MALOM KONFERENCIA és RENDEZVÉNYKÖZPONT fejlesztése Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001

A projekt tartalma:
Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évben támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.1-15 kódszámú, "Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázati felhívásra.

A pályázati kiírás feltételei lehetőséget biztosítottak a Jászberény belvárosában található, több éve funkció nélkül álló, ún. Fecske-Malom (Jászberény, Fürdő u. 3.) ipari telephelyének funkcióváltására és egy, a város igényeit minőségileg kiszolgáló, a városvezetés által már régóta tervezett konferencia és rendezvényközpont kialakítására.

A pályázat benyújtását alapos igényfelmérési és tervezési munka előzte meg. Az épületegyüttes tervezését a TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, Kecske u. 25.) végezte Turi Attila Ybl-díjas építész vezetésével, aki a magyar organikus építészet meghatározó alakja, Makovecz Imre tanítványa és hajdani munkatársa.

A tervezési munka kezdetén az épületegyüttes teljeskörű átvizsgálására került sor, melyen megállapítást nyert, hogy az épület 120 év alatt több átalakításon, bővítésen esett át, ellenben az eredeti épületek vastag, helyenként méteres falazata, fa födémszerkezete, tetőszerkezete jó állapotban vannak. Ennek megfelelően tervezési cél volt, hogy a malom épület értékeinek, a helyi történetének bemutatása biztosított legyen, mely érdekében a lehető legkevesebb beavatkozást terveztek a régi épületen.

A teljes térstruktúra bemutatása érdekében a malom központi épületének födémmezője több szinten kerül kibontásra és fénykürtőkkel kerül ellátásra, melyek a tetőszerkezetben lévő, felújított felülvilágítón keresztül világosságot juttatnak az épület belsejébe és láttatni engedik az épület struktúráját, megőrizve a terek elhatárolását. A második emelet feletti padlás, illetve szint deszkázatának egy része is eltávolításra kerül, így a tér a tetővel egybeépítetté válik, emelve a záró szint emelkedettségét. Az épületet működtető egységek (új bejárat, kávézó, információs pult, vizes blokkok stb.) az épület kontúrján kívülre kerülnek.

A tervezett épületegyüttes legnagyobb összefüggő tere a 250 fő befogadását biztosító rendezvényterem lesz. Az újonnan épülő konferenciaterem alakja cipó formájú, ami az épületben folyó korábbi funkcióra, a búzaőrlés-kenyérsütés asszociációra utal.

A Zagyva parti melléképületek - a transzformátor torony ipari műemlék kivételével - bontásra kerülnek. A tervezett rendezvényterem és a malom épület a Zagyva part felé nagyobb területet határol, ahol játszótér, burkolt felületek (nyitott rendezvénytérként funkcionáló) és zöldfelület kerül kialakításra. A Zagyva parti alsó sétány felé a fokokba integrált fa ülőlapokkal dúsított spanyol lépcső és támfalrendszer kerül kialakításra. Az épület fejlesztés során napelemes rendszer telepítése és hasznosítása is történik.

A tervezett fejlesztés olyan progresszív városfejlesztési és városrehabilitációs gyakorlatot valósít meg, amelyben az önkormányzat a Belvárosban nem a telek teljes szanálással történő felszabadítására és teljesen új építésre törekszik, hanem igyekszik a meglévő barnamezős infrastruktúra használható épületrészeit felhasználva építészetileg egyedit és funkcionálisan a város hasznát szolgáló létesítményt létrehozni. 

Az épület tehát megőrzi a főépület jelentős részét, miközben kiegészül egy, a korábbi funkcióra közvetve utaló (cipó-alak) konferenciateremmel. A létesítmény mindeközben fizikai összekötésbe kerül a szomszédos filmszínház épületével, biztosítva a funkciók átjárhatóságát és a szinergikus hatások erősítésének lehetőségét.

A fejlesztés végső célja egy multifunkcionális épületkomplexum létrehozása, konferencia és rendezvényközpont fő profillal, amely helyi és térségi vonzáskörrel rendelkezik, és amely mindemellett alkalmas beltéri csoportos szabadidős sporttevékenységek és közösségépítés célját szolgáló foglalkozások és események bonyolítására is

A TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, "Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben" című támogatási kérelem 2017. év nyarán pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. A projekt támogatási intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, azaz nettó 800.000.000,- Ft. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. szeptember 1.

A pályázat megvalósításának eredményeként az alábbi funkciók valósulnak meg:
  • Üzlethelyiség kialakítása a Malom épületének utcafronti részén és büfé létrehozása az épület belső terében.
  • Szabadidős/ wellness és városi sport tevékenységek folytatására alkalmas épületrész kialakítása kiszolgáló helyiségekkel.
  • Konferencia és rendezvényközpont kialakítása egy konferenciateremmel és több kisebb-nagyobb előadó/ rendezvény teremmel, valamint a kiszolgáló helyiségekkel.
  • Szabadtéri rendezvénytér.
  • Játszótér.
  • Zagyva sétány felé történő nyitás eredményeként közösségi tér.

A kivitelezési munka jogerős építési engedéllyel rendelkezik, jelenleg a kiviteli terv készítése zajlik. A beruházás tervezett kezdése 2018. május.
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Sajtó:
MALOM KONFERENCIA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT FEJLESZTÉSE JÁSZBERÉNYBEN
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001
Letöltés: Malom_A5.pdf
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
Galéria:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.