Otthonteremtési önkormányzati támogatás

Az ügytípus megnevezése
Az otthonteremtési önkormányzati támogatás iránti kérelem
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény város közigazgatási területe
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
- Az otthonteremtési önkormányzati támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani az abban szereplő mellékletekkel
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (IV.12.) számú rendelete az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A formanyomtatvány beszerezhető és benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az otthonteremtési önkormányzati támogatás iránti kérelmeket minimum 3, maximum 7 főből álló bíráló munkacsoport rangsorolja jászberényi munkahely, illetve egyéb szempontok – különösen a megfogalmazott szakember igények, szakképzettség, megszerzett vagy megszerezni kívánt diploma – alapján és tesz ajánlást a polgármesternek.
A beérkezett kérelmekről a polgármester 30 napon belül határozatban dönt. A döntésnek megfelelő támogatási szerződéseket a támogatásban részesítettekkel az Önkormányzat képviseletében a polgármester köti meg.  A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás odaítélése esetén az Önkormányzat javára a megvásárolt vagy épített lakásra a támogatás mértékéig jelzálogjogot és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.