Álláspályázat - Közterület-felügyelő

Álláspályázat - Közterület-felügyelő
2024.02.26.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Közterület-felügyelő munkakör / feladatkör betöltésére.

Iktatószám: PH/1760/2024.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Jászberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében 

Közterület-felügyelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

A Közterület-felügyelő álláspályázat anyaga letölthető a mellékelt linken: 2_kozterulet-felugyelo-palyazat-1.docx

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának, illetve a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében.

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Jászberény

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.:

A munkakör legkorábban 2024. április 2-től tölthető be, a Kttv. 46. §-a alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.

A munkarend munkaidő-keretben meghatározva, általános munkarendtől eltérő munkarenddel, egyenlőtlen munkaidő-beosztással, legfeljebb napi 12 órás szolgálati beosztással, amely rendszeres nappali szolgálat mellett alkalmanként éjjeli szolgálati beosztást is magában foglalva.

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/1760/2024. iktatószám és a „Közterület-felügyelő pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.

Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a közterület-felügyelő megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a pályázati eljárásban és az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra osztályvezetőtől az 57/505-750 telefonszámon, ill. Szöllősi Szilvia csoportvezetőtől az 57/505-752-es telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Védelmi szolgáltatások, tovább nem bontható, közszolgálati középiskolai végzettség;
 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Védelmi szolgáltatások, tovább nem bontható, középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés;
 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Védelmi szolgáltatások, tovább nem bontható, középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5-6.§-okban foglaltak igazolása

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • közterület-felügyelői vizsga megléte,
 • közterület-felügyelői területen vagy rendészeti területen szerzett szakmai gyakorlat (legalább 3-5 év szakmai tapasztalat).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • a pályázó önéletrajza a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,
 • a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.18. 24:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.25. 24:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.jaszbereny.hu; Jászkürt Újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.26.

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.