Közterületekkel kapcsolatos ügyek

Az ügytípus megnevezése
Közterületek rendeltetéstől eltérő használata
Ügyleírás
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatát Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységekhez.
a) állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez,
b) kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítéséhez,
c) mozgóbolt területének biztosításához, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkezőasztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezéséhez,
d) idényjellegű árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakításához,
e) alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakításához,
f) vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakításához,
g) vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezéséhez,
h) kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez,
i) zsűrizett iparművészeti termékek árusításához,
j) árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállításhoz,
k) halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak árusításához,

(2) A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi építési, szerelési tevékenységek végzéséhez, továbbá építmények, berendezések elhelyezéséhez, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,
b) építési lakó-, műhely- vagy raktár kocsi, konténer, állványzat, építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához,
c) sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gyűjtőláda elhelyezéséhez

(3) A közterület - közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi szórakoztató tevékenységekhez, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) mutatványos, cirkuszi szolgáltatás településéhez,
b) hőlégballon bemutatóhoz,
c) tűzijáték szolgáltatáshoz,
d) légvár telepítéséhez,
e) városnéző gumikerekes kisvonat, valamint lovas fogat útvonalhoz kötött üzletszerű üzemeltetéséhez,
f) utcai zenélés céljára,
g) lovagoltatáshoz.

(4) A közterület - közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi egyházi és karitatív tevékenységek gyakorlásához, továbbá kulturális, sport, családi és céges rendezvények tartásához, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállításához egyházi- és karitatív tevékenységek gyakorlásához, a rendezvények területének elkerítéséhez,
b) egyházi- és karitatív rendezvényterület elkerítés nélküli kialakításához,
c) kulturális rendezvény területének kialakításához,
d) sport rendezvény területének céljára,
e) családi és céges rendezvény területének céljára.

(5) A közterület – közterület használati engedély birtokában – igénybe vehető ideiglenes tárolás, s egyéb alkalomszerű tevékenység céljára, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak 72 órán túli tárolásához,
b) forgalomra alkalmatlan járműveknek mellékútvonalon történő 10 napon túli, legfeljebb további 30 nap időtartamra történő tárolására,
c) az (1)-(5) bekezdésekben szabályozott közterület igénybevételi célokhoz hulladékgyűjtő elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra,

(6) A kiemelt belvárosi (I) és a belvárosi (II) díjfizetési övezetekben állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez a városi főépítész egyetértése szükséges.

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:
a) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza,
b) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, létesítmények hibaelhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez,
c) önkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények esetén,
d) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat műtárgyainak, létesítményeinek alaptevékenységük céljára és idejére történő elhelyezése után.

Tilos a közterületet használni:
a) mezőgazdasági járművek, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, műszakilag üzemképtelen járművek, munkagépek, gépkocsi vontató, nyerges vontató vontatmányok, valamint a 3,5 t össztömeget meghaladó járművek közterületen történő tárolására,
b) sátor-, vagy ponyvagarázs elhelyezésére,
c) áru vagy göngyöleg tárolására és a földről történő árusításra, kivéve az idényjellegű árusítást,
d) szolgáltató tevékenység végzésére, kivéve a 6. §-ban meghatározott igénybevételi módok és célok szerint,
e) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére
f) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.
Illetékesség
Jászberény közigazgatási területén a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek tekintetében.
A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező, más szervezetekre egyaránt kiterjed.
Szükséges iratok
A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban kell benyújtani a Közterület-felügyelethez, kizárólag a rendelet szerinti formanyomtatványon. Az engedélykérelem illetékköteles.
Vonatkozó jogszabályok
A hatósági eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
Kapcsolódó nyomtatványok
Kérelem közterület használatához itt érhető el.
Jászberény Város Önkormányzata
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.