Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban

A pályázat kódszáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029

Rövid összefoglalás a projektről:
A kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat          
A projekt címe: Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban
A szerződött támogatás összege: 21 395 662 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalma:
A Jászberényi Járási települések esélyegyenlőségi programjainak összehangolása, a célcsoportok esélyegyenlőségének javítása, a többségi társadalom figyelmének felkeltése a jelen lévő civil és gazdasági szervezetek együttműködve. Olyan hosszútávon fenntartható kapcsolati és együttműködési rendszert kívánunk létrehozni, mely biztosítja a közösen kialakítandó járási Esélyegyenlőségi Tervben foglalt célok elérését.
A projekt célkitűzése, hogy Jászberény járási településeit összefogva olyan együttműködést alakítson ki, mely a járási szinten érvényesülő esélyegyenlőség megteremtését és hosszútávon történő fenntartását tűzte ki legfontosabb feladatként. E feladatok kialakításához kerekasztal fórumot kívánunk létrehozni, melyben az együttműködések által a legtöbb terület lefedésre kerül.
A projekt befejezési dátuma: 2015.11.30.
Projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Tel.:57/505-785 

Projektmenedzsment
Döntéshozó szint:
  • Képviselő-testület
  • Városfejlesztési Bizottság
  • Dr. Szabó Tamás polgármester
Apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Hegedűs Violetta városfejlesztési ügyintéző, Városfejlesztési Iroda
Sebestyén Klára, megbízott projektmenedzser
 
Szakmai szolgáltatást biztosító:
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
képviseli: Dr. Nagyné Varga Ilona, igazgató
 
Rendezvény szervezés:
Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
5100 Jászberény, Bercsényi út 1.
képviseli: Tóth József, ügyvezető
 
Kommunikációs tevékenység:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.
Mézes Bernadett kapcsolattartó
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Monda-Hegedűs Violetta - városfejlesztési ügyintéző
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 718
Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Telefon: +36 (57) 505 700
 
Galéria:
Miért szükséges?
A projekt indokoltsága
Az elmúlt évek során az önkormányzatok egyre több feladattal, egyre nagyobb kihívásokkal szembesültek. A feladatok hatékonyabb ellátása érdekében fontos a területi együttműködések kialakítása, mely hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást, a szakemberek koordinációs, szervező tevékenységének köszönhetően az együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz jutnak. Kiemelt fontosságú a járási kapcsolatok erősítése, kapcsolatok kialakítása és megerősítése a helyi szereplők között, valamint járási szintű koordinációs tevékenység megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi programok megvalósításában.
A programmal a szervezetfejlesztés kerül középpontba, a társadalmi felzárkózás érdekében. Kialakul a partnerekkel való közös gondolkodás, valamint a szolgáltatások minőségének javítása, költséghatékonnyá tétele. Az állami szerepvállalás csökkenése és a gazdaságos, hatékony eszköz felhasználás miatt egyre inkább szükségessé válik olyan hálózatok kiépítése, melynek szereplői képesek lesznek minél több helyi humán és gazdasági erőforrás aktivizálására. Az eddig kiaknázatlan erőforrások feltérképezésével és gazdasági folyamatokba történő bekapcsolásával lehetőség nyílik ezen célcsoportok szociális, oktatási, egészségügyi, stb. helyzetének javítására.
A helyi szinten kidolgozandó és megvalósítandó stratégiai programok egyike a Helyi Esélyegyenlőségi Program, melyet minden önkormányzat öt évre fogad el és melyet kétévente át kell tekintenie és felül kell vizsgálnia. A programokban feltárt problémákhoz intézkedési tervek lettek hozzárendelve. A program segítséget nyújt a helyi szinten elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében foglaltak megvalósításához, járási szintű összehangolását támogató koordinációs tevékenységgel. Az együttműködés eredményeként létrejön Jászberény járásban egy, a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó „Esélyteremtő-programterv”. 
A program tükrözni fogja a társadalmi problémák kezelésének új módját, azt, hogy közel kell menni a problémákhoz, azokat a maguk komplexitásában kell kezelni, járáson belüli együttműködés útján, párbeszéden alapuló segítséget kell nyújtani. A helyi esélyegyenlőségi programokat vizsgálva megállapítható, hogy a járási települések többsége hasonló esélyegyenlőségi problémát tárt fel, és hasonló intézkedési terveket is fogalmazott meg e területhez kapcsolódó stratégiai tervezése során.
 
Projekt eredményei és fenntarthatósága
A programmal a szervezetfejlesztés kerül középpontba, a társadalmi felzárkózás érdekében. Kialakul a partnerekkel való közös gondolkodás, valamint a szolgáltatások minőségének javítása, költséghatékonnyá tétele. A program segítséget nyújt a helyi szinten elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében foglaltak megvalósításához, járási szintű összehangolását támogató koordinációs tevékenységgel. Az együttműködés eredményeként létrejön Jászberény járásban egy, a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó „Esélyteremtő-programterv”. A program tükrözni fogja a társadalmi problémák kezelésének új módját, azt, hogy közel kell menni a problémákhoz, azokat a maguk komplexitásában kell kezelni, járáson belüli együttműködés útján, párbeszéden alapuló segítséget kell nyújtani.
Sajtó:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.