Törvények

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
 • 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 • 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 451/2016. (XII.19.) az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 1997. évi CXLI törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Rendeletek

46/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
Melléklet_telekadó-övezeti-térkép
Melléklet_nyilatkozat idegenforgalmi adó mentesség jogcíméről
Melléklet idegenforgalmi adó bejelentőlap
8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, a díjkedvezményről, díjmentességről 
14/2011 (V.12.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
22/2014. (VII.) önkormányzati-rendelet a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról
46/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről
44/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet a rövidített ügyintézési határidők megállapításáról
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.