1)
Az ügytípus megnevezése
A lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére elidegenített önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, továbbá az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartási törlésével kapcsolatos eljárás
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester és a Humán Erőforrás Bizottság
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény város közigazgatási területe
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Írásos kérelem
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A volt önkormányzati bérlakás egyösszegű megfizetése esetén az ingatlanra Jászberény Város Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törlését a Polgármester engedélyezi. A terhek törlését engedélyező határozat egy példánya megküldésre kerül az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnak, hogy az ingatlanra Jászberény Város Önkormányzat javára bejegyzett terheket törölje.
2)
Az ügytípus megnevezése
Az otthonteremtés önkormányzati támogatása céljából Jászberény Város Önkormányzata javára bejegyzett jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester
Eljáró szerv
PH Közgazdasági Iroda (átruházott hatáskörben)
Illetékességi terület
Jászberény város közigazgatási területe
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
- Írásos kérelem
- Igazolás a pénzintézettől, hogy a kérelmezőnek nem áll fenn tartozása
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
- Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (IV.12.) számú rendelete az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A kérelem benyújtható:
postai úton, vagy személyesen a PH Közgazdasági Iroda Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám I/33. számú irodájába ügyfélfogadási időben
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A visszatérítendő önkormányzati támogatásnak a visszafizetését igazoló pénzintézeti igazolás becsatolása után kerül sor a törlési határozat kiadására. A határozat egy példánya megküldésre kerül az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnak, hogy az ingatlanra Jászberény Város Önkormányzat javára bejegyzett terheket törölje.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.