1)
Az ügytípus megnevezése
Önkormányzati bérlakás pályázat (szociális alapon és költségelven) útján történő bérbeadása
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester és a Humán Erőforrás Bizottság
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény Város közigazgatási területén lévő önkormányzati bérlakásokra terjed ki
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
A lakáspályázatot a pályázati kiírást követően formanyomtatványon kell benyújtani, mely beszerezhető a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájában ügyfélfogadási időben
A pályázathoz csatolni kell az egy háztartásban élők valamennyi tagjának a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban kapott minden rendszeres és eseti jövedelemről szóló igazolást.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (VI. 9.) sz. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
2)
Az ügytípus megnevezése
Önkormányzati bérlakás közérdekből történő bérbeadása
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény Város közigazgatási területén lévő költségelven bérbe adható önkormányzati bérlakásokra terjed ki
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Munkáltató által írt kérelem.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (VI. 9.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
3)
Az ügytípus megnevezése
Önkormányzati bérlakás bérbeadása bérlőkijelölési jog alapján
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény Város közigazgatási területén lévő bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati bérlakásokra terjed ki
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Bérlőkijelölési joggal rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelme
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (VI. 9.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
4)
Az ügytípus megnevezése
Önkormányzati bérlakás bérbeadása elhelyezési kötelezettség jogcímén
Hatáskörrel rendelkező szerv
Humán Erőforrás Bizottság
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény Város közigazgatási területén lévő szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakásokra terjed ki
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Írásos kérelem
Bírósági ítélet, Jövedelemigazolás
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (VI. 9.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Ha a házassági bontóperben meghozott jogerős bírói ítélet alapján a volt házastárs saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül az önkormányzati lakás elhagyására köteles, elhelyezésre tarthat igényt.
5)
Az ügytípus megnevezése
Bérbeadás öregségi nyugdíjban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő rászorulók, vagy fogyatékkal élők részére
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény Város közigazgatási területén lévő szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakásokra terjed ki
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Írásos kérelem
Öregségi nyugdíjban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás igazolása
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (VI. 9.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Különös méltánylást érdemlő helyzetben, a HEB döntése alapján pályázati eljárás nélkül bérleti szerződés köthető öregségi nyugdíjban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő, vagy fogyatékkal élő igénylővel legfeljebb 5 éves időtartamra amennyiben a rászoruló igénylő lakhatását másképp megoldani nem tudja és megfelel a 22/2011. (VI. 9.) sz. önkormányzati rendelet 6. § (3) – (6) bekezdéseiben foglalt feltételeknek.
6)
Az ügytípus megnevezése
Bérbeadás rendkívüli szociális krízishelyzet alapján
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény Város közigazgatási területén lévő szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakásokra terjed ki
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Írásos kérelem
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (VI. 9.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.