Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-1.1.1-16—JN1-2017-00004

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Szerződött támogatás összege: 650 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2020 december 31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 

A projekt átfogó célja, hogy a vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén keresztül, működési feltételeik kedvezőbbé váljanak. Ezáltal az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma növekedjék, javuljon a gazdasági aktivitás, illetve növekedjék a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A beruházás közvetlenül vagy közvetve hozzájáruljon a foglalkoztatás-növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához vagy a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához.
A projekt tartalma:
A projekt műszaki tartalmának kialakítása során az Önkormányzat az iparterületen lévő vállalkozások reális igényeinek és a terület infrastrukturális fejlesztési lehetőségeinek összehangolására törekedett. Ennek következtében a Kerekudvari út és a Vaspálya út esetében valósulnak meg út- és közműfejlesztések az alábbiak szerint: 

• Jászberény 037 hrsz. út és iparterület infrastrukturális fejlesztése Ivóvíz gerincvezeték Cél a tervezéssel érintett terület (037 hrsz-ú út) két oldalára kiépült illetve kiépülő ipari vagy kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó cégek területére történő ivóvíz és ivóvíz bekötések kiépítése. A tervezéssel érintett területen ipari jellegű vízigény nincs. A meglévő ivóvízvezeték a Fémnyomó úttól indul és a 037 hrsz-ú úton 189 frn hosszú, felszín feletti tűzcsappal ér véget. Szennyvíz gerincvezeték: A tervezett gyűjtőhálózat gravitációs rendszerű. 713 m gerinc gyűjtővezeték, 165 m bekötővezeték, és 15 db házi bekötés kerül kiépítésre. Fakivágás, fapótlás: A tervezett nyomvonalon fakivágásra kerül sor, fakivágási és növénytelepítési tervben külön részletezésre kerül – a kivágandó és telepítendő növények száma, fajtája, helye. Beépítésre kerülő pályaszerkezet ( e-ÚT 06.03.21, 3. táblázat ):4 cm AC 11 kopó (F) , 10 cm AC 22 kötő (F), 20 cm vtg. Ckt cement stabilizáció alapréteg, 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat 95 %-ra tömörítve. A tervezett pályaszerkezet egyenérték vastagsága 63 cm. Szükség szerinti vastagságban kiékelés M22 j. mechanikai st. mészkő murva anyagból 15 cm vtg. M56 j. mechanikai stabilizáció mészkő murva anyagból. Az út felületi csapadékvizét szikkasztó jellegű földmedrű útárokba kerülnek bevezetésre. A 0+064 - 0+195,5 szelvények között az út jobb oldalán az út burkolat szélébe útpadka folyókát (50/200) tervezetünk. Az útpadka folyóka a víznyelőrács fedlappal ellátott olajfogó aknába (PURECO ENVIA CRC 10, vagy ezzel egyenértékű berendezéssel) vezeti a csapadékvizet. A megtisztított csapadékvíz KG PVC DN200 dréncsővel a szikkasztó árok alá tervezett 1,0x1,0m-es kavics szikkasztó ágyba vezetődik és ott szikkad el. A tervezett útburkolat érinti az ÉMÁSZ tulajdonában lévő 22 kV-os hálózatot, amelyet az útépítés miatt részben új nyomvonalra kell helyezni. A fejlesztéshez kapcsolódóan 431 m gázelosztó vezeték kerül kiépítésre.

• Vaspálya utcai iparterület infrastruktúra fejlesztése Rákóczi út útburkolat felújítás Mindkét oldalon a kiemelt szegélysor cseréje szükséges. A víznyelő aknák fedlapjait szintbe kell emelni. 6 db új víznyelő beépítése szükséges. A kátyúk és nyomvályúk javítását követően 2,5 cm AC-11 aszfaltkiegyenlítő réteg behúzása szükséges egyes szakaszokon. A kiegyenlített útpályára teljes szélességben 5 cm vastag AC-11 aszfalt kopóréteg kerül. Vaspálya út útépítés és útburkolat felújítás:A vaspálya utca DK részén aszfaltburkolat található. Az ÉNY részen kockakő és beton felületek jellemzőek. Az ÉNY területen a MÁV rakodó pályaudvarán (buszmegálló/ felszálló peronok) és tehergépjármű parkolók kerülnek kialakításra. A burkolatok funkciójukat tekintve eltérő anyagból kerülnek kialakításra: aszfalt, beton, viacolor. (Út felület aszfalt, kiszolgáló utak beton, parkoló, járda, kerékpárút, peron viacolor burkolatot kap.) A MÁV Zrt. területén üzemelő összes közmű rossz állapotú. A közművek elbontásra és kiváltásra kerülnek (csapadékvíz, közműkiváltás). 

Jászberény település az Észak-Alföldi Régió, kedvezményezett járásban található, múltjából adódóan jó gazdasági mutatókkal rendelkező település. Azonban a változó gazdasági igények kielégítése érdekében az Önkormányzat továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a településén működő és a jövőben letelepülő vállalkozások versenyképességét elősegítse és növelje. A fejlesztés célja, hogy a vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén keresztül, működési feltételeik kedvezőbbé váljanak. Ezáltal az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma növekedjék, javuljon a gazdasági aktivitás, illetve növekedjék a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A beruházás közvetlenül vagy közvetve hozzájáruljon a foglalkoztatás-növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához vagy a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához. .
Sajtó:
Pap Mária
beruházási ügyintéző
Városfejlesztési Iroda
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Sajtóközlemény nyitó
Sajtóközlemény záró Kerekudvari út
1941 Jászkürt Újság
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785 

Projektmenedzsment
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Pap Mária beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
Vasútállomás környezetét érintő fejlesztés:
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
(5000 Szolnok, Tiszalieget 9688/4 hrsz.)
037 hrsz. (Kerekudvari utat) érintő fejlesztés:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási Szolgáltató Kft.
(5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. XIV. em.)

Közbeszerzési bonyolító:
TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. IV. em. 1.)

Dr. Rácz Zsolt Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Bojtár u. 64-66.)

Műszaki ellenőr:
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszalieget 9688/4 hrsz.)
- Kovács Ferenc 
- Mészáros Lajos 

Kivitelező:
I. projektelem - 037 hrsz. (Kerekudvari utat) érintő fejlesztés
 - Konzorciumvezető: AQUAGAS Építő és Szolgáltató Kft. (2252 Tóalmás Béke út 34. ) és 
 - Konzorciumi tag: Fed-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, Lenhossék utca 31.) 

II. projektelem I. ütem - Vaspálya utcai fejlesztés:
 - Konzorcium vezető: HE - DO Építő Zrt. (1133 Budapest Váci út 76.)
 - Konzorciumi tag: PEKU Agro Kft. (3300 Eger, Kiskanda utca 5. 2. em. 4.)
​​​​​​​
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
Galéria:
A projektről készült fotók a projekt előrehaladásával párhuzamosan lesznek láthatóak.
Munkálat előtti képek
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.