Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése

A pályázat kódszáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018

Elnyert támogatás: 121.412.000 Ft (100%)
A projekt leírása:
Jászberény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2011. október 14-én az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program támogatási rendszeréhez a KÖZOP-5.5.0-09-11 jelű kiemelt pályázati konstrukcióra „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” címmel.

A pályázat értékelése nagyon hosszú időt vett igénybe, azonban 2013. február 5-én megszületett a támogatásról szóló döntés. A támogatási szerződés 2013. március 7-én lépett hatályba, míg a várható befejezés 2014. november 30-ig várható.
Projekt jelenlegi állapota:

A Támogatási Szerződés aláírását követően kiválasztásra került a Közbeszerző cég, amellyel a szerződést 2013. május 7-én került aláírásra. Az eljárás nyertese az Imperial Tender Kft. lett, amely elkészítette az RTM kidolgozására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációját. Jelenleg a KFF jóváhagyására vár a dokumentáció, mely után indítható az eljárás.

Az Önkormányzat kiválasztotta továbbá a Projektmenedzsment szervezetet is. A beszerzési eljárás nyertese az ESZ-DA Kft lett, a szerződést 2013. július 26-án írták alá. A projektmenedzser a projekt zökkenőmentes lebonyolításáért, valamint a Közreműködő Szervezettel (KIKSZ) való kapcsolattartásért felelős.

Projekt műszaki tartalma:

A projekt célja: Jászberény Város városközpontjában aközösségi közlekedési módok együttműködésének továbbfejlesztése, olyan újintermodális csomópont kialakítása, amely optimálisan hasznosítja a meglévővégállomások és állomások számára rendelkezésre álló tereket, minőségiváltozást hoz a belváros alapvetően gyalogos és kerékpáros forgalomraszervezett életében, lehetővé teszi a jelenleg túlterhelt, és szűkkeresztmetszetet okozó buszpályaudvar kedvezőbb kapacitással esetleg újhelyszínen (helyszíneken) való kialakításában, korszerű információs kapcsolatotbiztosít a vasúti, helyi és helyközi autóbuszos forgalomba résztvevőknek,ugyanakkor biztosítja azok kulturált átszállási, várakozási, megállásifeltételeit is. A projekt keretében a városon áthaladó vasútvonal legzajosabb(gyorsítási és lassítási) szakaszának zajvédelméről is gondoskodunk.
Jelen projekt a fentebbi célok megvalósításának előkészítését célozza, az errevonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) kidolgozásával.

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.