
 330/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződésének megkötése. XI.19.
 329/2014. Az önkormányzati munkához kapcsolódó természetbeni juttatások. XI.19.
 328/2014. Alapítványok támogatása. XI.19.
 327/2014. Egyesület támogatása. XI.19.
 326/2014. Alapítványok támogatása. XI.19.
 325/2014. A Jász Múzeumban új álláshely létesítésének engedélyezése. XI.19.
 324/2014. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. XI.19.
 323/2014. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnáziumban működő intézményi tanácsba az önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. XI.19.
 322/2014. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmény intézményi tanácsába a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személy módosítása. XI.19.
 321/2014. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmények intézményi tanácsaiba a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személyek módosítása. XI.19.
 320/2014. Az általános iskolai felvételi körzethatár meghatározására vonatkozó önkormányzati vélemény. XI.19.
 319/2014. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. XI.19.
 318/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. XI.19.
 317/2014. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. XI.19.
 316/2014. A Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjének ismételt megbízatására vonatkozó önkormányzati vélemény. XI.19.
 315/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 19-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. XI.19.
 314/2014. A Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjének ismételt megbízatására vonatkozó önkormányzati véleményre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. XI.19.
 313/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve kiegészítése. X.29.
 312/2014. a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás. X.29.
 311/2014. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. X.29.
 310/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. X.29.
 309/2014. Juhász Dániel részére juttatás megállapítása. X.27.
 308/2014. Juhász Dániel részére juttatás megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. X.27.
 307/2014. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. X.27.
 306/2014. Szatmári Anikó a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. X.27.
 305/2014. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. X.27.
 304/2014. Hajnal-Nagy Gábor a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. X.27.
 303/2014. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. X.27.
 302/2014. Dr. Szabó Tamást a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. X.27.
 301/2014. Alpolgármesterek megválasztása. X.27.
 300/2014. Szatmári Anikó az alpolgármesterek megválasztásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. X.27.
 299/2014. Hajnal-Nagy Gábor az alpolgármesterek megválasztásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. X.27.
 298/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosítása. X.27.
 297/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 296/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 295/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 294/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 293/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének megválasztása. X.27.
 292/2014. A Humán Erőforrás Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 291/2014. A Humán Erőforrás Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 290/2014. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 289/2014. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 288/2014. A Humán Erőforrás Bizottság elnökének megválasztása. X.27.
 287/2014. A Városfejlesztési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 286/2014. A Városfejlesztési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 285/2014. A Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 284/2014. A Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 283/2014. A Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása. X.27.
 282/2014. A Városüzemeltetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 281/2014. A Városüzemeltetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 280/2014. A Városüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 279/2014. A Városüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 278/2014. A Városüzemeltetési Bizottság elnökének megválasztása. X.27.
 277/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 276/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 275/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 274/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 273/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökének megválasztása. X.27.
 272/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. X.27.
 271/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 270/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 269/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. X.27.
 268/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének megválasztása. X.27.
 267/2014. Önkormányzati képviselők a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. X.27.
 266/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27-i alakuló ülése napirendjének elfogadása. X.27.
 265/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat támogatási igényének benyújtásáról a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján. IX.30.
 264/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 30-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IX.30.
 Z-232/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. VIII.28
 263/2014. Gondozás, fejlesztés céljából haszonkölcsönbe adható területek kijelölése. IX.10.
 262/2014. A jászberényi 4645 hrsz-ú ingatlan részterületének haszonkölcsönbe adása. IX.10.
 261/2014. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének haszonkölcsönbe adása. IX.10.
 260/2014. A jászberényi 5551/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Korcsolya utcában található ingatlan haszonkölcsönbe adása. IX.10.
 259/2014. A jászberényi 2991 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Szilfa u. 18. szám alatti ingatlan Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1/3 tulajdoni hányada vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. IX.10.
 258/2014. A jászberényi 4680/6/A/24 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/6. ingatlan megvásárlása. IX.10.
 257/2014. Állami tulajdonban lévő ingóság térítésmentes tulajdonba vétele. IX.10.
 256/2014. A JSE Jégkorong Szakosztálya részére visszatérítendő támogatás biztosítása. IX.10.
 255/2014. Alapítványok támogatása. IX.10.
 254/2014. Egyesületek önkormányzathoz benyújtott kérelmeinek támogatása. IX.10.
 253/2014. A Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa támogatása. IX.10.
 252/2014. A Testvérvárosok Baráti Egyesülete támogatása. IX.10.
 251/2014. Könyvkiadás támogatása. IX.10.
 250/2014. A volt „Csemege-tömb” helyén megépült közpark elnevezése. IX.10.
 249/2014. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozat. IX.10.
 248/2014. A Jász Múzeumban kettős foglalkoztatás engedélyezése. IX.10.
 247/2014. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete. IX.10.
 246/2014. Jászberény Város Cigány/Roma Nemzetiségi Önkormányzata tevékenységéről, a 2010-2014. évek közötti időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. IX.10.
 245/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. IX.10.
 244/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. IX.10.
 243/2014. Feladat-ellátási szerz?désr?l, sürg?sségi ellátás. IX.10.
 242/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés. IX.10.
 241/2014. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás. IX.10.
 240/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlanok haszonbérbe vétele. IX.10.
 239/2014. A Jászberény Portelek 8507 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés megkötése. IX.10.
 238/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IX.10.
 237/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IX.10.
 236/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IX.10.
 235/2014. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IX.10.
 234/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IX.10.
 233/2014. A jászberényi 8507 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. IX.10.
 230/2014. Az Államreform operatív program keretében megjelenő ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” c. pályázaton történő részvétel. VIII.28
 229/2014. A Gyula Város Önkormányzata, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a 2013. július 31-én megkötött szindikátusi szerződés alapján létrejött tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. VIII.28
 228/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VIII.28
 Z-227/2014. „Pro Civitate – Jászberény” kitüntető díj adományozása. VII.16
 Z-226/2014. „Pro Civitate – Jászberény” kitüntető díj adományozása. VII.16
 224/2014. A jászberényi 5227/A/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Hold u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása. VII.16
 223/2014. A jászberényi 4680/6/A/26 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola utca 7. II/8. ingatlan megvásárlása. VII.16
 222/2014. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés módosítása. VII.16
 221/2014. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia támogatása. VII.16
 220/2014. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. VII.16
 219/2014. A 2013. évi pénzmaradvány általános tartalékba történő helyezése. VII.16
 218/2014. Költségvetési keretek előirányzatainak átcsoportosítása. VII.16
 217/2014. A „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” bekerülési költségének emelkedése miatt szükséges többlet-önerő pénzügyi fedezetének biztosítása VII.16
 216/2014. Az új közterület (utca) elnevezéséről szóló 330/2009. (XI. 25.) önkormányzati határozat módosítása. VII.16
 215/2014. Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezető (magasabb vezető) megbízása. VII.16
 214/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. VII.16
 213/2014. A jászberényi 5910/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya utca 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog jogosultjának kijelölése. VII.16
 212/2014. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása VII.16
 211/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. VII.16
 210/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. VII.16
 209/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítása. VII.16
 208/2014. A jászberényi 17797 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr XI. dűlőben található ingatlan 4/44 tulajdoni illetőségének megvásárlása. VII.16
 207/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VII.16
 206/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VII.16
 205/2014. A jászberényi 17797 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr XI. dűlőben található ingatlan 4/44 tulajdoni hányadának megvásárlására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VII.16
 204/2014. A jászberényi 406/A/1 hrsz-ú, a jászberényi 406/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti, valamint a jászberényi 1/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről szóló 125/2014. (III. 12.) számú határozat módosítása. VI.18.
 203/2014. A JÁSZ TV Alapítvány támogatása. VI.18.
 202/2014. Az „Adj Esélyt” Alapítvány támogatása. VI.18.
 201/2014. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. VI.18.
 200/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. VI.18.
 199/2014. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában Jászberényben megvalósult, a 31 és 32. sz. főutak csomópontjának körforgalommá történő átépítése kapcsán érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodás elfogadása. VI.18.
 198/2014. Jászberény város szabályozási tervének a 32. sz. elkerülő út miatti módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. VI.18.
 197/2014. Jászberény város településrendezési tervének a jászberényi 0794/30 és a jászberényi 0794/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. VI.18.
 196/2014. A helyi közösségi közlekedés támogatása című pályázathoz szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala. VI.18.
 195/2014. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. VI.18.
 194/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. VI.18.
 193/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről VI.18.
 192/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. VI.18.
 191/2014. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag választása. VI.18.
 190/2014. Budai Lóránt önkormányzati képviselő a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag választásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. VI.18.
 189/2014. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. VI.18.
 188/2014. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérése. VI.18.
 187/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. VI.18.
 186/2014. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosításáról szóló 344/2013. (XII. 11.) számú határozat módosítása. VI.18.
 185/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. VI.18.
 184/2014. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tag választására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VI.18.
 183/2014. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VI.18.
 182/2014. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VI.18.
 181/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VI.18.
 180/2014. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosításáról szóló 344/2013. (XII. 11.) számú határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. VI.18.
 179/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház udvara részleges újraaszfaltozásának a támogatása. V.29.
 178/2014. Ingatlanok tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezése. V.29.
 177/2014. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Alapító Okiratának módosításárólA Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. V.29.
 176/2014. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. V.29.
 175/2014. A Folklór Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. V.29.
 174/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. V.29.
 173/2014. A jászberényi 2410/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása. V.14.
 172/2014. A jászberényi 4680/6/A/25 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/7. ingatlan megvásárlása. V.14.
 171/2014. A jászberényi 4680/6/A/22 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/4. ingatlan megvásárlása. V.14.
 170/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött üzemeltetési és kezelési szerződés módosítása. V.14.
 169/2014. A polgármester költségátalányának emelése. V.14.
 168/2014. Dr. Szabó Tamás polgármesternek a költségátalánya emeléséről szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. V.14.
 167/2014. Családi napközik támogatása. V.14.
 166/2014. TALENTUM Alapítvány támogatása. V.14.
 165/2014. Alapítványok támogatása. V.14.
 164/2014. Az "EURÓPA A POLGÁROKÉRT" című pályázat Testvérvárosi találkozók alprogramján történő részvétel. V.14.
 163/2014. A Jászberény város térfigyelő kamerarendszerének bővítése céljából a 28/2014 (IV. 1.) BM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. V.14.
 162/2014. A "Jászkun Kapitányok Nyomában tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében" című, ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002 azonosító számon regisztrált projekt új Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadása. V.14.
 161/2014. Jászberény Város Idősek Otthona Szakmai Programjának jóváhagyása. V.14.
 160/2014. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.14.
 159/2014. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.14.
 158/2014. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. V.14.
 157/2014. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele V.14.
 156/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. V.14.
 155/2014. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. V.14.
 154/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve módosítása. V.14.
 153/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáróla. V.14.
 152/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele V.14.
 151/2014. A „Jászkun Redemptio” rendezvényeinek támogatása. IV.29.
 150/2014. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítása. IV.29.
 149/2014. A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység. IV.29.
 148/2014. A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló elfogadása. IV.29.
 147/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye alapító okirata módosításának véleményezése. IV.29.
 146/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye alapító okirata módosításának véleményezése. IV.29.
 145/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirata módosításának véleményezése. IV.29.
 144/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IV.29.
 143/2014. Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése. IV.16.
 142/2014. A jászberényi 2410/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről és nyilvános pályázat útján történő értékesítése. IV.16.
 141/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2014 évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szóló 43/2014. (II. 12.) határozatában értékesítésre kijelölt egyes ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. IV.16.
 140/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatásáról szóló 112/2014. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat módosítása. IV.16.
 139/2014. TALENTUM Alapítvány támogatása. IV.16.
 138/2014. Az NKSE-Jászberény FC támogatása. IV.16.
 137/2014. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. IV.16.
 136/2014. „Jászberény Város 2014. évi Környezetvédelmi Akcióterve” elfogadása. IV.16.
 135/2014. A Lehel vezér szobor felállítása. IV.16.
 134/2014. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. IV.16.
 133/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. IV.16.
 132/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. IV.16.
 131/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. IV.16.
 130/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. IV.16.
 Z-129/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. III.12.
 127/2014. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. III.12.
 126/2014. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. III.12.
 125/2014. A jászberényi 406/A/1 hrsz-ú, a jászberényi 406/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti, valamint a jászberényi 1/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. III.12.
 124/2014. A jászberényi 3933 hrsz-ú, természetben a Jászberény, Kossuth út 2. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. III.12.
 123/2014. A jászberényi 0616/13 hrsz-ú állami tulajdonban lévő ingatlan vagyonkezelésbe vétele. III.12.
 122/2014. Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatának elindítása. III.12.
 121/2014. Jászberény város településrendezési tervének elkerülő út miatti módosítása. III.12.
 120/2014. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2013. évre benyújtott kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. III.12.
 119/2014. A Jász Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. III.12.
 118/2014. A 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezéséről, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása. III.12.
 117/2014. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. III.12.
 116/2014. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. III.12.
 115/2014. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatok. III.12.
 114/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. III.12.
 113/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. III.12.
 112/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. III.12.
 111/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. III.12.
 110/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. III.12.
 109/2014. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése. II.24.
 108/2014. A jászberényi 6027 hrsz-ú ingatlanon található műjégpálya tulajdoni viszonyainak rendezéséről szóló 342/2013 (XII.11.) határozat módosítása. II.24.
 107/2014. Jászberény város helyi építési szabályzatának módosítása. II.24.
 106/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 24-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. II.24.
 Z-105/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-104/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-103/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-102/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-101/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-100/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-96/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-95/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-94/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-93/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-92/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-85/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-84/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-83/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-82/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-73/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-72/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-67/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-66/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-65/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-60/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-56/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 Z-55/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. II.12.
 52/2014. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját meghatározó díjkalkuláció elfogadása. II.12.
 51/2014. A jászberényi 86 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ady Endre út 11. szám alatt található ingatlan (volt óvoda) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálása. II.12.
 50/2014. A jászberényi 3914 hrsz-ú, természetben Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. II.12.
 49/2014. A Baráth György Egészségért Alapítvány támogatása. II.12.
 48/2014. A Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa támogatása. II.12.
 47/2014. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnáziumban létrejövő intézményi tanácsba az önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. II.12.
 46/2014. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. II.12.
 45/2014. A Jászberény város szabályozási tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. II.12.
 44/2014. A jászberényi 0130/14 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. II.12.
 43/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. II.12.
 42/2014. Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről II.12.
 41/2014. Az NKSE-Jászberény FC üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.12.
 40/2014. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.12.
 39/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. II.12.
 38/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. II.12.
 37/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. II.12.
 36/2014. A jászberényi 6471 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ferencesek tere 3/a. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. II.12.
 35/2014. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. II.12.
 34/2014. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által közzétett pályázati felhívásra az Első Világháború emlékeit őrző jászberényi Lovas szobor renoválására irányuló pályázat benyújtása. II.12.
 33/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. II.12.
 32/2014. A jászberényi 6471 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ferencesek tere 3/a. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. II.12.
 31/2014. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételre, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. II.12.
 30/2014. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által közzétett pályázati felhívásra az első világháború emlékeit őrző jászberényi lovas szobor renoválására irányuló pályázat benyújtásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vétele. II.12.
 29/2014. A jászberényi 0130/14 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. I.15.
 28/2014. A jászberényi 3837/A/1 hrsz-ú, 3837/A/2 hrsz-ú és 3837/A/4 hrsz-ú ingatlanok vételárának megállapításáról és értékesítési eljárásának meghatározása. I.15.
 27/2014. A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány által szervezett XVIII. Csángó Bál megrendezésének támogatása. I.15.
 26/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. I.15.
 25/2014. A Jászberény, Palánka utca 5. szám alatti lakóház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. I.15.
 24/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 718 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. I.15.
 23/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 611 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. I.15.
 22/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 913 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. I.15.
 21/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 3702 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. I.15.
 20/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 597 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. I.15.
 19/2014. A Jászberény, Fürdő utca 2. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. I.15.
 18/2014. A Jászberény, Lehel vezér tér 17. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. I.15.
 17/2014. A Jászberény, Varga utca 2-4. szám alatti társasházat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. I.15.
 16/2014. A Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 16/a-b., 16/c. szám alatti társasházak mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. I.15.
 15/2014. A Jászberény, Kossuth Lajos utca 109. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. I.15.
 14/2014. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Jászberény Városi Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés elfogadása. I.15.
 13/2014. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. I.15.
 12/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése. I.15.
 11/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése kapcsán sorrend megállapító szavazás során Pesti Péter pályázóra leadott szavazatok. I.15.
 10/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése kapcsán sorrend megállapító szavazás során Koczka Tibor pályázóra leadott szavazatok. I.15.
 9/2014. Jászberény Város Sportkoncepciójának (2011-2014) felülvizsgálata. I.15.
 8/2014. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. I.15.
 7/2014. A 2013. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. I.15.
 6/2014. A „Start-munkaprogramban” foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele.