Ipar-kereskedelem ügyek

Illetékességi terület:                           Jászberény közigazgatási területe

Kerek Éva

Ügyintéző kerek.eva@jaszbereny.hu +36 (57) 505 798 (3/A. iroda)
A gazdálkodó szervezetek 2019. január 1-jétől kizárólag elektronikusan intézhetik ügyeiket.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.)  1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Az alábbi ügytípusok illetékmentesen intézhetők: minden üzleti tevékenység, szálláshely, rendezvény, vásár, piac és bevásárlóközpont bejelentése, illetve a jármű tárolási hely igazolási kérelem
Azonban ezekhez az ügyekhez kapcsolódó szakhatósági eljárások díjfizetéshez kötöttek lehetnek!

Új ipari tevékenységek bejelentése, engedély iránti kérelme, illetve a már nyilvántartásba vett ipari tevékenységekben bekövetkezett adatváltozás bejelentése esetén eljárási díj megfizetési kötelezettséget ír elő a jogszabály (5000 Ft), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 10300002-10698031-49020018 számú számlaszámra történő utalással teljesíthető, amelyet igazolni a kérelemhez csatolandó az átutalást teljesítő bank bizonylatával, vagy készpénz-átutalási megbízáson történő befizetés esetén a feladóvevény csatolásával lehet.

Az eljárási díj be nem fizetéséig, egyéb hiány pótlásáig a kérelem, illetve az űrlap nem kerül feldolgozásra!

Hivatali kapu rövid neve (hivatali tárhely): PHJB

KRID Kód: 503008316

Az alábbi ügyek indítására van lehetőség az Önkormányzati Hivatali Portál oldalról (https://ohp.asp.lgov.hu/
 (oldal használatához segédlet)

Ipar-kereskedelem ágazat – üzleti tevékenység ügytípus
 • bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
 • működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • működési engedély visszavonási kérelem
Ipar-kereskedelem ágazat   - telepengedély ügytípus
 • ipari tevékenység folytatásának bejelentése
 • ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
 • székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
Ipar-kereskedelem ágazat  - szálláshely ügytípus
 • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • szálláshely megszűnésének bejelentése
 • adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyekről
Ipar-kereskedelem ágazat - rendezvény ügytípus
 • Rendezvénytartási engedély megadása iránit kérelem
Ipar-kereskedelem ágazat - vásár, piac és bevásárlóközpont ügytípus
 • Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránit kérelem, bevásárlóköz-pont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Az alábbi ügyek indítására van lehetőség a https://epapir.gov.hu  oldalon keresztül:

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni. Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe.
 (oldal használatához segédlet)

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az Eüsz tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.