Gyermekvéd. kedvezmény jogosultság, jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről.

2022.09.20.

A veszélyhelyzet ideje alatt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek, egyes szabályaitól való eltérésről.

 

Tájékoztatás

 

a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. szeptember 9. napján a Magyar Közlöny 146. számában megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX.09.) Kormányrendelet.

A Kormányrendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításánál, a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  19.§ (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti esetekben, ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180 %-át (51.300,-Ft-ot), míg a Gyvt.19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 165 %-át (47.025,-Ft-ot) nem haladhatja meg, és az igénylő az ellátásra való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeinek egyébként megfelel.

 

A jogosultság megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon nyújtható be.

 

Ügyintézés helye:

Jászberény Város Polgármesteri Hivatala
Aljegyzői Osztály, Hatósági Iroda
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.  Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:30-11:30

Szerda: 8:30-11:30,  13:00-16:00

Péntek: 8:30-11:30

 

Jászberény, 2022. szeptember 14.

 

                               Baloghné Dr. Seres Krisztina

                                                     jegyző

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.