Zöld Város Kialakítása – Városi Környezetjavító Intézkedések És Gazdaságfejlesztési Beavatkozások Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-2.1.2-15—JN1-2016-00005

Pályázati Ismertető - Zöld Város Kialakítása – Városi Környezetjavító Intézkedések És Gazdaságfejlesztési Beavatkozások Jászberényben
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, "Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben" című ún. Zöld város projekt kivitelezési munkáira tekintettel 2019. június 12-től a Lehel vezér tér szervizút forgalmi rendje megváltozik. A Déryné utca lezárása miatt a szervizútról a gépjármű forgalom a 32. sz. főútra kerül kivezetésre a Jászkapitány szobor és a szökőkút közötti területen.
Kérjük fokozottan figyeljék a forgalmi rend változás kitáblázását! Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Jászberény Városi Önkormányzat
Rövid összefoglalás a projektről:
Jászberény város célja a zöld város imázs erősítése, elsősorban zöldfelület fejlesztés célú beavatkozások végrehajtása, közlekedési és gazdaságélénkítést célzó kiegészítő elemekkel. A fejlesztés az ITS specifikus (tematikus) céljai közül leginkább a Környezetileg fenntartható, vonzó lakókörnyezet létrehozását segítő célhoz járul hozzá. A beavatkozás lehetőséget kínál a város és környezete által kínált adottságok szabadidős, rekreációs hasznosítására és erősíti a közlekedési hálózatok és elemek kiépítettségének színvonalát.
A projekt fő elemei: 
- Zöld város kialakítása: 
- Lehel vezér tér és Polgármesteri Hivatal udvar zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója. Fasorok rekonstrukciója a Holló András és Déryné utcákban valamint a Lehel vezér téren. Lehel vezér téren és a Polgármesteri Hivatal udvarán csapadékvíz hasznosítást lehetővé tevő infrastruktúra kiépítése. 
- Az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása/helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés: 
- Városi piac rekonstrukciója. 
- Önállóan nem támogatható, választható tevékenység: 
- Minőségi utcabútorok elhelyezése a Holló András, Déryné utcákban, a Lehel vezér tér és a Polgármesteri Hivatal udvarán. 
- Fürdő utcai parkoló kiépítése. 
- Belterületi közúthálózat fejlesztése Holló András és Déryné utcákban és a Lehel vezér téren. 
- Járdák rekonstrukciója a Holló András, és Déryné utcákban és a Lehel vezér téren. 
- Meglévő parkolóhelyek megújítása Holló András, Déryné utcákban, a Lehel vezér téren és a Polgármesteri Hivatal udvarán. 
- Közvilágítás korszerűsítése: Holló András és Déryné utcákban és a Lehel vezér téren. 
A piac rekonstrukciójával a projekt közvetve hozzájárul a helyi gazdaság erősödéséhez, munkahelyteremtéshez és a népességmegtartáshoz (belső imázs erősítésével). A városrészi célok közül a projekt egészében hozzájárul a közterületek fejlesztésének és fenntarthatóságának céljához. 
További erős kapcsolat figyelhető meg a piaci szolgáltatások fejlesztésének, elősegítésének, valamint az alulhasznosított épületek funkcióba vonásának céljával (utóbbi esetben a piachoz kapcsolható parkoló területének funkcióba vonásával). Az érintett terület rendezési eszköz szerinti besorolása: Vegyes terület és Közparkok övezete (Vt és Z). Az akcióterület (egyben a Belváros városrész) a város átalakuló közigazgatási, kulturális, kereskedelmi szolgáltató központja, a lakófunkcióval, ahol számos közterület és épület újult meg, így az egy modern, mégis hagyománytisztelő belváros képét tükrözi. Ugyanakkor, maga a főtér (Lehel vezér tér) küzd az átmenő forgalom következményeivel, a Városi piac rendezésre vár, a belső városszerkezeti struktúrák átgondolást igényelnek (átjárhatóság biztosítása) a kisebb üzletek nem tudnak önerőből megújulni és a belvárosban még mindig vannak hasznosítatlan (önk. tul.) értékes épületek, területek. A tervezett beavatkozás a lehetőségekre építve kezeli a hiányosságokat, a stratégiai vonalak mentén tartva a belváros fejlődési irányát. A zöld város projekt fő eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolódó utcájának (Holló András és Dérné utca) megújítása – különös tekintettel a belső ökológiai hálózat részét képező zöldfelületek megújítására és bővítésére – fenntarthatóságot javító infrastrukturális beavatkozásokkal. A fejlesztés gazdasági eleme a Városi Piac átfogó fejlesztése és a kapcsolódó területek rehabilitációja, amelyhez jogszabályi megalapozottságú közcélú pakoló fejlesztése is kapcsolódik. További elem zárt udvarból közterület létesítése a Polgármesteri Hivatal udvarán, ennek során épületbontással a telektömb átjárhatósága is biztosítva lesz. A projekt két soft eleme a fejlesztési célú beavatkozások lakossági, adminisztratív beágyazottságát erősíti. A fejlesztés az A. és a B. főtevékenységet fedi le. A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését a beavatkozási területen és a város más területein sem okozza azok koncentrálódását. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A fejlesztés hozzájárul az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. A projekt eredményeként összesen 4033 m2 zöldfelület kerül kialakításra vagy rekonstrukcióra. Lehel vezér tér, mint városi főtér megújul küllemében és zöldfelületi arányában is. A fejlesztéssel érintett utcák valódi zöld folyosót jelentenek majd a már meglévő parkok felé és maguk is megújulnak közlekedést szolgáló elemeiken keresztül, javítva a belterületet használók életminőségét. A projekt keretében minőségében és tartalmában is átalakul a Városi Piac, amihez kapcsolódóan új közcélú parkolóhelyek jönnek létre. .
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: 57/505-744

Projektmenedzsment:
Hegyi István Városfejlesztési Iroda irodavezető
Csiszár-Bató Andrea Városfejlesztési Iroda beruházási ügyintéző

Nyilvánosság:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. B. épület fsz./2.
Décse Sándor ügyvezető

Kiss-Járomi Építészeti és Belsőépítészeti Iroda Kft.
1025 Budapest, Cimbalom u. 14.
Kiss Gyula ügyvezető

GARTEN STUDIO KFT.
1012 Budapest, Pálya u. 13.
Szloszjár György ügyvezető

Közbeszerzési bonyolító:
Anpast Europroject Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13. ajtó
Stumpf Gábor ügyvezető

Műszaki ellenőr:
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Lakits György ügyvezető

Kivitelező:
Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
Pánczél Ottó Péter ügyvezető

Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Baranyi Szabolcs ügyvezető
.
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
A projekt tartalma:
Jászberény célja a zöld város imázs erősítése, elsősorban zöldfelület fejlesztés célú beavatkozások végrehajtása, közlekedési és gazdaságélénkítést célzó kiegészítő elemekkel. A fejlesztés az ITS specifikus (tematikus) céljai közül leginkább a Környezetileg fenntartható, vonzó lakókörnyezet létrehozását segítő célhoz járul hozzá. A beavatkozás lehetőséget kínál a város és környezete által kínált adottságok szabadidős, rekreációs hasznosítására és erősíti a közlekedési hálózatok és elemek kiépítettségének színvonalát. A piac rekonstrukciójával a projekt közvetve hozzájárul a helyi gazdaság erősödéséhez, munkahelyteremtéshez és a népességmegtartáshoz (belső imázs erősítésével). A városrészi célok közül a projekt egészében hozzájárul a közterületek fejlesztésének és fenntarthatóságának céljához . További erős kapcsolat figyelhető meg a piaci szolgáltatások fejlesztésének, elősegítésének, valamint az alulhasznosított épületek funkcióba vonásának céljával (utóbbi esetben a piachoz kapcsolható parkoló területének funkcióba vonásával). Az érintett terület rendezési eszköz szerinti besorolása: Vegyes terület és Közparkok övezete. Az akcióterület (egyben a Belváros városrész) a város átalakuló közigazgatási, kulturális, kereskedelmi szolgáltató központja, a lakófunkcióval, ahol számos közterület és épület újult meg, így az egy modern, mégis hagyománytisztelő belváros képét tükrözi. Ugyanakkor, maga a főtér (Lehel vezér tér) küzd az átmenő forgalom következményeivel, a Városi piac rendezésre vár, a belső városszerkezeti struktúrák átgondolást igényelnek (átjárhatóság biztosítása) a kisebb üzletek nem tudnak önerőből megújulni és a belvárosban még mindig vannak hasznosítatlan (önk. tul.) értékes épületek, területek. A tervezett beavatkozás a lehetőségekre építve kezeli a hiányosságokat, a stratégiai vonalak mentén tartva a belváros fejlődési irányát. A zöld város projekt fő eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolódó utcájának (Holló András és Dérné utca) megújítása – különös tekintettel az belső ökológiai hálózat részét képező zöldfelületek megújítására és bővítésére – fenntarthatóságot javító infrastrukturális beavatkozásokkal. A fejlesztés gazdasági eleme a Városi Piac átfogó fejlesztése és a kapcsolódó területek rehabilitációja, amelyhez jogszabályi megalapozottságú közcélú pakoló fejlesztése is kapcsolódik. További elem zárt udvarból közterület létesítése a Polgármesteri Hivatal udvarán, ennek során épületbontással a telektömb átjárhatósága is biztosítva lesz. A projekt két soft eleme a fejlesztési célú beavatkozások lakossági, adminisztratív beágyazottságát erősíti. A fejlesztés az A. és a B. főtevékenységet fedi le. Önállóan tám. tev.-k: (391.501.500 Ft) 
A.) Főtev. – zöld város kialakítása (kötelező tev.): Lehel vezér tér és PH udvar zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója; Fasorok rekonstrukciója és telepítése a Holló András és Déryné utcákban; Lehel vezér téren és a Polg.Hiv udvarán csapadékvíz hasznosítást lehetővé tevő 
infrastruktúra kiépítése. 
B) Főtev. (kötelező tev), 
b) helyi termékek számára piaci terület (városi piac, vásárcsarnok) megújítása: A Jászberényi Városi piac rekonstrukciója. Önállóan nem tám. tev.:(313.120.000 Ft) 
1.)minőségi utcabútorok elhelyezése; 
2.)jogszab. alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, parkolóhelyek; 
3.)önkor-i belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítása, 
a.) járdák, 
b.) meglévő parkolók; 
4.)közvilágítás 
korszerűsítése. Kötelező tev.:(4.427.000 Ft) 
a.)Energiahatékonysági intézkedések 
c.)Akadálymentesítés; 
d.)Nyilv. biztosítása; 
e.)Partnerségi tervezés;
f.)SOFT tev.: 
1.) Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében; 
2.) Humánkapacitás fejlesztés: a település fejlesztését és rendezését szolgáló innovatív városrehabilitációs gyakorlatok terjesztése Kapcs. Szolg: 73.751.500 Ft Megfelelőség (Tartalmi értékelés): A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését a beavatkozási területen és a város más területein sem okozza azok koncentrálódását; A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett; A fejlesztés hozzájárul az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. A projektben 7 HRSZ teljes egészében, további 6 HRSZ kisebb részben érintett. A projekt eredményeként összesen 4033 m2 zöldfelület kerül kialakításra vagy rekonstrukcióra. Lehel vezér tér, mint városi főtér megújul küllemében és zöldfelületi arányában is. A fejlesztéssel érintett utcák valódi zöld folyosót jelentenek majd a már meglévő parkok felé és maguk is megújulnak közlekedést szolgáló elemeiken keresztül (36 megújult parkoló), javítva az belterületet használók életminőségét. A projekt keretében minőségében és tartalmában is átalakul a Városi Piac, amihez kapcsolódóan új közcélú parkolóhelyek jönnek létre (44db). A projekt új közterületet is eredményez,aminek területe 2155 m2. .
Sajtó:
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Csiszár-Bató Andrea városfejlesztési ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 744 
batoa@jaszbereny.hu 
Galéria:
A projekt sajtónyilvános nyitó rendezvénye
Fürdő utca
Holló András utca
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.