Fenntartható Turizmusfejlesztés Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával

A pályázat kódszáma: TOP-1.2.1-15—JN1-2016-00015

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával
Szerződött támogatás összege: 299 990 000 Ft 
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt befejezése: 2020.09.28.
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015

A projekt átfogó célja a helyi hagyományokban, értékekben bővelkedő gazdasági-kulturális és táji örökség által kínált lehetőségeket kihasználó és megőrző, valamint a település vállalkozásainak fenntartható fejlődését elősegítő, a lakosok számára minőségi élhetőséget, az idelátogató vendégeknek pedig magas turisztikai színvonalat biztosító vonzó település megvalósítása.
A projekt tartalma:
Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai adottságai között nem találhatók klasszikusan látványos turisztikai vonzerők, azonban a folyóvölgyek és állóvizek természet közeli állapota, a számottevő gyógy-és termálvízkincs lehetővé teszi az idegenforgalom tájkonform formáinak fokozatos térnyerését. Mindez különösen a vadászatra, horgászatra, a vízi-, lovas- és kerékpárturizmusra vonatkozik. A Tisza, a Körös, a Zagyva folyó vízfelülete, a természetes állapotú folyóvölgyek európai viszonylatban fontos,”zöldfolyosót” képeznek, de az ökoturizmus és a vízi-turizmus fejlődése is jelentős. A holtágak elsősorban a horgászturizmus számára ideálisak. Védett természeti területei kedvelt célterületek a természetjárók, a kirándulók és a természetbúvárok számára. A régióban fokozódnak a turizmussal szembeni várakozások, mert a máshol megtermelt jövedelmeket jelentős részben a turizmus segítségével lehet a térségbe vonni. A turisztikai bevételek felhasználása hozzájárul a helyi munkalehetőségek bővítéséhez, valamint a gazdaság dinamizálásához. A turizmus szerepe felértékelődik a gazdaság fejlődési pályára állításában, de fontos kritérium, hogy a turizmus fejlesztése az általános gazdasági háttérrel összhangban történjen. A Jászság turisztikai attrakciói általában a Zagyva természeti értékeinek kiemelésével kerülnek bemutatásra, pedig sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a gazdag termál- és gyógyvíz készletben rejlő lehetőségekre. A teljes megye területén több mint kétszáz meleg vizű kút található, amelyek rendkívül gazdag ásványianyag-összetételűek. 2011-ben a régióban összesen 72 fürdő – az országosan működők 16%-a – üzemelt, közülük Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 26–26, termálfürdő pedig 11 található (köztük Jászapáti, Jászberény). A természeti környezet értékeire épít a falusi turizmus is, amely viszont szinte teljesen hiányzik a térségből, Jászszentandrás emelkedik ki, valamint Berekfürdő e téren. A természeti környezet védelmét segíti az is, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyét elkerülik az autópályák, nagy előnye ugyanakkor a főváros közelsége. A falusi szállásférőhelyek kapacitása 2000 óta valamelyest csökkent, azonban míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentősen nőtt, addig Jász-Nagykun-Szolnokon visszaesett. A projekt keretében Jászberény és Jászdózsa települések valósítanak meg turisztikai fejlesztéseket. Jászberény esetében az állatkert területén kerül kialakításra egy ökoturisztikai látogatóközpont, valamint egy tematikus játszótér. Jászdózsán a Kápolna-Domb régészeti feltárására, ezzel összefüggésben a könyvtárépület felújítására kerül sor. Továbbá sor kerül a Tájház, Tábori emlékház, Bollók emlékház felújítására és turisztikai célú hasznosítására. 
A projekt helyszínei:

- 5100 Jászberény, Fémnyomó út 1. (8789/1 hrsz.)
- 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 11. (468 hrsz.)
- 5122 Jászdózsa, Bozóky János u. 8. (107 hrsz.)
- 5122 Jászdózsa, Munkácsy u. 12. (164. hrsz.)
- 5122 Jászdózsa, Ady E. u. 18. (1147 hrsz.)
Sajtó:
Dr. Sipos László
beruházási ügyintéző
Városfejlesztési Iroda
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: +36 (57) 505 783
Tel: +36 (57) 505 700
Galéria:
Fenntartható Turizmusfejlesztés Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785 

Projektmenedzsment
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Dr. Szabó Tamás polgármester

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Dr. Sipos László beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
GONAKO Bt.
5100 Jászberény, Szép u. 22. 

Közbeszerzési bonyolító:
TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV.em. 1.

Műszaki ellenőr:
Hornyák Wohnbau Kft.
5100 Jászberény, Riszner sétány 6.

Kivitelező:
Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5100 Jászberény, Bakki József u.27.

Ilona-malom Műhely Bt.
8294 Kapolcs Ilona-malom kültelek 1.
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.