Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-3.1.1-15—JN1-2016-00013

A projekt tartalma:
Projekt célja:
A meglevő kerékpárút-hálózatát bővítése, a városi kerékpározás, mint fenntartható közlekedési mód elsőbbségének biztosítása. A kerékpáros közlekedés részarányának növelése, ezen keresztül pedig a személygépjárművek számának csökkentése, vagyis a fenntartható közlekedés alapjainak megteremtése. A fejlesztéssel a településen egy olyan kerékpárút hálózat jöhet létre, mellyel a település – a nagyobb közigazgatási és ipari létesítmények érintésével – körbejárható. A település 2014-ben, és 2015-ben elnyerte a kerékpárosbarát település címet, és idén is pályázik rá. Projekt szakmai-műszaki tartalma: Jászberényben az elmúlt években hazai és EU-s forrásból több kerékpárút épült meg. Ennek köszönhetően a település egy-egy területe kerékpárral biztonságosan körüljárható. A fejlesztésnek köszönhetően újabb kerékpárforgalmi létesítmények kerülnének kiépítése, felújításra és így újabb városrészek és így ez egész város kerékpárosbaráttabbá válik, biztonságosan megközelíthetővé.

Nyomvonalak:
I. Gyöngyösi út – Lehel vezér tér (32. számú főút) (Rácz Aladár utca –Megyeház utca közötti szakasz) 
Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút 0,411 km hosszban. A Rácz Aladár – Petőfi Sándor utca között 214 m hosszban aszfalt pályaszerkezet, 3,6 m burkolatszélességgel. Petőfi Sándor és Nagytemplom utca közötti szakaszon szélesség marad, de viacolor pályaszerkezetre vált, szürke rész – gyalogos, még a piros részre kerékpáros piktogram kerül felfestésre. A Nagytemplom – Megyeház utca közötti szakasz, a meglevő járda burkolathoz alkalmazkodva 4,2 m szélességben. A 0+366 szelvénytől az utolsó 45 méteren a 2 méter széles kerékpáros és a 2,70-4,2 méter változó szélességű járda között 1,110 méteres zöldsáv kerül beépítésre, erre az épületek előtt elhelyezkedő lépcsősorok miatti járdarészé beszűkülése miatt van szükség. A nyomvonal közvetlen környezetében található: 1 db múzeum, 2 db oktatási intézmény, Posta, 10 db kereskedelmi egység.

II. Nádor utcai kerékpárút szakasz meghosszabbítása 
Elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút 0,046 km hosszban, 2,75 m burkolatszélességgel kerül kiépítésre a parkoló bejáratától a Lehel vezér tér meglévő térkőburkolatáig. Lehel vezér téren a meglévő térkőburkolatra felfestéssel kerül kijelölésre 16 m hosszban a tervezett létesítmény, mely csatlakozik a meglévő gyalogátkelőhelyhez. Továbbá a tervezési szakasz előtt a parkoló bejáratánál 7 méter hosszú kerékpáros átvezetést kell kialakítani a parkoló átépítését követően B+R. Parkoló kiépítése (Nádor utca): A tervezési terület a meglévő parkoló teljes területét magában foglalja a Nádor utcai parkoló bejáróval együtt. A parkoló átépítése során a parkoló déli részén lévő támfal szakaszt át kell helyezni a templom irányában 2,0 m-rel. A támfalszerkezetről külön statikai terv készül. A parkoló északi oldalánál a tervezett kerékpáros létesítmény közötti űrszelvény biztosítására a „K” szegélyhez csatlakozva 35 cm széles térkő burkolatú, ütköző sáv csatlakozik, mely a parkoló felől kiemelt szegély megtámasztással kerül kiépítésre. A szegélyek, valamint az ütköző sáv együttes szélessége 0,75 m, mely biztosítja a megfelelő űrszelvényi távolságot a két létesítmény között. Az átépítésre kerülő parkolóban 30 db személygépjármű parkoló kerül kijelölésre, melyből 2 db mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyként funkcionál. Továbbá 1 db motorkerékpár tárolóval, ill. 2 db 4-4 férőhelyes kerékpártároló. A nyomvonal közvetlen környezetében található a Posta, Nagyboldogasszony templom.

III. Kórház-Rét-Szent Imre hercegút szakasz: Kórház – Rét utca : 443 m, (160 m gyalog és kerékpárút, 283 m kerékpársáv) ; Szent Imre herceg út : 717 m kerékpársáv. A Kórház utcai szakaszon jelenleg aszfalt burkolatú gyalogos járda van kiépítve, melynek szélessége 1,20-1,50 m között változik, a burkolat szélessége 2,75 m-re kerül kiépítésre mindkét oldalon kerti szegély megtámasztással, valamint padkafolyóka elemmel. A Rét utca - Kórház utca csatlakozásától a Rét utcai szakaszon a kerékpáros létesítmény külön álló létesítményként (egy irányú kétoldali kerékpársávként halad tovább ) az utca közigazgatási határai miatt nem megvalósítható ezért az a 8,5 m szélességű burkolaton kerékpársávként alakítható ki. Szent Imre herceg út – Rét utcai csomópontban négy átvezetés kerül kialakításra, A Szent Imre herceg úti kerékpársávok kapcsolódnak a Rét utcai kerékpársávokhoz. Mindként oldalon 1, 25 méter széles a többi forgalmi sávtól elválasztott kerékpársáv kerül kijelölésre, 12 cm. vastag sárga folyamatos felfestéssel. Útcsatlakozásoknál, kapujáróknál, parkolóknál a folyamatos vonalat szaggatottra kell váltani. Tervezési szakasz vége a Molnár utcánál van, a kerékpárosok a közúton tudják folytatni útjukat, ezért „Kerékpárosok” veszélyt jelző táblát szükséges kihelyezni."

IV. Mária utca, Szelei út (3117 közút)
0,494 km hosszú közlekedési létesítmény kerül kialakításra. Szakasz kezdete a 31113 j. bekötő út (Kossuth L. utca) 2+787 km szelvényében levő gyalogátkelőhely járdaburkolat csatlakozása, a tervezési szakasz vége a kórház bejáratánál meglevő gyalogátkelőhely. A létesítmény az egyirányú forgalmat lebonyolító (4,9-5,2 méter széles) út szelvény szerinti jobb oldalán helyezkedik el. A meglevő aszfalt burkolatból 4.3 méter széles burkolat meghagyása mellett 0,245 méter széles gömbsüveg szegélykő elválasztása után 2,5 méter széles aszfalt burkolatú kétirányú kerékpárút kerül kialakításra, amely ingatlanok felöli oldalon „K” szegély határol. 2,95 méter széles kerékpárút létesítmény jön létre (0+000-0+333 km szelvények között), mely magában foglalja a 2,0 m széles kétirányú kerékpárút pályát, a 0,5 m széles biztonsági sávot, valamint a gömbsüveg szegély szélességét. 0+333-0+367 km szelvények között önálló vonalvezetésű 2,0 szélességú kétirányú kerékpárút kerül kialakításra. A kerékpáros átvezetés után a 0+380 km szelvényt követően 2,85 m széles elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút épül a 3117 j. Farmos – Jászberény összekötő úttal párhuzamosan. 0+467-0+494 km szelvények között a szelvényezés szerinti jobb oldalon 75 cm széles kiemelt szegély határolt térkő burkolat kerül kialakításra, mely a parkoló és a tervezett kerékpáros létesítmény írszelvényeinek biztosítása érdekében kerül kiépítésre. Ezen a szakaszon 4 db 6,5m hosszú, 2,4 m széles párhuzamos parkoló kerül felfestésre. Mária utcán a kerékpárúttal ellentétes oldalon a kerékpárút 0+230-0+320 km szelvényei közötti szakaszon az útburkolattal párhuzamos beállású 13 db parkoló kerül kialakításra. A parkolók 2,5 méter szélesek és egyébként 6,5 méter hosszúak. A nyomvonal közvetlen környezetében található Szentkúti templom, park, Szent Erzsébet Kórház, 2 db kereskedelmi egység.

V. Szelei úti kerékpárút szakasz
0,280 km hosszú közlekedési létesítmény kerül kialakításra. A létesítmény 0+000 – 0+280 km szelvények közötti Szelei utcai szakasz a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán kerül elhelyezésre a meglévő járdaburkolat helyén, a járdaburkolat és a vízelvezető rendszer az átépítésével. A tervezett létesítmény kiépítése során a burkolat szélessége 2,75 m-re kerül kialakításra mindkét oldalon kerti szegély megtámasztással, valamint padkafolyóka elemmel. A 0+025-0+165 km szelvények között a tervezett gyalog-és kerékpárút melletti meglévő aszfaltburkolatú parkolót át kell építeni mivel jelenlegi kialakítása nem felel meg az Útügyi Műszaki Előírásoknak és a kerékpáros létesítmény sem lehetne a jelenlegi kialakítás mellett ezen szakaszon tovább vezetni. A parkoló átépítése során a közút burkolatához csatlakozva a közúttal és a kerékpárúttal párhuzamos beállású 24 db parkoló állás kerül kiépítésre. A parkoló és a kerékpárút között 0,5 m-es biztonsági sáv kerül kiépítésre térkő burkolattal mid két oldalon szegélyes kialakítással. A nyomvonal közvetlen környezetében található Szent Erzsébet Kórház, 1 db kereskedelmi egység.

VI. Vásártér utca és Jász-Plasztik Kft. bekötő újta között vezetett kerékpárút
A kerékpárút összesen 1,500 km hosszan létesül, ebből 1,200 km épített szakasz. A kerékpárút vonalvezetésében 10 m és 80 m közötti sugarakat alkalmaztak. Tervezett kerékpáros nyomvonal a Vasártér utca mellett haladó elválasztott kerékpárúthoz kapcsolódik és a Jász utcáig a Vásár tér aszfaltburkolatán kerékpáros nyomként halad. A meglévő burkolatra mindkét irányban kerékpáros piktogramokat kell festeni, valamint közúti jelzőtáblákkal kell jelölni a kerékpáros nyomvonalat. Jász utcánál indul a 2,60 m burkolatszélességű elválasztott kerékpárút, amely a Vásár tér burkolatával párhuzamosan, annak déli oldalán a fasor mellett. A Vízműtelek bekötő útjánál az elválasztott kerékpárút véget ér, onnan burkolati jelek irányítják a kerékpárosokat a Jákóhalmai út irányába vezető kerékpársávhoz. Az 1 m széles kerékpársávok mindkét irányban a merőleges parkolóállások mögött haladnak. A Jákóhalmai úti csomópontban kijelölt kerékpáros átvezetést terveztünk, amely a nagyforgalmú Jákóhalmai úton átvezetve csatlakozik a Kinizsi utca mentén kiépített kerékpárúthoz. A keleti irányban továbbvezetett kerékpáros nyomvonal a Jákóhalmai út déli oldalára kanyarodik, ahol rövid elválasztott szakaszon keresztezi a zöldszigetet, majd az ott található parkoló aszfaltburkolatán felfestéssel kijelölve halad tovább. Újabb rövid elválasztott szakasz után a Tűzoltóság előtti aszfaltburkolaton is felfestéssel jelölt kerékpárútként folytatódik a nyomvonal. A 2407/13 hrsz-ú telephely előtt a közút burkolata és a kerítés között található szikkasztó árok sávját felhasználva elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat terveztünk 3,60 m szélességben. A nyomvonal elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként halad a 2408 hrsz-ú földútig, ahol kerékpárútként folytatódik, 2,60 m széles burkolattal egy beépítetlen területen. A szakasz mellett 50 m hosszon nyílt árkot terveztünk, a közút felőli oldalon. A 0268/126 hrsz-ú ingatlan mellett a nyílt árok helyén halad a kerékpárút az előzőhöz hasonló megoldással: 50,5 m hosszan. A 0268/120 hrsz-ú ingatlanon keresztül folytatódik a nyomvonal, a Jákóhalmai úttól 20 m távolságban. A nyomvonal közvetlen környezetében található Tűzoltóság, 8 db kereskedelmi egység, 4 db nagy létszámot foglalkoztató vállalat.

VII. Nagykátai úti kerékpárút szakasz felújítása
(Önállóan nem támogatható tevékenységek) – meglevő elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút Fémnyomó utca és a Vaspálya utca között szakasza 0,930 km hosszan. Vaspálya utca és a vasúti átjáró közötti szakasza megfelelő műszaki állapotú és geometriájú felújítást nem igényel kialakítása megfelel az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásoknak. A felújításra kerülő a 31113 j. bekötő út 0+679 km szelvényében a Fémnyomó utca csatlakozásánál levő szakasz. A tervezett felújítás során a burkolat szélesség 2,75 m-re kerül kiépítésre mindkét oldalon kerti szegély megtámasztással. Szélesítés a közút felé történik. Két szakaszrészen szükséges (0+062-0+105 és a 0+370-0+422 km szelvények között) 1,80 m burkolatszélességű szűkítést beépíteni, mely jelenleg is így van kialakítva a meglévő buszmegállók geometriai kiépítettsége miatt. A telepi bejárók és az útcsatlakozások átvezetésénél a burkolat csatlakozásoknál előregyártott süllyesztett szegély kerül beépítésre. A nyomvonal közvetlen környezetében található: 29 db kereskedelmi egység, 1 db nagy létszámot foglalkoztató vállalat. Összesen: 4,643 km kerékpárút kerülne kialakításra, ebből 3,713 km (építés: 3,397 km, felfestés: 0,316 km) új létesítmény és 0,930 km pedig felújítás. 71 db gépjármű parkoló (ebből új létesítés: 13 db) 1 db motorkerékpár parkoló és 2 db 4-4 férőhelyű kerékpártároló kerülne kialakításra. Önállóan nem támogatható tevékenységek keretében infrastrukturális munkálatokra (csapadékvíz elvezetés, közvilágítási oszlop áthelyezés), kerékpáros átvezetések kiépítésre, zöldfelület kialakítására – füvesítés, fásítás- kerülne sor több helyszínen. A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése Költség-haszonelemzést nem szükséges készíteni, mert nem bevételt termelő létesítményt hozunk létre. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) előzetesen elkészítésre került. A kerékpáros nyomvonalak engedélyes terveit az ÚT 2-1.203 „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című útügyi előírás alapján készítették. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 pontjának megfelel. – Összhangban van a pályázati felhívással. Kerékpáros közlekedés – mint fenntartható közlekedési mód – feltételeinek javulásához hozzájárul. A település ösztönözni kívánja a kerékpáros közlekedés, melynek nem csak pozitív környezeti hatásai, de egészségügyi hatásai is vannak. 1.2 pontjának megfelel – A kialakításra kerülő kerékpárutak egy része kifejezetten hívatás forgalmú kerékpárút, több jelentős humán munkaerővel rendelkező nagyvállalat kerékpárral történő biztonságos megközelítése valósulhat így meg. A kerékpárutak másik része pedig olyan közintézmények mellett halad el, melyek napi szinten nagy látogatószámmal bírnak.
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Rövid összefoglalás a projektről:
Jászberény 26 ezer lakosú város, kimagasló gépjárműszámmal, melynek hatása a mindennapi közlekedésben is érzékelhető: forgalmi dugók, az utak túlterheltek, levegőtisztasági gondok, zajterhelés, parkolási nehézségek stb… A kerékpározás nagyban hozzájárulhat a jó hangulatú, élhető, mobil és virágzó gazdaságú város kialakításához. Elfogadott, gyors és biztonságossá tehető közlekedési mód, hozzájárul a gépjárműforgalom egy részének kiváltásához. Városunk polgárai a közlekedési eszköz választásakor a gyorsaság, biztonság, kényelem és olcsóság tényezőket vizsgálják, a kerékpározás vonzóvá tételéhez ezek mindegyikén javítani szükséges. Ennek eléréséhez az első lépés a kerékpárút-hálózat fejlesztése. Fontos, hogy bárki, bárhonnan bárhová eljuthasson kerékpárral kényelmesen, biztonságosan, kerülőutak nélkül. A hálózat kialakításánál a közlekedési módok közötti váltás feltételeit is szem előtt tartották. A kerékpárút hálózat fejlesztése, így a kerékpáros közlekedés részarányának növelése nem elegendő a környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítéséhez. Fontos a szemléletformálás, a népszerűsítő kampányok beindítása, a közlekedésbiztonság javítása (oktató-nevelő tevékenységgel) is. Az elnyert pályázattal elsősorban a kerékpárút hálózat bővítése a cél, a városi kerékpározás elsőbbségének biztosítása ezzel a személygépjárművek számának csökkenése és a fenntartható közlekedés alapjainak megteremtése. A pályázat másodlagos célja a szemléletformálás, melyre külön részletes terv készül. A fejlesztéssel a településen egy olyan kerékpárút hálózat jöhet létre, mellyel a település – a nagyobb közigazgatási és ipari létesítmények érintésével – körbejárható. Jelen pályázattal összesen 4,643 km, ebből 3,713 km (építés: 3,397 km, felfestés: 0,316 km) új létesítmény és 0,930 km pedig felújítás. A kerékpárút nyomvonalában 29 db kereskedelmi egységgel, napi szinten magas látogatószámmal rendelkező közintézményekkel és egy jelentős humánmunkaerőt vonzó nagyvállalattal.
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785 
Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
Képviselő: Hornyák János
Székhely: 5100 Jászberény, Riszner sétány 6. 
Személetformalás: Gyémánthegy.eu Kft. 
Képviselő: Nagy Orsolya 
Székhely: 1165 Budapest, Papír utca 21. 
Közbeszerzés: TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. IV. em. 1.
Képviseli: dr. Weisz Gyula ügyvezető 
Kommunikáció: Creatív Color Stúdió Kft. 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u 6. 
Sajtó:
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
Galéria:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.