Zöld Város Kialakítása – Városi Környezetjavító Intézkedések És Gazdaságfejlesztési Beavatkozások Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-2.1.2-15—JN1-2016-00005

Pályázati Ismertető - Zöld Város Kialakítása – Városi Környezetjavító Intézkedések És Gazdaságfejlesztési Beavatkozások Jászberényben
Projektben megvalósult elemek:
Projekt záró sajtóközlemény:
Projekt elemek

Mélyépítés:
Lehel vezér tér egy részének megújítása (járda, zöldfelület, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés)
Holló András utca teljeskörű felújítása (új utcaburkolat, közvilágítás, csapadékvíz, utcabútorok, parkoló, zöldfelület)
Déryné utca egy részének felújítása (új utcaburkolat, közvilágítás, csapadékvíz, utcabútorok, parkoló, zöldfelület)
Fürdő utcai parkoló (44 állásos)
PH udvar felújítás (aszfalt, zöldfelület, korszerű térvilágítás, utcabútorok) és megnyitása a Conselve tér felé
Zirzen J. utca egy részének felújítása
      Térkőburkolat: Pest-Buda térkő

Kivitelező: Penta Kft. (Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
Kivitelezési időszak: 2018. nov. szerződéskötés, kivitelezés 2019. tavaszán indult, műszaki átadás: 2019. november 30.

Magasépítés: 
Városi Piac felújítása
A főbb kivitelezési munkák:
új tartószerkezet került kialakításra, a megnövelt csarnoktér belmagasság a későbbiekben lehetőséget adhat egy kisebb galériaszint kialakítására,
új tető kialakítás, melyen napelem került elhelyezésre (15 kW napelem)
új nyílászárók
a fagymentesítés biztosításához elektromos infrasugárzók kerültek felszerelésre,
ipari padló készült,
az épület padlószintje megegyezik a környező járda magasságával, a tervezett piaccsarnok teljes alapterületében akadálymentes,
térköves piactér, fákkal, ülőfelületekkel, közvilágítással,
22 db kamera került felhelyezésre
megújult piactér: 1300 m2
piaccsarnok: 1500 m2

Kivitelező: Nagy Kft. (Jászberény, Nagykátai út 13.)
Kivitelezési időszak: 2019. június – 2020. július

Műszaki ellenőr szervezet: Utiber Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)

A projekt forrása:
A projekt részben az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, részben Jászberény Városi Önkormányzat saját forrásából került finanszírozásra.
Támogatási összeg:            bruttó 844.421.198,-Ft
Önerő összege:                    bruttó 207.504.221,-Ft
A projekt összköltsége:      bruttó 1.051.925.419,-Ft.
 
Rövid összefoglalás a projektről:
Jászberény város célja a zöld város imázs erősítése, elsősorban zöldfelület fejlesztés célú beavatkozások végrehajtása, közlekedési és gazdaságélénkítést célzó kiegészítő elemekkel. A fejlesztés az ITS specifikus (tematikus) céljai közül leginkább a Környezetileg fenntartható, vonzó lakókörnyezet létrehozását segítő célhoz járul hozzá. A beavatkozás lehetőséget kínál a város és környezete által kínált adottságok szabadidős, rekreációs hasznosítására és erősíti a közlekedési hálózatok és elemek kiépítettségének színvonalát.
A projekt fő elemei: 
- Zöld város kialakítása: 
- Lehel vezér tér és Polgármesteri Hivatal udvar zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója. Fasorok rekonstrukciója a Holló András és Déryné utcákban valamint a Lehel vezér téren. Lehel vezér téren és a Polgármesteri Hivatal udvarán csapadékvíz hasznosítást lehetővé tevő infrastruktúra kiépítése. 
- Az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása/helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés: 
- Városi piac rekonstrukciója. 
- Önállóan nem támogatható, választható tevékenység: 
- Minőségi utcabútorok elhelyezése a Holló András, Déryné utcákban, a Lehel vezér tér és a Polgármesteri Hivatal udvarán. 
- Fürdő utcai parkoló kiépítése. 
- Belterületi közúthálózat fejlesztése Holló András és Déryné utcákban és a Lehel vezér téren. 
- Járdák rekonstrukciója a Holló András, és Déryné utcákban és a Lehel vezér téren. 
- Meglévő parkolóhelyek megújítása Holló András, Déryné utcákban, a Lehel vezér téren és a Polgármesteri Hivatal udvarán. 
- Közvilágítás korszerűsítése: Holló András és Déryné utcákban és a Lehel vezér téren. 
A piac rekonstrukciójával a projekt közvetve hozzájárul a helyi gazdaság erősödéséhez, munkahelyteremtéshez és a népességmegtartáshoz (belső imázs erősítésével). A városrészi célok közül a projekt egészében hozzájárul a közterületek fejlesztésének és fenntarthatóságának céljához. 
További erős kapcsolat figyelhető meg a piaci szolgáltatások fejlesztésének, elősegítésének, valamint az alulhasznosított épületek funkcióba vonásának céljával (utóbbi esetben a piachoz kapcsolható parkoló területének funkcióba vonásával). Az érintett terület rendezési eszköz szerinti besorolása: Vegyes terület és Közparkok övezete (Vt és Z). Az akcióterület (egyben a Belváros városrész) a város átalakuló közigazgatási, kulturális, kereskedelmi szolgáltató központja, a lakófunkcióval, ahol számos közterület és épület újult meg, így az egy modern, mégis hagyománytisztelő belváros képét tükrözi. Ugyanakkor, maga a főtér (Lehel vezér tér) küzd az átmenő forgalom következményeivel, a Városi piac rendezésre vár, a belső városszerkezeti struktúrák átgondolást igényelnek (átjárhatóság biztosítása) a kisebb üzletek nem tudnak önerőből megújulni és a belvárosban még mindig vannak hasznosítatlan (önk. tul.) értékes épületek, területek. A tervezett beavatkozás a lehetőségekre építve kezeli a hiányosságokat, a stratégiai vonalak mentén tartva a belváros fejlődési irányát. A zöld város projekt fő eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolódó utcájának (Holló András és Dérné utca) megújítása – különös tekintettel a belső ökológiai hálózat részét képező zöldfelületek megújítására és bővítésére – fenntarthatóságot javító infrastrukturális beavatkozásokkal. A fejlesztés gazdasági eleme a Városi Piac átfogó fejlesztése és a kapcsolódó területek rehabilitációja, amelyhez jogszabályi megalapozottságú közcélú pakoló fejlesztése is kapcsolódik. További elem zárt udvarból közterület létesítése a Polgármesteri Hivatal udvarán, ennek során épületbontással a telektömb átjárhatósága is biztosítva lesz. A projekt két soft eleme a fejlesztési célú beavatkozások lakossági, adminisztratív beágyazottságát erősíti. A fejlesztés az A. és a B. főtevékenységet fedi le. A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését a beavatkozási területen és a város más területein sem okozza azok koncentrálódását. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A fejlesztés hozzájárul az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. A projekt eredményeként összesen 4033 m2 zöldfelület kerül kialakításra vagy rekonstrukcióra. Lehel vezér tér, mint városi főtér megújul küllemében és zöldfelületi arányában is. A fejlesztéssel érintett utcák valódi zöld folyosót jelentenek majd a már meglévő parkok felé és maguk is megújulnak közlekedést szolgáló elemeiken keresztül, javítva a belterületet használók életminőségét. A projekt keretében minőségében és tartalmában is átalakul a Városi Piac, amihez kapcsolódóan új közcélú parkolóhelyek jönnek létre. .
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: 57/505-744

Projektmenedzsment:
Hegyi István Városfejlesztési Iroda irodavezető
Csiszár-Bató Andrea Városfejlesztési Iroda beruházási ügyintéző

Nyilvánosság:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. B. épület fsz./2.
Décse Sándor ügyvezető

Kiss-Járomi Építészeti és Belsőépítészeti Iroda Kft.
1025 Budapest, Cimbalom u. 14.
Kiss Gyula ügyvezető

GARTEN STUDIO KFT.
1012 Budapest, Pálya u. 13.
Szloszjár György ügyvezető

Közbeszerzési bonyolító:
Anpast Europroject Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13. ajtó
Stumpf Gábor ügyvezető

Műszaki ellenőr:
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Lakits György ügyvezető

Kivitelező:
Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
Pánczél Ottó Péter ügyvezető

Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Baranyi Szabolcs ügyvezető
.
Sajtó:
Projekt záró sajtóközlemény
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
A projekttel kapcsolatos meghívók:
A projekt tartalma:
Jászberény célja a zöld város imázs erősítése, elsősorban zöldfelület fejlesztés célú beavatkozások végrehajtása, közlekedési és gazdaságélénkítést célzó kiegészítő elemekkel. A fejlesztés az ITS specifikus (tematikus) céljai közül leginkább a Környezetileg fenntartható, vonzó lakókörnyezet létrehozását segítő célhoz járul hozzá. A beavatkozás lehetőséget kínál a város és környezete által kínált adottságok szabadidős, rekreációs hasznosítására és erősíti a közlekedési hálózatok és elemek kiépítettségének színvonalát. A piac rekonstrukciójával a projekt közvetve hozzájárul a helyi gazdaság erősödéséhez, munkahelyteremtéshez és a népességmegtartáshoz (belső imázs erősítésével). A városrészi célok közül a projekt egészében hozzájárul a közterületek fejlesztésének és fenntarthatóságának céljához . További erős kapcsolat figyelhető meg a piaci szolgáltatások fejlesztésének, elősegítésének, valamint az alulhasznosított épületek funkcióba vonásának céljával (utóbbi esetben a piachoz kapcsolható parkoló területének funkcióba vonásával). Az érintett terület rendezési eszköz szerinti besorolása: Vegyes terület és Közparkok övezete. Az akcióterület (egyben a Belváros városrész) a város átalakuló közigazgatási, kulturális, kereskedelmi szolgáltató központja, a lakófunkcióval, ahol számos közterület és épület újult meg, így az egy modern, mégis hagyománytisztelő belváros képét tükrözi. Ugyanakkor, maga a főtér (Lehel vezér tér) küzd az átmenő forgalom következményeivel, a Városi piac rendezésre vár, a belső városszerkezeti struktúrák átgondolást igényelnek (átjárhatóság biztosítása) a kisebb üzletek nem tudnak önerőből megújulni és a belvárosban még mindig vannak hasznosítatlan (önk. tul.) értékes épületek, területek. A tervezett beavatkozás a lehetőségekre építve kezeli a hiányosságokat, a stratégiai vonalak mentén tartva a belváros fejlődési irányát. A zöld város projekt fő eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolódó utcájának (Holló András és Dérné utca) megújítása – különös tekintettel az belső ökológiai hálózat részét képező zöldfelületek megújítására és bővítésére – fenntarthatóságot javító infrastrukturális beavatkozásokkal. A fejlesztés gazdasági eleme a Városi Piac átfogó fejlesztése és a kapcsolódó területek rehabilitációja, amelyhez jogszabályi megalapozottságú közcélú pakoló fejlesztése is kapcsolódik. További elem zárt udvarból közterület létesítése a Polgármesteri Hivatal udvarán, ennek során épületbontással a telektömb átjárhatósága is biztosítva lesz. A projekt két soft eleme a fejlesztési célú beavatkozások lakossági, adminisztratív beágyazottságát erősíti. A fejlesztés az A. és a B. főtevékenységet fedi le. Önállóan tám. tev.-k: (391.501.500 Ft) 
A.) Főtev. – zöld város kialakítása (kötelező tev.): Lehel vezér tér és PH udvar zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója; Fasorok rekonstrukciója és telepítése a Holló András és Déryné utcákban; Lehel vezér téren és a Polg.Hiv udvarán csapadékvíz hasznosítást lehetővé tevő 
infrastruktúra kiépítése. 
B) Főtev. (kötelező tev), 
b) helyi termékek számára piaci terület (városi piac, vásárcsarnok) megújítása: A Jászberényi Városi piac rekonstrukciója. Önállóan nem tám. tev.:(313.120.000 Ft) 
1.)minőségi utcabútorok elhelyezése; 
2.)jogszab. alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, parkolóhelyek; 
3.)önkor-i belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítása, 
a.) járdák, 
b.) meglévő parkolók; 
4.)közvilágítás 
korszerűsítése. Kötelező tev.:(4.427.000 Ft) 
a.)Energiahatékonysági intézkedések 
c.)Akadálymentesítés; 
d.)Nyilv. biztosítása; 
e.)Partnerségi tervezés;
f.)SOFT tev.: 
1.) Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében; 
2.) Humánkapacitás fejlesztés: a település fejlesztését és rendezését szolgáló innovatív városrehabilitációs gyakorlatok terjesztése Kapcs. Szolg: 73.751.500 Ft Megfelelőség (Tartalmi értékelés): A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését a beavatkozási területen és a város más területein sem okozza azok koncentrálódását; A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett; A fejlesztés hozzájárul az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. A projektben 7 HRSZ teljes egészében, további 6 HRSZ kisebb részben érintett. A projekt eredményeként összesen 4033 m2 zöldfelület kerül kialakításra vagy rekonstrukcióra. Lehel vezér tér, mint városi főtér megújul küllemében és zöldfelületi arányában is. A fejlesztéssel érintett utcák valódi zöld folyosót jelentenek majd a már meglévő parkok felé és maguk is megújulnak közlekedést szolgáló elemeiken keresztül (36 megújult parkoló), javítva az belterületet használók életminőségét. A projekt keretében minőségében és tartalmában is átalakul a Városi Piac, amihez kapcsolódóan új közcélú parkolóhelyek jönnek létre (44db). A projekt új közterületet is eredményez,aminek területe 2155 m2. .
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Csiszár-Bató Andrea városfejlesztési ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 744 
batoa@jaszbereny.hu 
Galéria:
A projekt sajtónyilvános nyitó rendezvénye
Fürdő utca
Holló András utca
A projekt sajtónyilvános záró rendezvénye
Sajtó:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.