Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése

A pályázat kódszáma: TOP-3.2.1-15—JN1-2016-00011

Rövid összefoglalás a projektről:
A projekt keretében a Bercsényi úti általános iskola főépületének energetikai fejlesztésére kerül sor. A projekt célkitűzése, hogy magas színvonalú infrastrukturális feltételeket biztosítson az iskola számára, amely működése így költséghatékonyabbá és fenntarthatóbbá válik.
Az épület címe: 5100 Jászberény Bercsényi út 9-13. hrsz. 68. Az épület önkormányzati tulajdonban van.

Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
Projekt címe: Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011
Szerződött támogatás összege: 183.520.418.-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezési dátuma: 2018. december 31.
A projekt tartalma:
A projekt keretében a Bercsényi úti általános iskola főépületének energetikai fejlesztésére kerül sor. Az épület címe: 5100 Jászberény Bercsényi út 9-13. hrsz. 68. Az épület önkormányzati tulajdonban van. Tervezett műszaki tartalom: A főépület homlokzati hőszigetelést kap EPS rendszerben, az Energia Tanúsítványban szereplő vastagságokban. Cserélik az elöregedett kapcsolt gerébtokos faablakokat és a vetemedett, valószínűleg gáz nélküli üvegezésű nyílászárókat is. Az új nyílászárók fa szerkezetek, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. A régi épületszárny födémét jelentősen szigetelik, az újét a szabványnak megfelelőre vastagítják. Az iskola gépészeti helyiségében lévő gázkazános rendszerről a főépület leválasztásra kerül, helyette egy új talajhő-víz hőszivattyús rendszer kerül telepítésre. A hőszivattyús rendszer hőforrás oldalát újonnan telepítendő talajszonda rendszer biztosítja, amely az épület melletti zöldterületen kerül telepítésre. A talajszonda rendszer bekötő vezetékei egy osztó-gyűjtő aknába kerülnek összeszedésre, ahonnan kerül megtáplálásra a hőszivattyús rendszer. A talajhő-víz hőszivattyús rendszer (2 db berendezés) kizárólag fűtési feladatot lát el. A melegvíz készítés helyileg megoldott, amely megtartásra kerül. A hőszivattyús berendezések álló elhelyezésűek, amely berendezések külső keringtető szivattyúval kerülnek felszerelésre. A hőszivattyús készülékek egy fűtési puffer tárolóra dolgoznak rá (saját keringtető szivattyúikon keresztül), amely puffer tároló szekunder oldalára a meglévő megmaradó fűtési rendszer csatlakozik, újonnan telepítendő keringtető szivattyún, szivattyúkon keresztül. A hőszivattyús rendszer vezérlést az újonnan telepítendő hőszivattyús vezérlő egység biztosítja. A hőszivattyús rendszernek köszönhetően az iskola főépülete le tud szakadni a gázellátásról, fűtési energiát csak a hőszivattyúk szolgáltatnak. A hőszivattyú működtetéséhez felhasznált elektromos többlet energia mennyiség, döntő részét a tetőkre szerelt napelemekkel biztosítják. Napelemes rendszer: Az iskola épület tetején 19,875 kWp DC csúcsteljesítményű, hálózatra visszatápláló napelemes rendszer kerül telepítésre. Napelem (265 Wp teljesítmény/napel, 75 napelem tábla). A telepítendő 19,875 kWp névleges DC teljesítményű napelem rendszer éves várható villamos energia termelése min. 22 000 kWh/év, 2000 – 2100 napsütéses órát feltételezve (azaz 1 kW telepített napelem hozama évente min. 1100 kWh).
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel.: +36 (57) 505 785
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
Galéria:
A projektről készült fotók a projekt előrehaladásával párhuzamosan lesznek láthatóak.
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.