Megalakult az új képviselő-testület

Megalakult az új képviselő-testület
2023.02.02.

A január 15-i időközi önkormányzati választást követően, február 1-jén tartotta alakuló ülését városunk új képviselő-testülete. A 15 fős testületben egyelőre 14 hely betöltött, mivel dr. Besenyi Orsolya lemondott a kompenzációs listán megszerzett mandátumáról, s jelölő szervezete egyelőre hivatalosan még nem jelezte, hogy kit delegál a helyére.

Nem maradt üresen szék a Déryné Rendezvényház emeleti nagytermében február 1-jén délután, ahol 16.00 órakor kezdődött az új, jászberényi képviselő-testület alakuló ülése. A tanácskozás bevezetőjében dr. Szabó Csaba, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a 2023. január 15-én lezajlott időközi választások eredményét, majd köszöntet mondott mindazoknak, akik a választás sikeres lebonyolításában közreműködtek.

Az időközi választás eredményeként az új jászberényi képviselő-testület 14 taggal alakult meg.

Polgármester: Budai Lóránt

Választókerületi képviselők

1. sz. választókerület: Bethlendy Béla

2. sz. választókerület: Lénárt Gábor

3. sz. választókerület: Bobák Zsolt

4. sz. választókerület: dr. Kertész Ottó

5. sz. választókerület: Balogh Béla

6. sz. választókerület: Verseginé Utasi Erzsébet

7. sz. választókerület: Kollár Anita

8. sz. választókerület: Skultéti József

9. sz. választókerület: Pető Béla

10. sz. választókerület: Bozsik Ferenc

Kompenzációs listáról bekerült képviselők: Tamás Zoltán, Szatmári Anikó, Bohárné Bathó Rozália

Az alakuló ülésen esküt tettek a polgármester, a képviselő testület tagjai és a testület által létrehozott bizottságok külsős tagjai is

Budai Lóránt polgármester mondott köszöntőt és ismertette a polgármesteri programját a 2024-es önkormányzatig választásig szóló valamivel több mint egy esztendőre. Bevezetőjében csatlakozott dr. Szabó Csabához és köszönetet mondott mindenkinek, aki a választások lebonyolításában részt vett, s azoknak is, akik éltek választói jogukkal. A magas részvételi arány, az eredmények erős felhatalmazást adtak, amellyel élni kell, derült ki a polgármester szavaiból. aki visszaemlékezett arra az időre (2008), amikor eldöntötte, hogy részt kíván vállalni a város vezetésében. Mint mondta, hitte, hogy lehet tisztességesebben, jobban vezetni Jászberényt.

- Akkor senki nem hitt nekem, de kitartottam akkor is, amikor próbáltak bennünket vagy akár személy szerint engem is eltaposni. Tudtam, hogy ki kell állnom valamiért, vakikért, Jászberényért. Nos, igazam lett. Nemcsak a város vezetését, az önkormányzatot lehet átalakítani, hanem az emberek gondolkodását is. Ez a legnagyobb dolog, amit elérhet egy közszereplő. Lehet formálni a gondolkodást abba az irányba, hogy lehet együtt, csapatban eredményeket elérni még akkor is, ha nagy a szembeszél. Jószándékkal, hitelességgel, munkával, mindentől függetlenül lehet eredményeket elérni – mondta Budai Lóránt, aki megköszönte azok segítségét, akik ebben őt támogatták.

- Normális esetben most fel kellene vázolnom egy polgármesteri víziót a következő időszakra, amely nagyon rövid lesz. Alig több, mint egy év múlva ugyanis ismét választani fogunk, de ez alatt a rövid idő alatt is lehet eredményeket elérni. Az elmúlt év végén olyan pályázatokon nyertünk több mint 1 milliárd forintot, amelyek lehetőséget adnak látványos és kevésbé látványos fejlesztések megvalósításra – jelentette ki Jászberény régi-új polgármestere, aki közös gondolkodásra és együttműködésre szólított fel mindenkit.

Záró gondolatként a polgármester azt kérte, hogy a kampány, a választás befejezését követően ne uszítson senki tovább. A választás eredményét mindenkinek el kell fogadni, s ezt követően együtt kell dolgozni Jászberényért.

– Mutassuk meg, hogy annak ellenére, hogy mások vagyunk, tudunk eredményesen együtt dolgozni – zárta mondandóját Budai Lóránt.

Ezt követően pedig az új képviselő-testület megkezdte munkáját. Elsőként a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát módosították. Erre azért volt szükség, mert

- változtak az állandó bizottságok elnevezései,

- meg kellett határozni az egyes bizottságok tagjainak létszámát,

- a képviselőcsoportra irányuló rendelkezéseket hatályon kívül kívánták helyezni.

Az előterjesztést egyhangúlag fogadták el.

Az elfogadott előterjesztés alapján az alábbi bizottságok alakultak meg:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Elnök: Dr. Kertész Ottó

Tagok: Lénárt Gábor, valamint a Fidesz-KDNP kompenzációs listáról bekerülő képviselő (még nem ismert)

Külsős tagok: Turóczi György, Kuzén Zoltánné

Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság

Elnök: Bethlendy Béla

Tagok: Verseginé Utasi Erzsébet, Bohárné Bathó Rozália

Külsős tagok: Fazekas Adrián, a Roma Kisebbségi Önkormányzat által delegált tag (még nem ismert)

Közbeszerzési Bizottság

Elnök: Skultéti József

Tagok: Bozsik Ferenc, Dr. Kertész Ottó, Bethlendy Béla, Szatmári Anikó

Külsős tagok: Guba Ferenc, Fidesz-KDNP által delegált külsős tag (még nem ismert)

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Elnök: Szatmári Anikó

Tagok: Kollár Anita, Pető Béla

Külsős tagok: Buzás László, Nagy András

Városgazdálkodási Bizottság

Elnök: Bozsik Ferenc

Tagok: Bobák Zsolt, Tamás Zoltán

Külsős tagok: Durucz Ádám, Vidovich Kálmán

Elfogadták a polgármesteri illetményre vonatkozó előterjesztést is, amelyet 975 000 forintban határoztak meg, s a polgármestert még 146 250 forint költségtérítés is megilleti.

Budai Lóránt ezt követően az alpolgármester személyére tett javaslatot. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek Balogh Bélát jelölte, akit titkos szavazáson egyhangúlag választottak meg.

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 438 750 forintban, költségtérítését 65 813 forintban határozták meg.

Az ülés végén a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendeletet módosították. Erre azért volt szükség mert a tanácsnoki tisztséget megszüntették.

Ezzel véget is ért az új jászberényi képviselő-testület alakuló ülése. A képviselők konstruktív együttműködése nagy tetszést váltott ki az ülést helyben követő közönség körében, amely nagy tapssal jutalmazta munkájukat. Minden bizonnyal ez a megelőlegezett bizalom jele volt annak, hogy ezt várják el a későbbiekben is testület tagjaitól.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.