Ipar-kereskedelem ügyek

Illetékességi terület:                           Jászberény közigazgatási területe

Kerek Éva

Ügyintéző kerek.eva@jaszbereny.hu +36 (57) 505 798 (3/A. iroda)
A gazdálkodó szervezetek 2019. január 1-jétől kizárólag elektronikusan intézhetik ügyeiket.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.)  1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindításával egyidejűleg a Jászberény Városi Önkormányzat 10300002-10697900-49020313 számú számlaszámra történő átutalással, amelyet igazolni a kérelemhez csatolandó az átutalást teljesítő bank bizonylatával, vagy készpénz átutalási megbízáson történő befizetés esetén a feladóvevény csatolásával lehet. 
Ilyen ügytípusok: minden új üzleti tevékenység, szálláshely, rendezvény, vásár, piac és bevásárlóközpont bejelentése, illetve a jármű tárolási hely igazolási kérelem

Ahol eljárási díj megfizetési kötelezettséget ír elő a jogszabály, abban az esetben a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 10300002-10698031-49020018 számú számlaszámra történő utalással teljesíthető. amelyet igazolni a kérelemhez csatolandó az átutalást teljesítő bank bizonylatával, vagy készpénz-átutalási megbízáson történő befizetés esetén a feladóvevény csatolásával lehet.

Ilyen ügytípusok: az ipari tevékenység folytatásának bejelentése, adatváltozás, illetve az engedély iránti kérelem

Az illeték vagy eljárási díj be nem fizetéséig a kérelem, illetve az űrlap nem kerül feldolgozásra.

Hivatali kapu rövid neve (hivatali tárhely): PHJB

KRID Kód: 503008316

Az alábbi ügyek indítására van lehetőség az Önkormányzati Hivatali Portál oldalról (https://ohp.asp.lgov.hu/
(oldal használatához segédlet)

Ipar-kereskedelem ágazat – üzleti tevékenység ügytípus
 • bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
 • működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • működési engedély visszavonási kérelem
Ipar-kereskedelem ágazat   - telepengedély ügytípus
 • ipari tevékenység folytatásának bejelentése
 • ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
 • székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
Ipar-kereskedelem ágazat  - szálláshely ügytípus
 • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • szálláshely megszűnésének bejelentése
 • adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyekről
Ipar-kereskedelem ágazat - rendezvény ügytípus
 • Rendezvénytartási engedély megadása iránit kérelem
Ipar-kereskedelem ágazat - vásár, piac és bevásárlóközpont ügytípus
 • Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránit kérelem, bevásárlóköz-pont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Az alábbi ügyek indítására van lehetőség a https://epapir.gov.hu  oldalon keresztül:

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni. Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe.
(oldal használatához segédlet)

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az Eüsz tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.