Ismét ülésezett a jászberényi önkormányzat

Ismét ülésezett a jászberényi önkormányzat
2021.07.14.

Nyolc hónapos szünetet követően július 7-én tarthatott ismét ülést a Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete. A napirendi pontok tárgyalása előtt a képviselők Szabóné Gara Irén emléke előtt tisztelegtek egyperces néma főhajtással, aki 8 éven át volt a testület tagja és a közelmúltban hunyt el, s az önkormányzat saját halottjának tekinti.

A napirendi pontok elfogadása és megtárgyalása előtt Budai Lóránt polgármester a térség országgyűlési képviselőjét, Pócs Jánost köszöntötte, akihez lehetett kérdést intézni a képviselőknek. Bobák Zsolt a neszűri kerékpárút felújításának támogatását kérte, aminek érdekében a 2022-es országos költségvetés elfogadása során a Jobbik módosító javaslatot is beterjesztett a parlamentben, de azt nem fogadták el. Pócs János válaszában elmondta, ismeri a Neszűr belső- és külső problémáit is. Amennyiben lehetősége lesz, akkor támogatni fogja a kerékpárút felújítását. Mint mondta, az elmúlt években mintegy 140 milliárd forintot sikerült a Jászságba hoznia. Azt kérte Bobák Zsolttól, hogy itt helyben nyújtsa be a módosító indítványait, ne a Parlamentnek címezze azokat

Az ülés napirend szerinti folytatásában előbb három sürgősségi előterjesztésről döntöttek – egyhangúlag támogatták mind a hármat -, majd elfogadták az ülés menetéről szóló tervezetet is.

A napirend szerinti tárgyalás a két ülés közti időszakról szóló polgármesteri és  alpolgármesteri beszámolók megvitatásával kezdődött. Tamás Zoltán, a Fidesz-frakció vezetője elmondta, hogy az elmúlt 8 hónapban a frakció 167 esetben egyetértett a polgármesteri döntésekkel, 15 esetben nem. Utóbbiakról szólt hosszabban, érintve a beruházások helyzetét, a Malom-projekt alakulását, az adóemelés kérdését, a költségvetés alultervezését. Miért mondta azt a polgármester, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen nehéz helyzetben a város, amikor most kiderült, hogy a tervezettnél 950 millióval több lett a bevétel? – tette fel a kérdést Tamás Zoltán, aki ennek kapcsán afelől is érdeklődött, hogy a polgármester kezdeményezésére elindított gyűjtés befizetőinek akkor most visszafizetik a támogatásokat, mert a város nincs is rossz helyzetben. A sajtószabadság megcsorbításának nevezte a Jászkürt újságnál történt megbízott főszerkesztő váltást, amelyről a polgármester döntött. Tamás Zoltán azt is megjegyezte, hogy időnként nem tudta eldönteni, hogy mi is történik. Néha úgy érezte, bolond lyukból, bolond szél fújt. Ezt a hasonlatot használta néhány mondatos, rövid viszont válaszában a polgármester is, mondván ő sem tudja, mikor, mit is akar a frakcióvezető.

A polgármester és a két alpolgármester beszámolóját végül 7 igen, 2 nem és 6 tartózkodás mellett nem fogadták el.

Minimális többséggel ugyan, de elfogadták viszont az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket.

Teljes volt az egyetértés a képviselők között a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi tevékenységéről, valamint a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolók kapcsán. A vízügyesek jelezték, hogy jó az együttműködésük az önkormányzattal, s van teendőjük bőven, mert bizony a vízhálózat jelentős része elöregedett.

A város számára is fontos, hogy a vízhálózat megfelelő állapotban legyen, s a TRV Zrt. Ebben jó partnerünk, mondta a polgármester.

A szociális intézmény kapcsán egyöntetű volt a vélemény, hogy nagyszerűen helytálltak a Covid-19 időszakában, amelyért jár a köszönet.

Az elmúlt nyolc hónapban a képviselők, mivel ülést nem lehetett tartani a pandémia miatt, a tiszteletdíjuk 50%-át kapták meg. Mivel az élet az önkormányzatnál is ismét teljes egészében megindult, visszaállították a korábbi javadalmazásukat.

A nap legfontosabb napirendje a költségvetési bevétel és kiadás módosítása volt. A helyi adóbevételek kedvező alakulásának köszönhetően 950 millió forinttal nagyobb bevétellel számolhat Jászberény. Ennek felhasználásáról si döntöttek az ülésen. Az előterjesztéshez Dobrán Gyula és Szatmári Anikó nyújtott be módosító javaslatot. Dobrán Gyula a mezőőrség számára egy autó beszerzését (10 millió Ft), valamint a Jászberényi Rendőrkapitányság pótmunkájának az elismerését (5 millió Ft) javasolta. Szatmári Anikó az Állatkert és a Jászkerület támogatásának 1-1- millióval történő megemelését – az egészségügyiek munkájának elismerésére családi nap megrendezésére fordíthatják -, valamint a képviselői keret (28 millió forint) egyéni körzeti képviselői kertté átnevezését javasolta. A polgármester mindkét képviselő módosító indítványát befogadta, s ezekkel együtt fogadták el egyhangúlag az előterjesztést. Ezen napirend tárgyalása során nem is igazán az elosztás hogyanja volt a kérdés, hanem az, hogy miért is lett ilyen mértékben alultervezve a bevétel. A vita során számos érv elhangzott, pro és kontra, de abban egyetértés volt, hogy ilyen helyzetben még senkinek nem kellett költségvetést tervezni (pandémia, az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések stb).

Az ülés hátralévő részében döntöttek önkormányzati tulajdonú gépjárművek értékesítéséről, valamint önkormányzati ingatlanok ismételt értékesítéséről. A képviselők egyhangúlag támogatták a „Külterületi helyi utak fejlesztése a Neszűrben” című pályázat benyújtását.

A napirendek végén ezúttal is félóra állt a képviselők rendelkezésére, hogy felvilágosítást kérhessenek. Ezek során Dobrán Gyula a conselve-parki parkoló állapotának javítását vetette fel (nyáron poros, esős időben saras). A képviselő arról is kérdezte a polgármestert, hogy tud-e arról, hogy egy jászberényi nagyvállalkozó már 160 indiai munkás alkalmazásáról egyezett meg, s további 600-at hozna még a városba. Budai Lóránt jelezte, nem tud erről, mert a vállalkozóknak nincs feléje semmilyen bejelentési vagy tájékoztatási kötelezettsége e téren. Bódis Béla járda és világítás kiépítési igényét jelezte körzetében. Tamás Zoltán bejelentette, hogy négy képviselő az SZMSZ módosítása kapcsán rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte, de azt eddig a polgármester nem rendelte el. Ennek kapcsán a megyei kormányhivatal állásfoglalását várja ő és a hivatal is. Bobák Zsolt egy elhanyagolt terület rendbetétele kapcsán kérte az illetékesek segítségét.

 

(Forrás: Berény Café)

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.