Jászberény Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

A pályázat kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641

A projekt leírása:
Jászberény Városi Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással fog csatlakozni. Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek részben rendelkezésre állnak, azok kiegészítéseként szükséges beszerezni 1 db Laptopot MS környezetben (szoftverrel együtt), továbbá 100 db új típusú személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó eszközt. Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 112 fő dolgozik, akik közül 100 fő dolgozik iratkezelő rendszerrel. Az eszközök beszerzése Vállalkozási szerződés keretében kerül beszerzésre. A beszerzés nem közbeszerzés köteles. . Az ASP Iratkezelő szakrendszerén kívüli rendszerek az alábbi Irodákat érintik: Közgazdasági Iroda, Számviteli Iroda, Adóigazgatási Iroda, Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda. Az eszközök beszerzését, a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítását, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, önkormányzati szakrendszerek adatállománya minőségének javítását és migrációját valamint a tesztelést és élesítést külső szakértő céggel kívánjuk megvalósítani. A pályázat során beszerzésre kerülő eszközökön kívül az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozáshoz az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt minimális elvárásoknak megfelelő eszközök rendelkezésre állnak.

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641

Kedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt helyszíne: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44
5100 Jászberény, Déryné u.1.


A projekt tervezett befejezése: 2019. június 30.
Közreműködők és tevékenységeik:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
Postacím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Székhely/Lakcím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745035-15408442-10310001
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Tamás polgármester

Projektmenedzsment:
Dr. Gottdiener Lajos jegyző
57/505-761

Döntéshozó szint:
Képviselő - testület
Városfejlesztési Bizottság
Dr. Szabó Tamás polgármester

Külső menedzsment tagjai:
Nyilvánosság biztosítása:

boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Megvalósítást végző vállalkozó:
RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt.
6724 Szeged, Huszár u. 1.
Képviseli: Drégelyi Zoltán vezérigazgató
Dr. Kancsár Attila jogtanácsos, értékesítés vezető
Elérhetőségek: 20/501-8828
Galéria:
A tartalom a projekt megvalósításával párhuzamosan kerül feltöltésre.
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Mi újul meg?
Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során kialakításra kerülnek a működésfejlesztési és szabályozási keretek, mely során aktualizálásra kerül az iratkezelési szabályzat, valamint az IT biztonsági szabályzat, illetve a projekt megvalósítás során aktualizálásra kerül az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata is. Megvalósításra kerül az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikus ügyindítási lehetőség a honlapon (iparűzési adó-bevallás). Megvalósításra kerül továbbá az önkormányzati szakrendszerek adatállománya minőségének javítása, migrációja (adattisztítás, rendszer testreszabása és paraméterezése, adatmigráció).

Szakrendszerenként, a tisztított adatállományok alapján megtörténik az adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés. A tesztelés és élesítés eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és adatátadási folyamat valósul meg ( 7db szakrendszer).

A projekt megvalósítása során 100 fő oktatása történik az ASP rendszer sikeres működtetése érdekében. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete irányítása és felügyelete alatt működő Jászberényi Polgármesteri Hivatal 112 fő alkalmazottjából 100 fő fog az ASP rendszerben dolgozni

A projekt végrehajtása során a papírfelhasználás jelentős csökkentése célként jelenik meg, továbbá a folyamatok átalakítása során keletkező dokumentumokban (IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat, SZMSZ) az esélyegyenlőségi szempontok megjelennek. A szakértő cég által megvalósítandó fenti feladatok eredményeként az alábbiak valósulnak meg: 1 db laptop MS környezetben (szoftverrel), 100 db kártyaolvasó, 3 db Képviselő-testület által jóváhagyott szabályzat, önkormányzati honlapon elérhető ügyindítási lehetőség, szakrendszerenként a tisztított adatállományok alapján megtörtént adatfeltöltés, migráció és adatbetöltés. A tesztelés, élesítés eredményeként sikeresen lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, azaz működő ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és adatátadási folyamat valósul meg (7 szakrendszer).
Sajtó:
A tartalom a projekt megvalósításával párhuzamosan kerül feltöltésre.
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Csiszár-Bató Andrea városfejlesztési ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 744
batoa@jaszbereny.hu
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.