Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-1.1.1-16—JN1-2017-00004

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 
Projekt összköltsége: 722 078 636 Ft
Szerződött támogatás összege: 711 784 300 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 98,57%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 20.

A projekt átfogó célja, hogy a vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén keresztül, működési feltételeik kedvezőbbé váljanak. Ezáltal az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma növekedjék, javuljon a gazdasági aktivitás, illetve növekedjék a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A beruházás közvetlenül vagy közvetve hozzájáruljon a foglalkoztatás-növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához vagy a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához.
A projekt tartalma:
A projekt műszaki tartalmának kialakítása során az Önkormányzat az iparterületen lévő vállalkozások reális igényeinek és a terület infrastrukturális fejlesztési lehetőségeinek összehangolására törekedett. Ennek következtében a Kerekudvari út és a Vaspálya út esetében valósulnak meg út- és közműfejlesztések az alábbiak szerint.

Műszaki paraméterek:

  • Jászberény 037 hrsz. út és iparterület infrastrukturális fejlesztése a terület (037 hrsz-ú út) két oldalára kiépült, illetve kiépülő ipari vagy kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó cégek területére történő ivóvíz és ivóvíz bekötések kiépítése. A területen ipari jellegű vízigény nincs. A tervezett szennyvíz gyűjtőhálózat gravitációs rendszerű. 713 m gerinc gyűjtővezeték, 165 m bekötővezeték, és 15 db házi bekötés kerül kiépítésre. A tervezett nyomvonalon fakivágásra kerül sor, fakivágási és növénytelepítési terv készült. Beépítésre kerülő pályaszerkezet:5 cm AC11, 9 cm AC22, 20 cm Ckt, 5 cm 0-M22, 20 cm 0- M56, 20 cm 0-M80, 1 réteg geotextila. A pályaszerkezet vastagsága 79 cm. Az út felületi csapadékvizét szikkasztó jellegű földmedrű útárokba kerülnek bevezetésre. A 0+064 - 0+195,5 szelvények között útpadka folyókát tervezetünk, mely a víznyelőrács fedlappal ellátott olajfogó aknába vezeti a csapadékvizet. A megtisztított csapadékvíz szikkasztó ágyba vezetődik. A fejlesztéshez kapcsolódóan 431 m gázelosztó vezeték kerül kiépítésre és 22 kV-os hálózat került kiváltásra. Vaspálya utcai iparterület infrastruktúra fejlesztése: Rákóczi út útburkolat felújítás mindkét oldalon a kiemelt szegélysor cseréje szükséges. A víznyelő aknák fedlapjait szintbe kell emelni. 6 db új víznyelő beépítése szükséges. A kiegyenlített útpályára teljes szélességben 5 cm vastag AC-11 aszfalt kopóréteg kerül. Rákóczi úton a Vasútállomás – a Sportpálya utca (Kollégium oldalán) között és a Vaspálya utcán a meglévő járda burkolat felújításra kerül.
  • Vaspálya út útépítés és útburkolat felújítás:A vaspálya utca DK részén aszfaltburkolat található. A Vasútállomás előtt kockakő és beton felületek jellemzőek. A burkolatok funkciójukat tekintve eltérő anyagból kerülnek kialakításra. (Út felület aszfalt, parkoló, járda, kerékpárút, peron viacolor burkolatot kap.) Vaspálya utcán 6,00-6,50 m szélességben készülútpálya, Éki-i oldalon „K” szegély, a DNY-i oldalon süllyesztett szegély védelemmel. A Vasútállomás előtti területen kapnak helyett a taxi és a K+R parkolók. A MÁV Zrt. területén kerül kialakításra a P+R parkoló (26+1 mozgássérült parkoló), melynek kiszolgáló útja aszfalt. Az adott területen a közművek kiépítésre (csapadékvíz) és kiváltásra kerülnek (ivóvízkiváltás, gázkiváltás, szennyvízkiváltás). A Vaspálya után csapadékvíz csatorna kerül kiépítésre. A P+R parkoló alatt szennyvíz csatorna, gázkiváltásra kerül sor.
  • Jászberény település az Észak-Alföldi Régió, kedvezményezett járásban található, múltjából adódóan jó gazdasági mutatókkal rendelkező település. A változó gazdasági igények kielégítése érdekében az Önkormányzat továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a településén működő és a jövőben letelepülő vállalkozások versenyképességét elősegítse és növelje. A fejlesztés célja, hogy a vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén keresztül, működési feltételeik kedvezőbbé váljanak. Ezáltal az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma növekedjék, javuljon a gazdasági aktivitás, illetve növekedjék a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A beruházás közvetlenül vagy közvetve hozzájáruljon a foglalkoztatásnöveléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához vagy a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához.
Sajtó:
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785 

Projektmenedzsment
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Pap Mária beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
Vasútállomás környezetét érintő fejlesztés:
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
(5000 Szolnok, Tiszalieget 9688/4 hrsz.)
037 hrsz. (Kerekudvari utat) érintő fejlesztés:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási Szolgáltató Kft.
(5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. XIV. em.)

Közbeszerzési bonyolító:
TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. IV. em. 1.)

Dr. Rácz Zsolt Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Bojtár u. 64-66.)

Műszaki ellenőr:
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszalieget 9688/4 hrsz.)
- Kovács Ferenc 
- Mészáros Lajos 

Kivitelező:
I. projektelem - 037 hrsz. (Kerekudvari utat) érintő fejlesztés
 - Konzorciumvezető: AQUAGAS Építő és Szolgáltató Kft. (2252 Tóalmás Béke út 34. ) és 
 - Konzorciumi tag: Fed-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, Lenhossék utca 31.) 

II. projektelem I. ütem - Vaspálya utcai fejlesztés:
 - Konzorcium vezető: HE - DO Építő Zrt. (1133 Budapest Váci út 76.)
 - Konzorciumi tag: PEKU Agro Kft. (3300 Eger, Kiskanda utca 5. 2. em. 4.)
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
Galéria:
Vaspálya utca
Kerekudvari út
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.