Szociális infrastruktúra fejlesztése Jászberényben

Pályázat kódszáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007

 Rövid összefoglaló a projektről:
Projekthelyszínek:
5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/A
5100 Jászberény Szúnyogos utca 6501 hrsz
5100 Jászberény Hatvani út 35.
Projekt kódszáma:
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007 
Projekt-megvalósítás tervezett befejezése: 
2023. év június hó 30. nap.
A projekt tervezett összköltsége: 
100.000.000,-Ft,
A projekt elszámolható összköltsége:
100.000.000,-Ft,
A támogatási intenzitás:
100 %
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A projekt tartalma:
Jászberény Városi Önkormányzat jelen projektjének célja a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény és a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztése, a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése.
A projekt hozzájárul a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához szükséges intézményi háttér javításához, a foglalkoztatottsági szint növeléséhez, a családi terhek és az életminőséget javító, önálló életvitelt támogató új szolgáltatások indulásához.
A gyermekjóléti alapellátások fejlesztése hozzájárul a szolgáltatások megerősítéséhez, a magasabb minőségű szolgáltatáshoz való jobb lakossági hozzáféréshez, a gyermekek családjukban történő nevelkedésének biztosításához.

A projekt közvetlen, fő célcsoportja elsősorban az intézményekben lévő gyermekek, idősek és dolgozók, közvetett célcsoportja a gyermekek szülei, az idősek hozzátartozói és a település (térség) lakossága.
Megvalósuló projektelemek:
 – Korábbi pályázatból kimaradt, belső átalakítási és felújítási feladatok elvégzése, akadálymentesítés
– Fűtéskorszerűsítés
– Kerítés felújítás
– Az intézmény udvarán pad(ok), illetve gyermekeknek felállított játszó eszközök elhelyezése, játszósarok kialakítása, kerékpártámaszok kihelyezése
– Napelemes kandeláberek telepítése
– Parkolók kialakítása
– Gépjárműbeszerzés (támogató szolgáltatás – 15 férőhelyes)
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése (kb. 80 db új készülék beszerzése)
– Külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök – (mobil tároló konténert/mobil garázs, kerti pavilon, kerti padok, asztalok)
– Telekhatáron belüli külső terek (udvar) felújítása, napelemes kandeláberek telepítése
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel.: 57 / 505 -785
 Budai Lóránt polgármester

Projektmenedzsment:
Döntéshozó szintek
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:
Bató Andrea osztályvezető, Városgazdálkodási Osztály
Dr. Sipos László városfejlesztési ügyintéző, Városfejlesztési Iroda

Nyilvánosság biztosítása:
boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:

Közbeszerzési bonyolító:

Műszaki ellenőr:

Kivitelező:

 
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 

Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel.:57/505-785
Galéria:
A tartalom a projekt megvalósításával párhuzamosan kerül feltöltésre.


Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.