A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése

A pályázat kódszáma: TOP-1.4.1-15—JN1-2016-00008

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
5100  Jászberény Lehel Vezér tér 18.
A projekt címe: A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde
egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008
Projekt összköltsége: 140. 738. 085. - Ft
Projekt elszámolható összköltsége: 78. 000. 000. - Ft
Támogatás összege: 78. 000. 000. - Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt befejezési dátuma:  2020. június 29.
 

Jászberény Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Szent István krt. 18. szám alatt lévő Szivárvány Óvoda tagintézménye az 1970-es években épült, amely nem felel meg a mai követelményeknek, sem épületenergetikai szempontból, sem az időközben módosult nevelési-oktatási törvényi előírásoknak való megfelelés szempontjából. A projekt célja a jelenleg egy helyrajzi szám alatt lévő Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde épületének átalakítása és fejlesztése, egy óvodai intézménnyé történő kialakítással. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat új városi bölcsőde megépítését tervezi, így a bölcsődei ellátás sem szenvedne kárt. A fejlesztés által megszűnne az óvoda 100% fölötti feltöltöttsége és az épület belső átalakításával az intézmény pedagógiai programjában kitűzött célok megvalósításához is biztosítottak lennének a feltételek. A jelenleg 5 csoportos 118 férőhelyes óvoda 8 csoportos, 192 férőhelyes intézménnyé bővülne, amely épületben helyet kapna az 5100 Jászberény, Bárhori út 37. szám alatt lévő Kuckó Óvoda által ellátott 3 csoport, tekintettel arra, hogy az épület – Jászberény Városi Önkormányzat szándékai szerint - bontásra ítélt. A Szent István krt. 18. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése is megtörténik. A beruházás során - a pályázati felhívás alapján - önállóan támogatható tevékenységként az óvodai intézmény infrastrukturális fejlesztése valósulna meg, férőhely bővítése által, egy meglévő épület belső átalakítása során. Az átalakítással a csoportszobák létesítésén túlmenően egyéb foglalkoztató helyiségek is kialakításra kerülnek (pl. tornaszoba). Továbbá, az épület energetikai fejlesztése is megtörténik. Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül: 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakítása, valamint az épületre napcellák kerülnek, mely által a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát növeljük .
A projekt tartalma:
Az Önkormányzat fenntartásában lévő Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Szent István krt. 18. sz. alatt lévő Szivárvány Óvoda tagintézménye az 1970-es években épült, amely nem felel meg a mai követelményeknek, sem épületenergetikai szempontból, sem az időközben módosult nevelési-oktatási törvényi előírásoknak való megfelelés szempontjából. A projekt célja a jelenleg egy helyrajzi szám alatt lévő Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde épülete átalakítása és fejlesztése, egy óvodai intézménnyé történő kialakítással. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat új városi bölcsőde megépítését tervezi, így a bölcsődei ellátás sem szenvedne kárt. A fejlesztés által megszűnne az óvoda 100% fölötti feltöltöttsége és az épület belső átalakításával az intézmény pedagógiai programjában kitűzött célok megvalósításához is biztosítottak lennének a feltételek. A jelenleg 5 csoportos 118 férőhelyes óvoda 8 csoportos, 192 férőhelyes intézménnyé bővülne, amely épületben helyet kapna az 5100 Jászberény, Báthori út 37. sz. alatt lévő Kuckó Óvoda által ellátott 3 csoport, tekintettel arra, hogy az épület - az Önkormányzat szándékai szerint - bontásra ítélt. A Szent István krt. 18. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése is megtörténne. A beruházás során - a pályázati felhívás alapján - önállóan támogatható tevékenységként az óvodai intézmény infrastrukturális fejlesztése valósulna meg, férőhely bővítése által, egy meglévő épület belső átalakítása során. Az átalakítással a csoportszobák létesítésén túlmenően egyéb foglalkoztató helyiségek is kialakításra kerülnek (pl. tornaszoba). Továbbá, az épület energetikai fejlesztése is megtörténik. Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül: 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakítása, valamint az épületre napcellák kerülnek, mely által a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát növeljük. A fejlesztés műszaki/szakmai eredményei során két intézmény (egy óvoda és egy bölcsőde) egy óvodai intézménnyé történő átalakítása és fejlesztése történik meg, megújuló energiaforrás alkalmazásával. Az épület energetikai fejlesztésének eredményeként a jelenleg FF energetikai besorolású épület CC besorolásúvá válik. Továbbá férőhely bővítés is megvalósul, a jelenleg 118 férőhelyű óvoda 192 férőhelyessé válik - a városban lévő több óvodával történő közreműködések által és áthelyezések által 15 új férőhely jön létre városi szinten. .
Sajtó:
Galéria:
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785 

Projektmenedzsment
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Bolyós Zoltán beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda
Tóth Mónika Bölcsőde vezető, Szakmai közreműködő, projektmenedzser

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:

Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
GONAKO Bt.
5100 Jászberény, Szép u. 22.
Koczkásné Goda Gabriella ügyvezető 

Közbeszerzési bonyolító:
IMPERIAL TENDER Kft.
1022 Budapest, Bimbó u. 1-5. A lház. 3. em. 1.
Nagy László ügyvezető

Műszaki ellenőr:
CONTRACTOR-58 Bt.
5000 Szolnok, Batthyány u. 41.
Sándor Miklós ügyvezető 

Kivitelező:
BOSERÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.
5100 Jászberény, Halász u. 3/a.
Boda László ügyvezető
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Bolyós Zoltán beruházási ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Iroda
Tel.: +36 (57) 505 783
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.