Vagyongazdálkodás

Az ügytípus megnevezése
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyont érintő kérelem
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester, Képviselő-testület, Képviselő-testület Bizottságai
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény város közigazgatási területe
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Írásos kérelem
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A benyújtott kérelmek megvizsgálását illetve a szükséges egyeztetéseket követően a kérelmek elbírálásában Polgármester, Képviselő-testület, illetve a Képviselő-testület Bizottságai jogosult dönteni.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.