A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése

A pályázat kódszáma: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025

A projekt leírása:

Az Egyesített Szociális Intézmény „Naplemente” Idősek Otthonában az ellátást igénybevevők 2-3-4 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A lakószobák tágasak, barátságosak, de a mellékhelyiség korszerűtlenek, nem felelnek meg az ellátást igénybevevők szükségleteinek. Az intézmény legrégebbi építésű szárnya felújításra szorul, elsősorban nyílászárók cseréjét, hőszigetelést, fűtéskorszerűsítést szükséges elvégezni. Az intézmény saját mosodával rendelkezik, gépparkjában közel 20 éves ipari gépek is találhatók, melyek cseréje szükségessé vált.

A „Naplemente” Idősek Otthonában a projekt segítségével, megvalósuló korszerűsítéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javulása, és az ellátást igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtése érhető el. Az intézmény rossz infrastrukturális adottsága és a hiányos felszereltsége javul, illetve az igénybevevők ellátása humánusabb, modernebb körülmények között valósul meg.

Összegzés:

A projektben szereplő korszerűsítési és akadálymentesítési munkák elvégzésével az épületegyüttes használata az ellátottak számára kényelmesebb lesz, a nyújtott szolgáltatások színvonala és az életminőség javul, az üzemeltetés költségei pedig várhatóan csökkennek.

A projekt tervezett költsége: 178 035 020,- Ft.

Megítélt támogatás: 178 035 020,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Mi újul meg?

A „Naplemente” Idősek Otthonában a projekt segítségével, megvalósuló korszerűsítéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javulása, és az ellátást igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtése érhető el.
 
A fejlesztés során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
 

 • Komplex akadálymentesítés

Az épületegyüttes komplex akadálymentesítése tervezett. Az akadálymentesítés során az ajtók megfelelő méretűre történő cseréje, akadálymentes használatú fürdők kialakítása és a meglévő fürdők és WC helyiségek átalakítása, felújítása történik.
Kiépítésre kerülnek a vezetősávok, felszerelésre kerülnek a figyelmeztető jelzések, információs táblák, indukciós eszközök, stb.
Az épület körüli járdák átalakítása, és a rámpák akadálymentességnek megfelelő átépítése fog megtörténni.
 

 • Utólagos hőszigetelés

A felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjeinek utólagos hőszigetelése fog megtörténni.
 

 • Nyílászárók cseréje

Az intézmény jelenlegi rossz állapotú nyílászárói kibontása után hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
 
Fűtési rendszer korszerűsítése
A meglévő elavult gázkazánok elbontása után korszerű gázkazánok beépítése fog történni.
 

 • Nővérpult kialakítása

Jelenleg az otthonban zárt nővérszoba található. Az átalakítás során az intézmény központi részében nővérpult kerül kialakításra. A nővérpult elkészülte után a gondozók megfelelően be tudják látni a gondozási egységet, jobban tudnak figyelni a demenciával kezelt ellátottakra, akiknél fennáll az elkóborlás veszélye.
 

 • A mosodába modern energiatakarékos szárítógépek beszerzése

Az intézmény mosodájába 2 darab új, modern, energiatakarékos szárítógép kerül beszerzése.
 

 • Hidraulikus betegágyak beszerzése

A beszerzendő hidraulikus betegágyak több pozícióba állíthatók, az ellátottak igényeinek megfelelően. A gondozóknak erőkifejtésre nincs szükségük arra, hogy megfelelően be tudják állítani az ágyakat, így munkájukat nagymértékben segíti. A betegágyak beszerzése az ágyhoz kötött ellátottak komfortérzetét javítani fogja, és a szakdolgozók munkáját is meg fogja könnyíteni.

Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Dányi Olga - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 700    185 mellék

Bozóki Jánosné – szakmai vezető
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
5100 Jászberény, Hatvani út 35.
Telefon: +36 (57) 411 504

Hegyi István - projektmenedzser
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 747

Bolyós Zoltán – beruházási ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 747

Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Telefon: +36 (57) 505 700
Fax: 57/505-713
Galéria:
Miért szükséges?
 • Komplex akadálymentesítés

Az épületegyüttes jelenlegi állapotában nem felelnek meg a komplex akadálymentesítés követelményeinek. Az ajtók nem megfelelő méretűek, a fürdők kialakítása nem megfelelő, továbbá nem készültek vezetősávok, figyelmeztető jelzések, információs táblák, indukciós eszközök, stb.
Az épület bejáratait megközelítő rámpák nem felelnek meg az akadálymentesség követelményeinek.
 

 • Utólagos hőszigetelés

Az épület külső falszerkezetei és födémszerkezetei a mai korszerű energetikai követelményértékeknek nem felelnek meg, ezért felújításra szorulnak.
 

 • Nyílászárók cseréje

Az intézmény nyílászárói rossz állapotúak, sem a szigetelésük, sem a légzárásuk nem megfelelő ezért az intézmény hővesztesége nagymértékű.
 

 • Fűtési rendszer korszerűsítése

Az intézmény épületének bővítésére 1993. évben került sor, valamint kiépítésre került a fűtési rendszer is. Az akkor elvégzett munkák során alakult ki az intézmény jelenlegi állapota.
A kazánháztól távolabbi gondozási egység lakószobáinak felfűtése nehezen oldható meg.
 

 • Nővérpult kialakítása

Jelenleg az otthonban nővérszoba található az intézmény központi részében. A zárt nővérszobával ellentétben a nővérpult már sokkal korszerűbb megoldás a gondozást, ápolást végző intézményekben.
 

 • A mosodába modern energiatakarékos szárítógépek beszerzése

Az intézmény saját mosodával rendelkezik, amely 1993. évben került átadásra. A mosoda a hét öt napján napi nyolc órában üzemel. Az ellátást igénybevevők egészségi és fizikális állapota miatt az elmúlt években növekedett a napi szennyes textíliák mennyisége.
A mosodában közel 20 éves ipari gépek is találhatók, melyek cseréje szükségessé vált.
 

 • Hidraulikus betegágyak beszerzése


Korszerű ápolás, gondozás megfelelő eszközökkel végezhető. A régi elavult betegágyak használata során az ágyhoz kötött ellátottak életkörülményei nem megfelelőek és a szakdolgozók munkája is nehezített.

Közreműködők és tevékenységeik:
Kedvezményezett:  
Jászberény Város Önkormányzata
5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.

Projektmenedzsment:
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Dr. Szabó Tamás polgármester

Belső apparátus:
Dányi Olga irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Bozóki Jánosné szakmai vezető, Egyesített Szociális Intézmény
Hegyi István projektmenedzser
Bolyós Zoltán beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda

Külső menedzsment tagjai:

Pénzügyi szolgáltatás:

ESZ-DA Kft
1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.  B ép. VI. emelet 13.
Sutus Viktor ügyvezető

Jogi szolgáltatás:
Paksi Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet
Paksi Gábor irodavezető ügyvéd

Nyilvánosság biztosítása:
boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
GONAKO Bt.
5100 Jászberény, Szép u. 22.
Koczkásné Goda Gabriella tervező szakmérnök

Közbeszerzési bonyolító:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet
Stumpf Gábor, ügyvezető

Műszaki ellenőr:
Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
5100 Jászberény, Riszner sétány 6.
Hornyák János ügyvezető

Kivitelező:
Pócs és Társa Kft.
5100 Jászberény, Bakki József u. 27.
Pócs János ügyvezető
Sajtó:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.