Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben

A pályázat kódszáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00019

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben
Szerződött támogatás összege: 500 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. április 30.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00019

A projekt hozzá kíván járulni: a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítéséhez ösztönző programok megvalósításával; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítéséhez, munkaerő-piaci eszközökben való részesedéséhez és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítéséhez; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítéséhez, a vidék megtartó képességének erősítéséhez; a kultúrák közötti együttműködés megerősítéséhez. 
A projekt tartalma:
A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. Célcsoport: az önkormányzati fenntartásban fenntartott közszolgáltatásban dolgozó szakemberek. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. Célcsoport: hátrányos helyzetű, aktív korú lakosok. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Célcsoport: fiatalkorú lakosság, időskorú lakosság, a település teljes lakossága. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Célcsoport: humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek, további vállalható kategóriában szereplő tevékenységcsoportok. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása. Célcsoport: hátrányos helyzetű, aktív korú lakosok. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Célcsoport: helyi kisközösségek tagjai. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása. Célcsoport: fiatalok, szakemberek, lakosság. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Célcsoport: településen élő nemzetiségek, lakosság. A konzorciumot az Észak-Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Jászberényi járás 7 települése, a Jászberényben található, egyházi fenntartású középiskola, és két civil szervezet alkotja: 10 tagból áll: Települési önkormányzatok: Jászberény, Jászágó, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor, Jászboldogháza, Jásztelek, Jászjákóhalma; Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Liska József Középiskola és Kollégium; Magyar Vöröskereszt Jász – Nagykun – Szolnok megyei szervezete; „Helyet” Alapítvány. A humán szolgáltatásokban dolgozó szakemberhiány megoldására illetve helyben tartására vonatkozó intézkedések megvalósítása: - Szakemberek számára tudásbővítéshez kapcsolódó ösztöndíjrendszer kialakítása. - Szakemberhiány enyhítésére lakhatási támogatás biztosítása. - Szakemberek helyben tartásához kapcsolódóan természetbeni juttatási rendszer kidolgozása. Jászágó: Családi nap, Falunap szervezése, Felvilágosító munka végzése, Rendszeres szűrővizsgálatok, figyelem ráirányítás, felmérés készítése, közösségek alakítása, egészségügyi ellátás biztosítása, támogató szolgálat erősítése. Jászberény: Egészségügyi program kidolgozása, foglalkoztatást segítő programok, speciális képzési programok, speciális tudástartalmak kidolgozása, jelzőrendszer kiépítése és működtetése, közösségépítő programok, kábítószer használat elterjedésének csökkentése – tájékoztatás szélesítése, közösségi tér kialakítása fiatalok számára, női foglalkoztatást segítő programok, ellátórendszer erősítése, foglalkoztatási programok indítása. Jászboldogháza: Szabadidős programok szervezése, szükségletek felmérése, tájékoztatás. Tájékoztató előadások szervezése. Jászfelsőszentgyörgy: Infrastrukturális fejlesztés. A gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése. Külterületen élő idősek egészségügyi ellátásának biztosítása, tanyagondnoki szolgálat. Programok, előadások szervezése. Jászjákóhalma: Képzés, életviteli problémák kezelése, oktatási feltételek javítása, bölcsődei ellátás, munkahelyek biztosítása, idősek nappal ellátása, gondozói hálózat erősítése, jelzőrendszeres hálózat bővítése, munkavállalói ismeretek átadása, tájékoztatási rendszer kiépítése, támogatási lehetőségek bővítése. Jásztelek: célcsoportok igényeinek felmérése, tanfolyami keretek leszervezése, tanfolyam lebonyolítás, lehetséges továbbfoglalkoztatási lehetőségek felmérése, életviteli tanácsadás, tréningek és tanácsadó napok szervezése, új korszerű higiénés módszerek megismertetése, hátránykompenzáció a szabadidő hasznos eltöltésével, fejlesztő foglalkozások beindítása, Prevenció - gyermekek védelme a káros veszélyes hatásoktól, bűnözéstől. Nők munkába állásának segítése. Pusztamonostor: Tréningek, előadások szervezése – életvezetési szemlélet módosítása. Generációk találkozása rendezvénysorozat. Programok szervezése. Szabadidős programok, foglalkozások szervezése.
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel.: +36 57 505 700

Projektmenedzser
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:
Hamar Katalin, szakmai vezető
Hegyi István, projektmenedzser
Bolyós Zoltán, projekt asszisztens
Kiss József, pénzügyi vezető
Csáki Katalin, pénzügyi asszisztens
Hegedűs Violetta, belső munkatárs

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető
Sajtó:
Hegedűs Violetta
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: +36 57 505 742
hegedus.violetta@jaszbereny.hu
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegedűs Violetta
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: +36 57 505 742
hegedus.violetta@jaszbereny.hu
Galéria:
Videók: 
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.