Megvalósulhat az állatkerti projekt

Megvalósulhat az állatkerti projekt
2021.08.09.

Rendkívüli ülést tartott augusztus 9-én, hétfőn délelőtt, Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete. A napirenden egy tervezett projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint a közbeszerzési szabályzat módosítása szerepelt.

A rendkívüli ülésen a 15 fős testületből 12-en jelentek meg, azaz az önkormányzat képviselő-testülete határozatképes volt.

Sürgősséggel tárgyalták meg azt az előterjesztést, amely a „Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoport specifikus elemek által” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításáról szólt.

Az előterjesztés részleteiről Hegyi István, a Városfejlesztési Iroda vezetője elmondta, hogy az állatkert esetében folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Határidőre egy ajánlat érkezett, amely magasabb, mint a rendelkezésre álló összeg. Jelenleg 355 millió forint áll rendelkezésre, a kivitelezés végrehajtására, s ezt kell több mint 51 millió forinttal megemelni, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. Amennyiben ezt a plusz összeget az önkormányzat nem adja meg, akkor a pályázaton nyert 240 millió forintot sem kapja meg a város. Az irodavezető szavaiból az is kiderült, hogy a beruházás megvalósítása szeptemberben kezdődhet és várhatóan  jövő év májusában fejeződik be. A most megítélésre váró 51 millió forintot a 2022-es költségvetés terhére kell megítélni, mivel a munka csak jóvő évben fejeződik be.

- A Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az előterjesztést, s azt kéri a városvezetéstől, hogy forduljon Pócs János országgyűlési képviselőhöz támogatási igényével – mondta Szatmári Anikó, a bizottság elnöke.

A Városfejlesztési Bizottság 4 igennel támogatja a plusz támogatás biztosítását az állatkerti projekt megvalósítása érdekében. Értekeztem Pócs Jánossal a beruházásról, aki azt kérte, Jászberény adja be kérését a plusz támogatás megigénylésére, amit ő támogatni fog. A Fidesz-frakció nem nagy örömmel, de megszavazza az előterjesztést. Sajnos nyílt közbeszerzés esetén nincs sok választás, mert egyébként elveszik a pályázaton nyert összeg.. Az építőipari árak alakulása nagyon befolyásolja a beruházások költségeit. Csak egy pályázó adott be ajánlatot, s ez talán annak is köszönhető, hogy volt olyan beruházás, ahol pereskedésbe torkollott a megvalósítás Jászberényben – mondta Tamás Zoltán a bizottság elnöke.

Bethlendy Béla elmondta, fontosnak tartja, hogy a beruházás megvalósuljon. A képviselő a bizottsági ülésen javasolta, hogy kérjék meg írásban Pócs Jánost, hogy segítse a beruházást, s tegyék ezt közzé és a megvalósulásról is számoljanak be.

Balogh Béla alpolgármester a fejlesztés kapcsán messzebbről indította mondandóját.

- A Csángó Fesztiválnak a város nem rendezője, csak támogatója. Az idei fesztivál megrendezéséhez is pozitívan álltunk, ám a rendezők az ismert körülmények miatt nem vállalták be. Az állatkert mellet más olyan intézményeink is vannak, ahol elkerülhetetlen a felújítás, fejlesztés. A könyvtár felújítása több éves adóssága a városnak. A tető rendbetételére már biztosított fedezetet az önkormányzat, s ezt folytatni kell a nyílászárók cseréjével és festéssel is. Az állatkert esetében nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy anyagárrobbanás és a munkabérek emelkedése jellemzi az építőipart. Egy új eljárás esetén pedig lehet, hogy még magasabb ajánlatot kapnánk. Nem jó, hogy ilyen nagy a különbség a támogatás és a tényleges költségek között, de a projekt megvalósítása esetén az intézmény sokkal magasabb színvonalú élményt tud majd biztosítani. Pócs Jánost megkeressük és reméljük, hogy segítségével kapunk is támogatást – mondta az alpolgármester, aki azt is megjegyezte, hogy a Szent Ferenc Otthon esetében is lesznek felújítási feladatok

Bódis Béla azt jegyezte meg, hogy az állatkert működése nagyon pozitív megítélés alá esik. Többségében családok látogatják, s ez nagyon fontos. Valóban megemelkedtek az építőárak, de a tartalékban van pénzünk.

A szavazás egyhangú volt, minden jelen lévő képviselő támogatta az előterjesztés elfogadását.

Közbeszerzési és beszerzési szabályzat módosítása kapcsán ezúttal is politikai polémia alakult ki. Abban nem volt vita, hogy az előterjesztés elfogadása szükséges ahhoz, hogy a közbeszerzések zavartalanul történhessenek. A vita még mindig arról szólt, hogy mi szükség volt egyáltalán a Közbeszerzési Bizottság megszüntetésére és feladatainak áttelepítésére a Városfejlesztési Bizottsághoz.

Rövid vita után 10 igen és 2 tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést, s így a Városfejlesztési Bizottság átvehette a korábbi Közbeszerzési Bizottság feladatait.

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.