A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja

A pályázat kódszáma: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042

A projekt leírása:

A program átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése, a szegregátumnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka, az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz.

A komplex célkitűzés megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:

Átfogó cél

A Faiskola utca, valamint a Neszűr 3-4 dűlő társadalmi-gazdasági leszakadásának megállítása az életminőség átfogó és fenntartható javításával

Specifikus célok

A közösségi szolgáltatások hatékonyságának javítása

A Faiskola utca, valamint a Neszűr 3-4 dűlő közösségi funkcióinak erősítése a közösségi ház és környezetének rehabilitációjával és kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításával

A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése

A projekt céljainak megvalósulása érdekében egy un. Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház kerül kialakításra, mely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a szegregátum, illetve a város lakói számára:

 • Tanoda működtetése

 • Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása délutáni foglalkoztatás keretében

 • Cigány hagyományőrzés, szokások felelevenítése

 • Cigányzene oktatás gyermekeknek

 • Színház, hangverseny látogatás gyermekeknek

 • Baba-Mama klub fiatal gyesen/gyeden lévő anyukák számára

 • Családi nap szervezése

 • Tehetséggondozás

 • Bűnmegelőzési előadás sorozat

 • Egészséges táplálkozás, egészséges életmódra nevelés előadás sorozat

 • Pénzgazdálkodás, adósságspirál problémáinak megbeszélése

 • Ruhagyűjtési és osztási akciók szervezése

 • Káros szenvedélyek hatásai előadás sorozat

 • Lelki gondozás bántalmazottak részére

 • Pályakezdési tanácsadás, képességfelmérés munkavállalás szempontjából. óra/alkalom)

 • Vállalkozói ismeretek megismerése, elsajátítása, vállalkozások beindításának kezdete

 • Konyhakerti munkák, veteményezés megismerése, elsajátítása

 • Rendszeres sportfoglalkozás

 • Gyermekfelügyelet a foglalkozásokon résztvevő szülők gyermekei részére

 • Munkavállalási tanácsadás, álláskeresés segítése

 • Számítógép terem kialakítása, internet használatának ismertetése, online önéletrajzírás, álláskeresés az interneten.

 • Pályakezdési tanácsadás, képességek felmérése a munkavállalás szempontjából

 • Játszóház

 • Ping-pong szoba

 • Olvasószoba, számítógépterem

 • Imasarok

 • Kültéri játszótér, bográcsozó

Sajtó:
Miért szükséges?

A városrészben a településszerkezet történelmi változásai miatt kiemelten magas az önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú lakások aránya, amelyeket a rászorulók szociális bérlakásként vehetnek igénybe. Mindez az alacsony képzettséggel és gazdasági aktivitással jellemezhető lakosság koncentrációját eredményezi, ami egyfajta spirális hatásként tovább mélyíti a városrész társadalmi szegregációját.

A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára nyújtott humán szolgáltatások minősége - az elmúlt időszak jelentős fejlesztései ellenére - egyes intézmények esetében továbbra sem megfelelő. A városrehabilitációra irányuló projekt szükségességét tehát egyértelmű társadalmi igények, elvárások indokolják. Amennyiben az egyes projektelemek szükségességét vesszük figyelembe, akkor a társadalmi igényeken kívül az érintett épületek, intézmények és közterületek műszaki állapota is előtérbe kerül, ami a pénzügyi és környezeti fenntarthatóságot is kedvezőtlenül befolyásolja. Kiemelten fontos a telep lakosságának megfelelő szociális ellátása - mind a számukra nyújtott szolgáltatások, mind a pénzbeli támogatások szempontjából.

A város Faiskola utca szegregátumában tervezett infrastrukturális beruházásokra és ESZA-típusú beavatkozásokra építve megvalósítható a hanyatló státuszú Faiskola utca területi és szociális kohéziója. A szegregátum alacsony társadalmi státuszú lakosságának felzárkóztatásához olyan fejlesztések és programok megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban a lakókörnyezet és az életminőség javítását célozzák meg.

Közreműködők és tevékenységeik:
Kedvezményezett:  
Jászberény Város Önkormányzata
5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.

Megítélt támogatás összege: 45.514.044,- Ft

Főbb tevékenységek:
Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, közbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzser és pénzügyi vezető foglalkoztatása, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgáló megbízása, Csillagház-Cserhaj Csillag-Szolgáltatópont felújítása és kialakítása, eszközbeszerzések, műszaki ellenőr megbízása.

Konzorciumi partnerek:
1. Türr István Képző és Kutató Intézet
1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 
Megítélt támogatás összege: 27.954.782,- Ft

Főbb tevékenységek: Projekt Irányító Tanács ülésein részvétel, képzések lebonyolítása eszközök biztosításával (munkaruha, tankönyv stb.), workshopok szervezése, megélhetési támogatás biztosítása, szemléletformáló kampány szervezése (film, kiadvány készítése), közbeszerzés lebonyolítása

2. VÁRUNK Alapítvány
3200 Gyöngyös, Iskola utca 6. 4/3.
Megítélt támogatás összege: 76.306.525,- Ft

Főbb tevékenységek: Projekt előkészítés, Projekt Irányító Tanács ülésein részvétel, szakmai vezető, szociális munkások (4 fő), közösségi programszervezők (3 fő) foglalkoztatása, tanoda működtetése (pedagógus foglalkoztatása, utaztatás, étkeztetés, toborzás, terembérlet, tanfolyamok szervezése stb.), egyéb szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl: lelki gondozás, ruhagyűjtés, pénzgazdálkodási- pályakezdési tanácsadás, rágcsáló és rovarirtás stb.), épületgondnok foglalkoztatása

Döntéshozó szint:
 • Képviselő-testület
 • Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság
 • Dr. Szabó Tamás polgármester
Belső apparátus:
 • Dányi Olga irodavezető, Városfejlesztési Iroda
 • Bolyós Zoltán, pénzügyi vezető
 • Hegedűs Violetta, projektmenedzser
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Dányi Olga - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda

Bolyós Zoltán - projekt menedzser
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 747

Hegedűs Violetta - pénzügyi vezető
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 718

Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Telefon: +36 (57) 505 700
Fax: 57/505-713
Galéria:

A projektről készült képek a projekt előrehaladásával párhuzamosan lesznek láthatóak.

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.