Tájékoztatók és nyomtatványok

Települési támogatások körében:
 1. Tájékoztató tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatásról-doc
 2. Tájékoztató lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról-doc
 3. Tájékoztató lakbértámogatásról 2019-doc
 4. Tájékoztató hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetése alóli mentesítésre 20181-doc
 5. Tájékoztató hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásról 2019-doc
 6. Tájékoztató újszülöttek életkezdési támogatásáról 2019-doc
 7. Tájékoztatás temettetés költségeihez nyújtható települési támogatásról-doc
 8. Tájékoztatás gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról-doc

Gyermekvédelmi ellátások:

 1. Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságáról 2019-doc
 2. Tájékoztató hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról 2019-doc
 3. Tájékoztatás a gyermeket gondozó család részére nyújtható települési támogatásról-doc
 4. Tájékoztató önkormányzati védőoltási programról-doc
Egyéb tájékoztatók:
 1. Tájékoztató az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségről-doc
 2. Tájékoztató hagyatéki eljárás menetéről-doc
 3. Tájékoztató a termelőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának eljárásáról-doc
 4. Tájékoztató talált tárggyal kapcsolatos eljárásáról-doc
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.