Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában

A pályázat kódszáma: TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004

A projekt leírása:
Jászberény belvárosában, a Petőfi téren elhelyezkedő buszpályaudvar jelenleg küllemében, infrastruktúrájában és műszaki tartalmában is elmarad a kor elvárásaitól. A pályaudvar térségi közlekedésben betöltött szerepe, a napi utasforgalom egyaránt indokolttá teszi a terület átalakítását, felújítását.

A megújult autóbusz pályaudvaron a szolgálati épületet is magába foglaló belső sziget épül, mely körül 7 db megálló létesül. A Hold utcában további egy, a Rákóczi út mellett pedig két megálló kerül kialakításra, ez utóbbi kettő csuklós busz fogadására is alkalmas. A Hold utca és a Rákóczi út között - a jelenlegi burkolatlan parkoló terület helyén - átkötő út kialakításával kapcsolat létesül.

A közösségi közlekedési szolgáltató igénye okán további két busz egyéb célú várakozásának biztosítása is adott lesz. A pályaudvar építéséhez kapcsolódóan újjáépül a Hold utca és a Palotási János utca is teljes szélességében. Utóbbiban párhuzamos parkolók létesülnek. A tervezési területen minden járműközlekedési felületet teljes szerkezetében bontásra kerül. A buszmegállók felülete beton, a többi közlekedési sáv aszfalt burkolattal fog megépülni.

A terület forgalomtechnikai kialakítása jelentősen módosul. A pályaudvar, a Hold utca és a Palotási János utca is egyirányú forgalmú lesz. Új gyalogátkelő-helyek létesülnek a Palotási János utcán és az átkötő úton azok Rákóczi úttal alkotott csomópontjaiban, valamint a Hold utcában a Palotási János utcai csomópontban. A Rákóczi út - Thököly utca csomópontig tartó kerékpárforgalmi létesítmények forgalma nyitott kerékpársávon zajlik a Rákóczi úton a tervezési szakasz végéig.

A Rákóczi út- Thököly utca csomópont területén a meglévő pályaszerkezet bontásra kerül, és aszfalt típusú pályaszerkezettel újjáépül. A csomópontot jelzőlámpás irányítással lesz ellátva. A lekerekítő ívek a lehetséges mértékben bővülnek, figyelembe véve a környék autóbuszforgalmát. A kerékpáros forgalom folytonossága biztosított lesz. A gyalogosforgalom átvezetése új gyalogátkelővel fog megvalósulni.

A Szőlő utcában kétoldali párhuzamos parkolósáv alakul ki, két szomszédos ingatlanon várakozóhelyek kerülnek kialakításra, melyek lehetővé teszi legalább 5db szóló autóbusz tárolását, és a lehető legtöbb személyautó várakozását.
Sajtó:
A tartalom a projekt megvalósításával párhuzamosan kerül feltöltésre.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában - sajtóközlemény
Galéria:
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
Postacím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Székhely/Lakcím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732671
Adószám/adóazonosító jel: 15732671-2-16
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745035-15408442-10310001
Aláírásra jogosult képviselője: Budai Lóránt polgármester

Projektmenedzsment:
Simkó Ilona / Dezső Róbert - Projektmenedzser
Tiszárovitsné Menyhárt Katalin- Pénzügyi vezető

Külső apparátus:

Nyilvánosság biztosítása:

boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
Garten Studio Kft.

Közbeszerzési bonyolító:
TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.

Műszaki ellenőr:
CONTRACTOR-58 Bt. (5000 Szolnok, Batthyány u. 41.)

Kivitelező:
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Jászberény Városi Önkormányzat elérhetősége:
e-mail cím: polgarmester@jaszbereny.hu
telefon: +36 (57) 505 700
fax: +36 (57) 505 713

Hegyi István városfejlesztés irodavezető
e-mail cím: fejleztes@jaszbereny.hu
Telefon: +36 (57) 505 785
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.