Áprilisi soros testületi ülés

Áprilisi soros testületi ülés
2024.04.19.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete áprilisi soros, nyílt ülése 17-én délután a városháza tanácstermében 15 órakor kezdődött. A képviselőknek 16 napirendi pontot kellett megtárgyalniuk.

A szokásoknak megfelelően e képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatókat vita nélkül fogadták el az ülés kezdetén.

Egyhangú volt a szavazás a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló esetében is. Az anyag megtárgyalása során Bobák Zsolt arról kérdezte Fózer Tibort, a JNSZ Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének vezetőjét, hogy kiderült-e már a tavalyi trafótűz oka. Fózer Tibor válaszából kiderült, hogy a vizsgálatot igazgatóságuk lezárta. Mint mondta, szerencsére nem a trafókban, hanem az alállomásokban történt a tűzeset. A szabályozó rendszerben egy műszaki berendezésben rövidzárlat miatt alakult ki a tűz. Az épületben dolgozó 10 munkatárs ezt nem tudta megakadályozni, ki kellett menekülniük az épületből és a tűzoltás a tűzoltókra maradt. A szavazás előtt még Budai Lóránt polgármester mondott köszönetet a tűzoltóparancsnokság által végzett munkáért.

A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló legfontosabb megállapításait dr. Nagy Ernő, r. alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője fog halálos közúti baleset a beszámolási időszakban nem történt a Jászságban, s a Készenléti Rendőrség munkatársai is sokszor megjelentek Jászberény utcáin. Továbbá elmondta, hogy  az új pszichoaktív anyagok felderítésében is sikerült jó eredményt elérniük. A közterületi jelenlétet fokozni kellett a Készenléti Rendőrség 163 esetben voltak Jászberényben. Szóbeli kiegészítés végén pedig köszönetet mondott a jászberényi önkormányzatnak a számukra nyújtott támogatásért. Az anyag megvítatása során Dr. Kertész Ottó, Bozsik Ferenc, Pető Béla a lakosság szubjektív biztonságérzetére hivatkozva utalt arra, hogy a közterületeken a rendőri jelenlét milyen sokat jelenthetne. Ezzel kapcsolatban dr. Rádi Norbert r. dandártábornok, vármegyei főkapitány arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy jelenleg szálláshelyeket keresnek a Készenléti Rendőrség tagjainak Jászberényben, hogy szolgálati idejüket itt töltve járuljanak hozzá a biztonságosabb városi élet fenntartásához.

– A megyei közgyűlésben is jelen vagyok, s a vármegye közbiztonságáról is halottam beszámolót. Régóta, kritikus szemmel nézem a közbiztonság alakulását. Sokszor álltam fel ebben a teremben és kritizáltam a rendőrség munkáját, mint képviselő. Ám azt is tudom, hogy sokan kellünk ahhoz, hogy segítsük a rendőrség munkáját, hogy az minél eredményesebb legyen – mondta Budai Lóránt polgármester. A beszámolót végül 12 igen és 3 tartózkodás mellett fogadták el.

Nem volt vita a Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2023. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásakor sem.

Ugyancsak egyhangúlag fogadták el a Csángó Fesztivál Alapítvány eddig elért eredményeiről és a 2021-2022-2023-as évben kapott testületi támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót, melyet Papp Imre, az alapítvány tagja ajánlott a képviselők figyelmébe.

Mivel Beszteri Éva igazgatóasszony megbízatása lejár, így a Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodaigazgatói pályázatának kiírásáról is gondoskodni kellett a képviselőknek, amit meg is tettek.

A kiemelt sportágak részére kiírt 2024. évi sportpályázat elbírálása is megtörtént az ülésen.

–  Azt ígértük, hogy a korábbinál jobb és igazságosabb elosztási rendszert dolgozunk ki, s azt hiszem ez sikerült. Ezt bizonyítja a mostani pályázat, melyre körülbelül kétszer annyi a beérkezett igény, mint a rendelkezésre álló keretünk. Viszont a jól kialakított szabályrendszer alapján ezt mindenki megelégedésére tudjuk felosztani – mondta Budai Lóránt polgármester.

– Olyan értékelési szisztéma jött létre, ami miatt védhetőek azok az összegek, amit adunk. Lassú, de biztos fejlődés látszik a sporttámogatások szétosztásában, s ez azt is jelenti, hogy erőnknek megfelelően támogatunk mindenkit – jegyezte meg Bozsik Ferenc.

Kollár Anita érintettsége miatt az előterjesztésről csak 14 szavaztak, s egyhangúlag fogadták el az előterjesztést.

Két alapítvány támogatásáról is döntötte az ülésen. A Cori Kör Alapítvány működéséhez 2024-ben 600 ezer forintot biztosít az önkormányzat, s az alapítvány 150 ezer forintot kap még idei éves rendezvényhez kapcsolódóan az önkormányzat által kiírt két sikeres pályázatának köszönhetően. Továbbá 500 ezer forintot kap még az alapítvány létesítmény használathoz.

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenye és a Jászsági Tűzoltóversenye megrendezéséhez kért és kapott összesen 500 ezer forintos önkormányzati támogatást.

Visszatérő téma volt az önkormányzat ülésén a háziorvosi körzet helyettesítésben történő ellátása. Ezúttal a IV. háziorvosi körzet volt az érintett, ahol a testület döntése alapján 2024. május 1-jétől hat hónapig dr. Földházi Krisztina látja el a háziorvosi feladatokat.

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.