A jászberényi Thököly út 13. szám alatti orvosi rendelő felújítása

A pályázat kódszáma: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024

Rövid összefoglalás a projektről:
Jászberény Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 2012. december 31-én az Új Széchényi Terv Észak-Alföldi Operatív program támogatási rendszeréhez az „ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024” jelű konstrukcióra „Jászberény, Thököly út 17 szám alatti orvosi rendelő felújítása” címmel.

A pályázatot 2013 májusában elbírálták, de forráshiány miatt tartaléklistára került. Ezt követően 2013. szeptember 13-án az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a korábban benyújtott projekt javaslatot.

A projekt költsége: 71.008.808 Ft, a támogatás teljes összege: 65.621.602 Ft A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2014. október 20. a projekt zárása 2015. május 20.
Miért szükséges?
A  projekt során a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Jászberény, Thököly út 13. szám alatt található háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, valamint akadálymentesítése valósulhatott meg az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. A 60 millió forint értékű EU-s támogatás eredményeként az energetikai felújításnak és a korszerűsítésnek köszönhetően az épületegyüttes használata és a szolgáltatások minősége javult, valamint az üzemeltetetés költségek várhatóan csökkennek. Jászberény város rendelőintézete a ’70-es években épült, azóta az épületen jelentősebb rekonstrukció nem történt. Az épület akadálymentesítése nem volt megoldott, miközben éppen a rendelőintézet fogadja a legtöbb orvoshoz igyekvő, mozgásában korlátozott beteget. Az akadálymentesítés során az ajtókat megfelelő méretűekre cserélték, és akadálymentes WC kialakítására is sor került. Kiépítésre kerültek a vezetősávok, figyelmeztető jelzések, információs táblák, indukciós eszközök stb. Az épület körüli járdák átalakítása és a rámpák akadálymentességnek megfelelő átépítése is elkészült. Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének hőszigetelése, a nyílászárók cseréje valósult meg. A felsorolt korszerűsítési és akadálymentesítési munkák elvégzésével az épületegyüttes használata a betegek számára kényelmesebb lett, a nyújtott szolgáltatások minősége és az életminőség javult.
Közreműködők:
Kedvezményezett:  
Jászberény Város Önkormányzata
5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.

Projektmenedzsment:

Döntéshozó szint:
  • Képviselő-testület
  • Városfejlesztési Bizottság
  • Dr. Szabó Tamás polgármester
Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Hegedűs Violetta projektmenedzser
Faragó Zoltán pénzügyi referens

Külső projektmenedzsment tagjai:

Projektmenedzser
Sansz Projekt Iroda Bt.
5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/f.
Sebestyén Klára, projektmenedzser

Közbeszerzési bonyolító:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet
Dr. Kovács Mariann, jogtanácsos

Kommunikációs tevékenység:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.
Mézes Bernadett kapcsolattartó

Könyvvizsgáló:
Hartyányiné Mérei Judit
5000 Szolnok, Gátőr u. 47.

Műszaki ellenőr:
Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
5100 Jászberény, Riszner sétány 6.
Hornyák János, ügyvezető

Kivitelező:
BOSERÉP Kft.
5100 Jászberény, Halász u. 3/a.
Boda László ügyvezető
Galéria:
Mi újul meg?
A projekt keretében az 5100 Jászberény, Thököly út 13. szám alatti „U” alakú orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése, valamint akadálymentesítése valósult meg. Az építési munkálatokon kívül eszközbeszerzésre is sor került. Az épületegyüttes komplex felújítása megtörtént.

 Az akadálymentesítés során az ajtók megfelelő méretűre lettek cserélve, akadálymentes WC kialakítása, átalakítása megtörtént. Kiépítésre kerültek a vezetősávok, figyelmeztető jelzések, információs táblák, indukciós eszközök, stb. Az épület körüli járdák átalakítása és a rámpák akadálymentességnek megfelelő átépítése elkészült.

Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének hőszigetelése, a nyílászárók cseréje elkészült. A felsorolt korszerűsítési és akadálymentesítési munkák elvégzésével az épületegyüttes használata a kezelendők számára kényelmesebbé vált, a nyújtott szolgáltatások minősége és az életminőség javult, az üzemeltetés költségei pedig csökkennek. A tervezett átalakítás az épület tartószerkezetét nem érintett
Sajtó:

Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Monda-Hegedűs Violetta - városfejlesztési ügyintéző
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 718
Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Telefon: +36 (57) 505 700
 
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.