Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közadatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Jászberény a Jászság Szíve...
 
  ...Tájékoztató...
 
 „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító-számú, "Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben" című, ún. „Zöld város” projekt kivitelezési munkái 2019. február 25-ével kezdődnek meg.

A projekt tartalmazza a Polgármesteri Hivatal udvar felújítását és a Zirzen J. utcával történő összekötését, a Lehel vezér tér (Holló András u. - Déryné utca közötti járda és zöldfelület), Holló András utca és a Déryné utca környezetrendezését, valamint a Fürdő utcai parkoló kiépítését.

A kivitelező cég a Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.). A kivitelező a munkaterület átvételét követően megkezdi a terv szerinti fák kivágását.

A fakivágással érintett területek: a Lehel vezér tér, a szerviz út és a járda közötti zöldfelület, a Déryné utca Jászkürt fogadó előtti zöldfelület, valamint a Fürdő utcai ideiglenes parkoló.

Összesen 16 db fa kerül kivágásra, majd 23 fa és 4509 db cserje kerül a projekt során pótlásra, telepítésre.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy a projekt fakivágási munkái 2019. február 25. - 2019. február 28. között fognak zajlani.

A munka miatt a Lehel vezér tér – szervizút része, Déryné u. és a Fürdő utcai parkoló ideiglenesen, szakaszosan le lesz zárva!
Az ideiglenes útlezárások, forgalomelterelések táblázással lesznek jelölve, így kérjük, hogy gépjárműveikkel fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Jászberény Városi Önkormányzat
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-02-22

  ...A nemzet háziorvosa 2019...
 
  ...Richter Egészség Város...
 
  ...Az OKOS VÁROS, mint lehetőség és valóság...
 
  ...Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatfelvétel...
 
  ...Hatvani Kórház Felújítás...
 
  ...Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt...
 
  ...Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt...
 
  ...Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt...
 
  ...Legyél Hős!...
 
  ...Piac 2018...
 
  ...Önkormányzat...
 
 Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberé-nyben.
   A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 kódszámú „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” című projekt „Jászberény, 037. hrsz-ú út infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárása.

Ajánlattételi felhívás itt.

Bontási jegyzökönyv itt.

Közbeszerzési dokumentáció itt.

Felkért cégek listája itt.


...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-07-18

  ... Lakossági Adatgyűjtések...
 
  ...Felhívás...
 
 Szabadtéri tűzesetek megelőzése.
   A szabadtéri tüzek legtöbbje a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem tartásából, gondatlanságból ered. A föld tulajdonosának, használójának, az ingatlan tulajdonosának tisztában kell lennie a jogszabályban foglalt kötelezettségeiről

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szól, amelynek 18. § 1) pontja kimondja, hogy „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokbanmeghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

Továbbá ugyanezen törvény alapján:

„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek
c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a
műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás
feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”

A 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről szóló törvény rendelkezései alapján
el kell végezni a gyommentesítést. A földterületet továbbá éghető anyagtól, száraz fűtől
mentesen kell tartani, ami szintén a tulajdonos, használó feladata.

„A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása
nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és
terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő
területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”


A tűzgyújtással és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás
kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.), illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a
törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt
általános tilalom.

A felhívás teljes szövege itt olvasható.
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-03-16

  ...Észak-alföldi JOGPONTOK...
 
  ...Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők neve és címe...
 
  ...JEGYZŐKÖNYV AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL...
 
  ...Hatályos Új Adózási Szabályok...
 
  ...Adó Bankszámlaváltozás...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Kántor az iskolában...
 
  ...Kántor az iskolában...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Lakossági tájékoztatás bűnmegelőzés...
 
  ...Tájékoztató...
 
 Közterületi Térfigyelő Rendszer.
   Értesítjük Jászberény város lakosságát, hogy Jászberény településen közterületi térfigyelö rendszer müködik, amely a Közterület-felügyelet épületében került kialakításra.

A térfigyelö rendszer összesen 35 db kamerából áll. A térfigyelö kamerák mellett úgynevezett vadkamerákat is müködtet a Közterület-felügyelet, amelyekkel szintén közterületek kerülnek megfigyelésre.

A müködés célja a közbiztonság növelése, a közterületek általános rendjének biztosítása, a térfigyelö rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendörség bünüldözö munkájának segítése, a két szervezet közötti együttmüködés erösítése, a lakosság, a városban dolgozók, a városba látogatók szubjektív biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletröl szóló 1999.évi LXIII. tv. 7.§.-ában foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséröl az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Parókia fala 2 db fix kamera (Nagytemplom irányába és a Promenád tér irányába)
2. Lehel Gimnázium Promenád felöli oldala 2 db fix és 1 db mozgatható kamera (Köhíd, Patriku bolt, Promenád tér)
3. Zagyvaparti sétány (fahíd alatt két irányba) 2 db fix kamera
4. Lehel Mozi fala 1 db mozgatható kamera
5. Szerviz utca- Holló A. utca keresztezödése 3 db kamera (Szerviz utca két iránya, Holló A. utca)
6. Lehel vezér tér- Megyeház utca 1 db fix és 1 db mozgatható kamera (Megyeház utca, Lehel vezér tér)
7. Szabadság téri parkoló 1 db fix és 1 db mozgatható kamera (parkolók egy része, Szabadság tér)
8. OTP csomópont 1 db mozgatható kamera
9. Dózsa György út „Három” számítástechnikai bolt elött 1 db mozgatható kamera
10. Adu körforgalom mellett 1 db mozgatható kamera
11. Buszpályaudvar 1 db mozgatható kamera
12. Piactér Kossuth út felöli parkolónál 1 db mozgatható kamera
13. Piactéren belül 6 db fix kamera
14. Posta elött 1 db mozgatható kamera
15. Tulipános hídnál 1 db mozgatható kamera
16. Fehértói temetö elött 1 db mozgatható kamera
17. Sírkert utcai temetönél 1 db mozgatható kamera
18. Conselve parkban 1 db mozgatható kamera
19. Bercsényi úti Ált. Iskola falán 1 db mozgatható kamera
20. Bajcsy Zs. úti Ált. Isk. falán 1 db mozgatható kamera
21. Apponyi téri keresztezödés 1 db mozgatható kamera
22. Hatvani úti Strand mellett 1 db mozgatható kamera

Továbbá vadkamera megfigyelési pontok (kifejezetten a szelektív konténerek és szük környezetük):

1. Jákóhalmi út – Vásártér u. sarok (Vásár tér 16)
2. Szent István körúti játszótér mellett (Puskin sétány 16)
3. Kórház elötti parkolóban (Kórház u. 2)
4. Apponyi téri parkolóban (Apponyi tér 1)
5. Kossuth L. u. 14-16-18. sz. lakóház mellett (Kossuth u. 19.)
6. Varga u. – Szövetkezet út 8-20-ig trafóház mellett (Darázs u .8)
7. COOP ABC – Dohány u. saroknál (Dohány u. 23)
8. Nádor utcai parkolóban (Nádor u. 2)
9. Szabadság téri parkolóban (Szabadság u. 10.)
10. Szent László utcai lakótelepen (Sz. László u. 16)
11. Hütögépgyári lakótelepen (Gorjanc I. sétány 5.)
12. Ibolya utca (Ibolya utca 4.)
13. Batthyány út – Áldomás utcával szemben (Batthyányi u. )
14. Sírkert utca (Sírkert u. 27)
15. Bajnok utca – Bagoly utca sarok (Bajnok u. 27)
16. Toborzó utca (Toborzó u. 16.)
17. Fáy András utca (Fáy András u. 4)
18. Jásztelki út (Munkaügyi Központ – Szervíz között, Jásztelki u. 7.)
19. Vásártér utca (volt Huszárlaktanya mellett, Katona u. 1.)
20. Rácz utca – Árpád utca sarok (Rácz u . 10)
21. Szent Imre herceg úti temetö (parkoló Vásárhelyi I. u.)
22. Kápolna utca – Árok utca sarok (parkoló) (Kápolna u. 37)
23. Álmos utcai játszótér mellett (Álmos u. 29)
24. Nagykátai út (Penny Market parkoló) (Nagykátai u. 27)
25. Pesti utca garzon lakások – parkoló (Pesti u. 21)
26. Bem J. utca – Fekete utca sarok (Fekete u. 5.)
27. Sportpálya utca (Tanítóképzö Föiskola melletti parkoló) (Sportpálya u. 10.)
28. Jókai M. utca (Sportpálya parkoló) (Aprítógépgyár u. 30)
29. Jókai M. utca (ABC melletti terület) (Jókai u. 3.)
30. Térítö utca – Szigony utca sarok (Szigony u. 13.)
31. Ifjúság utca (Ifjúság u. 20.)
32. Kertész utca – Hatvani út sarok (Hatvani 43)
33. Neszür, Hajtai úti hulladékgyüjtö

Az üzemeltetést az Önkormányzat által fenntartott felügyelet végzi. Ennek megfelelöen a megfigyelö központ az 5100 Jászberény, Déryné utca 1. szám alatt található.

Szöllösi Szilvia városrendészeti csoportvezetö ...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2015-10-29

  ...Felhívás...
 
 Kéménytűz, füstmérgezés, robbanás és szén-monoxid-mérgezés!
   A szén-monoxid-mérgezéssel járó esetek kis odafigyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőzhetőek.

A fűtési szezonban országszerte gyakran hívják ehhez kapcsoló esetekhez a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit, és a hírekben is többször találkozhatunk ilyen balesetekkel.

Fontos annak tudatosítása, hogy családunk és vagyonunk védelmében elsősorban a megelőzés a fontos. A tüzelőberendezések, illetve kémények (égéstermék-elvezetők) rendszeres ellenőrzésével és karbantartásával, valamint a lakások levegő-utánpótlásának megfelelő biztosításával csökkenthetők jelentős mértékben az épület-gépészeti berendezések használatából fakadó kockázatok.
Komoly kockázati tényezőt jelentenek az olyan, az ingatlanban uralkodó nyomásviszonyokat megváltoztatni tudó készülékek, mint pl. a konyhai szagelszívó. Ezek a berendezések képesek visszaszívni a kéményből a füstgázt, ami mérgezéshez, súlyosabb esetben halálhoz vezethet. Korszerű, fokozott záródású nyílászárók esetében mindenképpen gondoskodni kell a lakás megfelelő levegő-utánpótlásáról.

A szén-monoxid érzékelők nem a szén-monoxid - mérgezések megelőzését szolgálják, hanem kiegészítő biztonsági felszerelésként a szén-monoxid visszaáramlás okozta balesetek minimalizálását segíthetik elő. A háztartásban használt szén-monoxid érzékelő kiválasztásánál – legyen szó bármilyen technológiával működőről – mindenképpen azt javasoljuk, hogy neves, a területen jelentős múlttal rendelkező gyártó készülékét válassza.
Minden esetben szakember szerelje fel a műszert, ám ha mégis saját magunk vállalkozunk a feladatra, az elhelyezés és használata előtt figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat. Fontos megemlíteni, hogy hasonlóan más gépekhez és eszközökhöz, a megfelelő működés érdekében a szén-monoxid érzékelőt is – annak használati útmutatójában szereplő módon – karban kell tartani.

A szén-monoxid igazi veszélye, hogy színtelen, szagtalan, íztelen, nem irritáló, a levegőnél könnyebb gáz, így gyakorlatilag észrevehetetlen. Ezért sokszor már csak akkor gyanakodunk a jelenlétére, amikor baj van, pedig nagyon fontos, hogy ha fejfájás, szédülés, hányinger lép fel, vegyük komolyan a mérgezés lehetőségét. Nyissuk ki az ablakokat, menjünk friss levegőre, szellőztessük ki a lakást.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2015-09-19

  ...Tájékoztató...
 
 Elektronikus Adó Ügyintézési- és Számlaegyenleg Lekérdezési Rendszer
   Tisztelt Adózók!
Ez a program magánszemélyek és vállalkozások számára biztosít hozzáférési lehetőséget adózási információk tekintetében; a naprakész számfejtési adatok – adózói adatok, feldolgozott adóbevallások, számlaegyenlegek – megjelenítése mellett pótlékszámítási kalkulátort, adózási naptárt és az elektronikusan kitölthető adóbevallásokat is tartalmazza, amik akár bejelentkezés nélkül is elérhetőek.
A szolgáltatást Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek vehetik igénybe.
A részletes leírás itt.

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2015-05-05

  ...Tájékoztató...
 
 Fogorvosi ügyelet
   Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a sürgősségi

FOGORVOSI ÜGYELET

helye: Szolnok, Móra Ferenc u. 9. szám alatti rendelő.
Rendelési idő: pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon 7-15 óra.
Az ügyelet telefonos elérhetősége: (56) 429-937
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2015-03-24

  ...Helyi médiák...
    
  ...Eseménynaptárak, programajánló...
 
 XXII. Csángó Fesztivál
 Jászkerület Nonprofit KFT
 Jász Napló
 Malom Filmszínház
 Tourinform Iroda - Jászberény

.: élménybeszámolók :.
  ...2019-es Európai Parlamenti Választás...
 
  ...Kormányablakok és okmányirodák rendkívüli nyitva tartása az Európai Parlamenti választás napját megelőzően...
 
  ...ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ...
 
  ...Rajzpályázati kiírás...
 
  ...TÁJÉKOZTATÁS településrendezési terv éves felülvizsgálatáról...
 
  ...Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!...
 
  ...Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan....
 
  ...Tájékoztató...
 
 Redemptios vetélkedő.
   Az eső ellenére is megrendeztük a "Találd meg, és gyűjtsd össze az 580.000 rajnai aranyforintot" vetélkedőt.

A helyszínek lettek volna: Hármas-kerületi Székház, Kapitánykert, Jász-kapitány szobor, Rokokó-szobrok, Rozália-kápolna, Nádor-oszlop

Így az Ifjúsági Házban jelenítettük meg ezeket a helyszíneket.

Egy iskola 2 csapatának kivételével mindenki eljött.
A vetélkedő történelmi tényeken alapult, melyre az előzetes irodalomból fel lehetett készülni.

Az esős idő miatt a terembe szorulván nem segítettek az adott helyszíneken fellelhető műemlékeken, emléktáblákon szereplő plussz információk.

Így elvált, valóban ki készült fel jobban előzetesen a város történelméből.

Az állomásokon a feladatokat helytörténeti kutatók, történelemtanárok, nyugalmazott, és aktív kulturális munkatársak javították.

Az eredményhirdetésen fába mart Mária Terézia emlékérmét mindenki kapott, a helyezetteket könyvjutalommal díjaztuk.

Eredmények:

I. Jászhuszárok NBA 56 pont
Kállai Kira
Táboros Laura
Gedei Zsófia
Gedei Lili
Szűcs Rebeka
Gunics Roland
Hlavacska Lázár
Jáger Marcell

II. Anonymus Bercsényi 50 pont
Oldal Attila
Domos Gréta
Besenyei Lili
Libor Virág
Orendás Gergő
Kobre Bence
Cserta Botond

II. Eszkimók Bercsényi 50 pont
Benedek Zétény
Csányi Zsombor
György Dávid
Gedei Bence
Kocsis Levente
Pozsonyi Viktor
Szabó Dániel
Szabó Zsombor

IV. Jászok Szent István Ált. Isk. 46 pont
V. Szent István lovagjai Szent István Ált. Isk. 44 pont
V. Jászokosok Székely 44 pont

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-05-07

  ...Elektronikus ügyintézési tájékoztató...
 
  ...Tájékoztató...
 
 ASP tájékoztatás
   Tisztelt Felhasználók!

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban korábban több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek a kitöltött űrlapokat beküldést megelőzően nem töltötték le, és a beküldést követően nem tudják már elérni az űrlapot. Eddig csupán az önkormányzattól lehetett ilyen esetben irat másolatot igényelni.

Az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztéseként az önkormányzat által publikált, az ohp felületen elérhető űrlapok beküldését követően a beküldő tárhelyére olyan KRX kiterjesztésű csomag érkezik az ASPONALLO elnevezésű hivatali kapuról, amely tartalmazza a következő fájlokat:

1./ a kitöltött és hitelesített űrlap PDF változata,

2./ XML formátumú elektronikusan feldolgozható űrlap változat

3./ a csomag metaadatait, amely XML formátumban tartalmazza a feladót, a címzettet, a készítés dátumát és tárgyát

A krx csomag tartalmáról kicsomagolásának módjáról a magyarorszag.hu oldalon részletes leírás található a

https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/iform_etan.html?highlight=krx

címen a 2.6.1 „Az elmentett KRX csomag tartalma” fejezetben.

Jelenleg a tárhelyre beérkezett üzenet Dokumentum típusa és leírása aspDok. Folyamatban van ezen mezők tartalmának módosítása annak érdekében, hogy az érintett önkormányzat és a beküldött űrlap is azonosítható legyen.

Kérjük, hogy a fenti információkról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni szíveskedjenek.

Üdvözlettel: ASP Központ

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-04-02

  ...TÁJÉKOZTATÓ az ASP adószakrendszer bevezetéséről, az elektronikus ügyintézés változásáról és a talajterhelési díj bevallásáról...
 
  ...Tájékoztató HIPA adóelőleg módosíti kérelemről...
 
  ...Elektronikus ügyintézési tájékoztató...
 
  ...A 2019. évi bevallási, adatbejelentési és a fizetési kötelezettségekről...
 
  ...Tájékoztató...
 
 Az Adóigazgatási Iroda tértivevényes küldeménye-inek postázása.
   Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyeket arról, hogy a

Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodája 2019. január 1-jétől a tértivevénnyel ellátott hivatalos iratokat (pl. határozatokat, végzéseket), adótárgyanként külön borítékban és egyedi azonosítószámmal (ragszámmal) ellátott tértivevénnyel küldi meg postán keresztül.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezeteknél az ügyfélkapus és cégkapus kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.

Az egyéni vállalkozók esetében továbbra is elektronikus úton történik az ügyintézés.

Adóhatóságunk az adózó Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyére, azaz a KÜNY tárhelyére (ügyfélkapujára) postázza elektronikusan a hivatalos iratokat.

A gazdálkodó szervezetek (KFT, Bt, Alapítvány stb.) esetében az adóügyek elektronikus intézésére 2019. évtől kizárólag a cégkapu használható.

A cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, cégkapu használatához kapcsolódó beállítások.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a KÜNY tárhelyre vagy cégkapura elektronikusan megküldött hatósági iratokhoz kapcsolódó jogokat az adózó csak akkor tudja időben érvényesíteni (észrevétel, fellebbezés, végrehajtási kifogás stb.), ha a küldeményeket megfelelő időben átveszi / letölti.

Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére:
Hétfő, Kedd, Péntek: 7.30-12.00 óráig,
Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig.
E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel: 57/505-711
Elektronikus adórendszerünk elérhető: www.jaszbereny.eado.hu

Aktuális adóügyekről szóló tájékoztatóinkat figyelemmel kísérheti Jászberény város honlapján: www.jaszbereny.hu.

Köszönjük az együttműködést.

Önkormányzati Adóhatóság
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-01-23

  ...Tájékoztató...
 
 A helyi adókkal kapcsolatos adókötelezettségekről.
   Tisztelt Lakosság!

Azoknak a lakosoknak, akik 2018. évben építményt vásároltak vagy a meglévő építményükkel/épületükkel/épületrészükkel kapcsolatosan bármilyen - adóztatást is érintő - változás történt (eladás, bővítés stb.), a változásról legkésőbb 2019. január 15-ig kell adatbejelentést teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. A gazdálkodóknak az adatbejelentő lapot elektronikus módon és formában (ÁNYK nyomtatvány) kell benyújtaniuk.

A január 15-e a helyi iparűzési adóban is fontos határidő a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára. Amennyiben helyi önkormányzati adókedvezményt kíván érvényesíteni (1,6 millió Ft alatti adóalap esetén) a KATA-s adózó, akkor adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig. A bevallás nem kötelező érvényű, azonban a határidő jogvesztő.

A bejelentési és bevallási nyomtatványok elérhetőek a www.jaszbereny.eado.hu /elektronikus űrlapok menüpont alatt. Az cégkapuval/ügyfélkapuval rendelkező adózók a szükséges regisztrációt követően erről a felületről elektronikusan tudják a nyomtatványaikat beküldeni adóhatóságunkhoz.

A Jászberényben bevezetett helyi adókat a helyi adókról szóló 46/2011. (XII.22) önkormányzati rendelet szabályozza, amely megtalálható a hivatal honlapján az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.

Felhívjuk a társas vállalkozások figyelmét arra, hogy 2019.-évtől kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan az önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi adó és gépjárműadó ügyeiket. Az önkormányzati adóhatóság a küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi meg az érintettek számára. Az egyéni vállalkozók azonban továbbra is a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, régi nevén ügyfélkapus) tárhelyet használhatják az elektronikus ügyintézésük során.

Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd, Péntek: 7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel: 57/505-711

Tájékoztatót készítette:

Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Irodavezető
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-01-08

  ...Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda...
 
  ...Tájékoztató...
 
 Európai Mobilitási Hét örömhír.
   Magyarország 14 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatához.Ez Európa legnagyobb környezetvédelmi kampánya.
A rendezvény a környezetvédelemről szól, foglalkozik többek között a szén-dioxid, és egyéb káros gázok kibocsátásának mérséklésével, ennél fogva a motorizált forgalom visszaszorításával.

Előtérbe helyezi az alternatív közlekedési eszközöket, mozgásformákat, szorgalmazza a közösségi közlekedést.Ugyancsak környezetvédelmi okokból ráirányítja a figyelmet a megújuló energiaforrásokra, az alternatív energiahordozókra, a szelektív, és ésszerű hulladékgyűjtésre, a fenntartható fejlődére.

Ezekkel összességében pedig a tisztább, zajmentesebb környezet, az élhetőbb város felé irányítja a figyelmet.

Ehhez a rendezvénysorozathoz rögtön a legelső évben csatlakozott a Jászberényi Városi Önkormányzat, és felkérte a Jászkerület Nonprofit Kft.-t, illetve annak elődjét a megvalósításra.Így tehát a Jászkerület (és elődje) immár 14. alkalommal rendezte meg az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatát városunkban múlt év szeptemberében.

Ennek kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a tavalyi év végén ismét átadták az Európai Mobilitási Hét rendezvényének kitüntető okleveleit.
Városunk a tőle megszokott módon ismét élen járt a szervezésben. Már nem először díjazták Jászberény város ebbéli munkáját.
A Jászkerület Nonprofit Kft, mint szervező, munkatársa Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkártól vehette át a kitüntetést.
Az önkormányzat, illetve a Jászkerület Nonprofit Kft. a mellékelt dicsérő oklevelet, és egy kerékpárt kapott.

Patakiné Kocza Anita
szervező ...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-01-09

  ...Európai Mobilitási Elismerés...
 
  ...Hétköznapok Európája kiírás 2018-2019...
 
  ...Autóbusz-pályaudvar közbeszerzési eljárása...
 
  ...Adózás Adatkezelési tájékoztató...
 
  ...Jászkürt 2019.20.szám...
 
  ...Meghívó...
 
 JÁSZSÁGI VASÚT-TÖRTÉNETEK.
   A Jászok Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület következő összejövetelére, melyet

2019. május 27-én (hétfő ) 17,00 órakor

tartunk a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245. sz.).

Jászsági vasút-történetek Vetített képes előadást tart Szikszai Mihály főlevéltáros (MNL Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltára, Szolnok)

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk.
Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük, értesítse barátait is!

Ezúton is kérjük: adományozza nekünk adója egy százalékát! Adószámunk:
19666024-1-41. Köszönjük!

A Jászok Egyesülete Elnöksége

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu/
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-05-14

  ...Felhívás...
 
 A jászok egy százaléka!
   Rövidesen lezárul az adóbevallások benyújtásának időszaka.

Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket közel három évtizede összekapcsoló közhasznú szervezet, a Jászok Egyesülete ezúton kéri és előre is köszöni az Ön és családtagjai tudatos rendelkezését, személyes támogatását.

Szervezetünk az Ön adófelajánlását újabb hagyományápoló kiadványok megjelentetésére, a jászsági kulturális értékek gyarapítására, rendezvények - közte a Jász Világtalálkozó - megvalósítására fordítja.

JÁSZOK EGYESÜLETE

adószám: 19666024-1-41

1537 Budapest, Pf. 367.
https://jaszokegyesulete.hu/
info@jaszokegyesulete.hu
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-05-14

  ...Felhívás...
 
 JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019
   "A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a
huszonnyolcadik alkalommal kiírt Jászságért Díjra kilenc személyre érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2019. sz. döntésével a huszonnyolcadik alkalommal átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény)

részére ítéli oda, vizuális képalkotó tevékenysége és közösségi szolgálata elismeréseként.

Bugyi László Jászapátin született 1956. november 8-án. A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumban érettségizett, általános gépész szakképzettséget szerzett. Nős, két fiúgyermek édesapja, Jászberényben él. Pályafutása során különböző iparvállalatoknál dolgozott. Jelenleg a jászberényi Fortaco Zrt-nél szerelőlakatos.

A megkopott szakmai kihívások pótlására évtizedekkel ezelőtt kezdett fényképezéssel foglalkozni. Évről-évre végigjárva a Jászság településeit, a természeti táj, az épített környezet, a tárgykultúra változásainak dokumentálásával értékmentő munkát végez. Kedvenc témája a Zagyva folyó, a madárvilág, a Jászságra oly jellemző útmenti keresztek és más szakrális emlékek.

Elsők között figyelt fel a virtuális tér jelentőségére. Kiaknázva a világháló előnyeit, százezrekhez juttatta el profi minőségű
felvételeken szülőföldünk, a Jászság kulturális és természeti
értékeit. A Jászok Egyesülete Instagram és Facebook közösségi oldalainak évek óta gazdája, gyarapítója.

Megszállott jászsági fotográfusokból közösséget szervezett, segítve szakmai alkotómunkájukat.

Első fotókiállítása óta (2017, Szikra Galéria, Jászberény) számos jászsági településen mutatkozott be.

Bugyi László Guriga fotográfus, helytörténeti kutató aktív fizikai munka mellett végzi a Jászság értékeinek megörökítését, népszerűsítését. Áldozatkész, fáradhatatlan és önzetlen közösségi tevékenységével rászolgált a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díjat 2019. június 8-án, az elszármazott és otthon élő jászok világtalálkozóján adják át Jászkiséren.


...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-05-12

  ...Meghívó...
 
 Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   Az idei, immár 25. Jász Világtalálkozót Jászkisér városa és a Jászok Egyesülete rendezi 2019. június 7-9. között.

Az esemény programját egyesületünk honlapján találja:
http://jaszokegyesulete.hu/index.php?menu=talalkozo_2019

A Jászok Egyesülete június 8-án, pünkösd szombatján, külön autóbuszt indít a rendezvényre megfelelő számú jelentkező esetén. A 16 fős autóbusz Budapestről (Blaha Lujza tér) reggel 6,30 órakor indul, visszaérkezés ugyanoda, várhatóan este 19-20 óra között. A részvételi díj 1.000 forint/fő, mely összeg a jelentkezéssel egy időben, ELŐRE FIZETENDŐ, s hozzájárulás az autóbusz bérlés tényleges költségéhez.

Jelentkezni lehet Fehérné dr. Ábrahám Etelkánál, a Jászok Egyesülete Elnökségének tagjánál az egyesület 2019. április 25-én (csütörtök) 17,00 órakor kezdődő rendezvényén, a Pest megyei Megyeházán.

Jelentkezéskor kérjük megadni a résztvevő telefoni elérhetőségét.

Ezt követően e-mailen (eabrah@t-online.hu), vagy telefonon (202-1900) este nyolc óra után.

Maradandó, szép élményt kívánunk!

A Jászok Egyesülete Elnöksége

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu/
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41 ...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-04-11

  ...Tájékoztató...
 
 JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozott:

KLADIVA IMRÉNEK, a Jászapáti Kisboldogasszony Plébánia plébániai kormányzójának, Jászságért Díjjal kitüntetett személyiségnek, a helyi egyházközség vezetőjeként, a jövő nemzedék értékrendjének megerősítése, valamint a jász hagyományok ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Kitüntetett tagtársunknak szívből gratulál az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesülete!

Fotókkal a Jászok Egyesülete facebook közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu/
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-04-03

  ...Pályázat...
 
 Jászsági Civil Vándordíj 2019.
   "A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül ugyanannak a
szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a

Jászsági Civil Vándordíj

tizedik alkalommal történő kiírását.

A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 200.000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest, Pf. 367.
alapitvany@jaszokegyesulete.hu
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-03-05

  ...Felhívás...
 
 JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   Az idei, immár 25. Jász Világtalálkozót Jászkisér városa és az
elszármazott jászságiakat az otthon élőkkel összekapcsoló Jászok Egyesülete rendezi 2019. június 7-9. között.

A díszünnepségre június 8-án, pünkösd szombatján kerül sor.

A részletes programot egyesületi honlapunkon találja:

http://jaszokegyesulete.hu/index.php?menu=talalkozo_2019

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt, kedves családját és barátait a
jászok legnagyobb ünnepi seregszemléjére!

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41 ...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-04-03

  ...Felhívás...
 
 Jászságért Díj
   Jászságért Díjra

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért Díj huszonnyolcadik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj adómentes összege: 1.000.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A Jászságért Díj átadására a 25. Jász Világtalálkozón, Jászkiséren kerül sor 2019. június 8-án, pünkösd szombatján.

A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest, Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-11-21

  ...Tájékoztató...
 
 MARADJON TÁJÉKOZOTT JÁSZSÁGI ÜGYEKBEN.
   Mint ismeretes, érvénybe lépett az Európai Unió által elfogadott, a személyes adatok védelméről szóló rendelet (GDPR).

Ezt a jogforrást figyelembe véve 2018. május 25-i hatállyal frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat.

A Jászok Egyesülete, mint az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló közhasznú civil szervezet, eddig is kiemelten fontosnak tartotta a személyes adatok biztonságát, védelmét. A rendelkezésünkre álló adatokat bizalmasan kezeltük és kezeljük, harmadik fél számára
nem adjuk tovább.

HA TOVÁBBRA IS SZERETNE TÁJÉKOZTATÁST KAPNI a Jászok Egyesülete híreiről, rendezvényeiről, ÖNNEK NINCS SEMMI TEENDŐJE.

Abban az esetben, ha nem ért egyet személyes adatainak kezelésével, tehát a jövőben nem kíván értesülni a Jászok Egyesülete kulturális értékőrző munkásságáról, kérjük, válaszoljon levelünkre "Leiratkozás" tárgy megjelöléssel és véglegesen töröljük Önt adatbázisunkból.

Bízunk benne, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a jász-hagyományt gyarapító tevékenységünket!

A Jászok Egyesülete Elnöksége

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu/
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-07-14

  ...Felhívás...
 
 JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ KÉPEKBEN.
   A 24. Jász Világtalálkozót Jászfényszaru városa és a Jászok Egyesülete rendezte.

A háromnapos ünnep meghitt, felemelő és látványos pillanatait örökítette meg tagtársunk, Bugyi László Guriga fotográfus.

A felvonulást, a díszünnepséget, a Jászságért Díj átadását, a jászkapitány avatást, a kiállítások sorát idéző képeket megtekintheti közösségi oldalunkon:

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Ha jelen volt a forgatagban, talán felfedezheti önmagát is a képeken.
Ha távol maradt, most átélheti a legnagyobb jász ünnep jeles pillanatait.

A világtalálkozó képei Instagram oldalunkon is láthatóak.

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-07-09

  ...Felhívás...
 
 JÁSZKUN INDULÓ
   A Jászkun indulót Müller József katonakarmester, zeneszerzö (1821-1876) komponálta 1848-ban és Szentkirályi Móricznak, a jászok és kunok fökapitányának, a Bánátban meghatalmazott királyi biztosnak ajánlotta.

A mü elöször 1848 augusztusában jelent meg, s azóta is rendkívül népszerü magyar fúvós- és katonazenekari darab.

Az indulót meghallgathatja a Jászok Egyesülete közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-06-18

  ...Szivárvány Ovi Pályázat ...
 
  ...Pályázat...
 
 Szivárvány Ovi Kiviteli Terv.
   "A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése" című és TOP-1.4.1-15-JN1-20016-00008 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó műszaki anyagok;

1.Aláírólapok

2.Kiviteli tervek

3.Szivárvány költségvetések

4.Bontási jegyzökönyv és jelenléti ív

5.IT-1061 Kiegészítö tájékoztatás

6.IT-1061 Módosítás során kiadott müszaki anyagok
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-03-28

  ...Lakossági tájékoztató...
 
  ...Lakossági tájékoztató...
 
  ...Lakossági tájékoztató...
 
  ...Lakossági tájékoztató...
 
  ...Lakossági tájékoztató...
 
  ...Európai Mobilitási Hét...
 
  ...Európai Mobilitási Hét...
 
  ...Marketinggyémánt Díj a Csángó Fesztiválnak....
 
  ...AJÁNLATI FELHÍVÁS KERÉKPÁRÚT...
 
  ...Felhívás...
 
 Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők.
   „Vállalkozási szerződés keretében - Jászberény Város Önkormányzat területén kerékpárút építések megvalósítása” tárgyú eljárásban Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők név és címjegyzéke

Sorszám: Megnevezés: Képviselő: Cím:

1. Boserép Kft. Boda László 5100 Jászberény, Halász u. 3/a.
2. Geogép Kft. Agócs László 5100 Jászberény, 2413/2 hrsz
3. JÁSZ-TERRA Kft. Pesti Róbert 1089 Budapest, Kőris u. 9. 2/20
4. PE-DA Ker. Kft. Farkas Péter 5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.
5. Pócs és Társa Kft. Pócs Tibor 5100 Jászberény, Bakki József u 27.

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2017-10-11

  ...Gazdasági szereplők név és címjegyzéke...
 
  ...Bontási Jegyzőkönyv Kerékpárút...
 
  ...Tájékoztató...
 
 A TÁRSASHÁZAK TŰZVÉDELME.
   A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19/A. § értelmében a jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet kimondja, hogy a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat. A tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.

A tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek kötelesek írásban kidolgozni a tűzvédelmi használati szabályokat!

A részletek itt.
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2016-04-29

  ...Kormányablakok ügyfélfogadási ideje...
 
  ...Tájékoztató...
 
 Járási Hivatal Telefonkönyve és a Kormányablak Jászberény Ügyfélfogadási rendje.
   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala TELEFONKÖNYV.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala Kormányablak
(Jászberény, Szabadság tér 16.)

Telefonszám: 57/795-005, 57/795-241

Fax: 57/795-032

Ügyfélfogadási id?:
H: 07.00 - 17.00
K: 08.00 - 16.30
Sz: 08.00 - 16.30
Cs: 08.00 - 18.00
P: 08.00 - 15.00
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2015-11-30

  ...Tájékoztató...
 
 Állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálat.
   A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága tájékoztatja az érdeklödö állampolgárokat és a lakosságot, hogy a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodáján ( Jászberény, Rákóczi út 42-44.) müködö állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatának a nyitva tartási ideje 2015. június 01. napjától az alábbiak szerint változik:

Hétfö Az ügyfélfogadás szünetel
Kedd 8:00-12:00
Szerda 8:00-16.00
(Változás a korábbi ügyfélfogadáshoz képest.)
Csütörtök Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek 8:00-12:00

A Kincstár munkatársai ügyfélfogadási idöben továbbra is várják az érdeklödöket.

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2015-05-12

  ...Felhívás...
 
 Babakötvényt a Kincstárból
   2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain.
Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.
A részletek itt.

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2014-01-24

  ...Tájékoztató...
 
 Fogorvosi körzet ellátás változás!
   Dr. Andrási Ildikó körzetéhez tartozó lakosok fogászati ellátása 2014. január hó 1-től

I. számú fogorvosi körzet
Dr. Krampek Márton, Zirzen Janka u. 6. Telefon: 655-506
Árva u., Attila u., Bajcsy-Zsilinszky u., Bem József u., Felsőcsincsapart u., Kápolna u., Kossuth Lajos u., Patkó u., Pethes Imre u., Pipacs u., Róka u., Szent Ferenc u., Tört u., Viola u.,

II. számú fogorvosi körzet
Dr. Balogh Marianna, Jákóhalmi út 11. Telefon: 889-239
Ábránd u., Banner János u., Beleznay Antal u., Bognár u., Bokor u., Botond u., Eke u., Eötvös u., Füst u., Gém u., Harang u.,

III. számú fogorvosi körzet
Dr. Bérczes Anna, Bárány u. 23. Telefon: 503-770
Áldás u., Csángó u., Csengő u., Csónak u., Futó u., Hétvezér u., Huszár u., Lagzi u., Mária u., Mártírok útja, Pajtás u., Puska u., Sas u., Síp u.,

IV. számú fogorvosi körzet
Dr. Martonos Éva, Zirzen Janka u. 6. Telefon: 412-058
Áldomás u., Arany János u., Bakki József u., Batthyány u., Cimbalom u., Déryné u., Herkules u., Hold u., Kálvin János u., Károly u., Mályva u., Nádor u., Palotásy János u., Szentkúti tér, Szív u., Tamás u.,Varga u.,

V. számú fogorvosi körzet
Dr. Nagy Julianna, Korcsolya u. 4. Telefon: 407-257
Hunyadi János u., Ilona u., Jókai Mór u., Kaszás u., Korcsolya u., Thököly út,

VI. számú fogorvosi körzet
Dr. Kiss Margit, Megyeház u. 4. I/2. Telefon: 400-149
Benepuszta u., Dembinszky u., Jedám u., Karabély u., Kert u., Újerdő tanya,
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2013-12-23

  ...Hirdetmény...
 
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal jászberényi ügyfélszolgálata.
   Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 2013. július 18-tól a Jászberény, Déryné út 1. szám alatt működtetett ügyfélszolgálaton

Hétfőn és Csütörtökön 09.00-15.00 óra között

VÁMHATÓSÁGI NYOMTATVÁNYÉRTÉKESÍTÉST is végez.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2013-07-18

  ...Tájékoztató...
 
 Tájékoztató ügyfélfogadási időről.
   Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ügyfélszolgálati ügyintézői jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltségén látnak el szolgálatot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos igények vonatkozásában.
Az alább megjelölt ügyfélfogadási időben tudnak az ügyfelek részére tájékoztatást adni és segítséget nyújtani:

Ügyfélfogadás: 5100 Jászberény, Jásztelki út 16.

• Szerda: 8.00 - 16.00

Tisztelettel: Dr. Gottdiener Lajos jegyző ...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2012-10-02

  ...Összevont jelentés közszolgáltatási tevékenységről...
 
  ...Kiadvány...
 
  ...Felhívás...
 
 Az ebek közterületen való kóborlásának megszüntetése.
   Az ebek közterületen való kóborlásának megszüntetése érdekében felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2012. április 15-ével hatályba lépett új szabálysértési törvény (2012. évi II. törvény) szerint:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja, valamint élelmiszer-elárusító üzletbe vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.
Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szintén szabálysértést követ el.
A fent meghatározott szabálysértések miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, melynek összege 5.000-50.000 Ft-ig terjedhet, valamint szabálysértési eljárás keretében 5.000-150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
Kérjük szíves együttműködésüket! Jászberény Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2012-08-10

  ...Tájékoztató...
 
 ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálat
   Társaságunk folyamatosan felülvizsgálja ügyfélszolgálati irodáinak működését, figyelemmel az állandóan változó fogyasztói igényekre, továbbá a „villamos energiáról" szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) ill. egyéb, az ügyfélszolgálatokra vonatkozó jogszabály hatályba lépő módosításaira is. Ezen alapokon nyugvó felülvizsgálati folyamat hatására 2012.10.01-étől úi nyitvatartási rendet vezetünk be ügyfélszolgálati irodáinkban.
Döntésünket a VET végrehajtására kiadott 273/2007.ÍX.19.) Korm. rendelet 23 § (2) („heti 8 órás nyitva tartás") és 23/A§ (2) bekezdése alapján (ügyfélszolgálatok költségeinek elismerése) hoztuk.
Igazgatósági határozatunk a fenti jogszabályi rendelkezésekkel összhangban akként rendelkezik, hogy a továbbiakban jászberényi fiókirodánkat heti 16 órás nyitva tartással fogjuk működtetni.
Az új nyitva tartás:
Hétfő: „
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: -
Csütörtök: 10.00-18.00
Péntek: -
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, megértésüket köszönjük.
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2012-09-25

  ...Hasznos hírek...
 
  ...
  Válassz magyart!
Itthon a legjobb!
  ... Jászkun Kapitányok Nyomában ...
 
  ...LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT...
 
  ...LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT...
 
  ...Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület...
 
  ...Szabadidős létesítmények...
 
  ... Jegyző és közigazgatás ...
 
  ...Aktuális képviselőtestületi ülés...
 
Időpont 2019. május 15.
Meghívó  
Az ülés letölthető anyaga (zip)  

.:további ülések:.
  ...Aktuális bizottsági ülések...
 
 Városfejlesztési Bizottság
Időpont május 17. 08:45
Meghívó  

 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Időpont május 10. 10.00
Meghívó  

 Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Időpont május 13. 08.30
Meghívó  

 Városüzemeltetési Bizottság
Időpont május 15. 14:30
Meghívó  

 Humán Erőforrás Bizottság
Időpont május 09. 15.30
Meghívó  

 Ügy- és Közrendi Bizottság
Időpont május 09. 08.30
Meghívó  

  ...Ismerd meg a körülötted élő világot!...
 
  ...KÖZMEGHALLGATÁS...
 
  ...Pályázat...
 
 Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága társasház homlokzat felújítási pályázatot hirdet.

A támogatás célja, hogy a Jászberény város közigazgatási területén található, a társasházi Alapító Okiratban osztatlan társasházi közös tulajdonban lévőként meghatározott társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, külső szerkezeteinek felújítását elősegítse.

A pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeg: 2019. évre bruttó 15.000.000,-Ft. Pályázatonként maximum bruttó 5.000.000,-Ft támogatás igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50 %-a.

Támogatható felújítások, tevékenységek - elszámolható költségek: Utólagos hőszigetelés; homlokzati nyílászárók cseréje; homlokzati felület színezése; homlokzat felületképzésének megváltoztatása; erkélyek, függő folyosók felújítása; tető héjazat csere; bádogos szerkezetek felújítása; cseréje.

A pályázatra jogosultak köréről, a támogatási feltételekről, a támogatás formájáról, odaítélésének feltételeiről, a pályázat tartalmáról, a támogatás folyósításának feltételeiről; a pályázatok benyújtásáról a részletes pályázati kiírásban olvashatnak.

A felhivás részletei itt., illetve személyesen átvehetők a Városfejlesztési Irodán.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. (péntek) 10.00 óráig

A pályázat benyújtásának helye: Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 43. sz. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő maximum 45 napon belül. Indokolt esetben egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható.
A hiánypótlásra rendelkezésre álló idő: 10 munkanap.

A Városfejlesztési Bizottság döntéséről a pályázók levélben értesülnek.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Városfejlesztési Iroda ad (telefon: 505-784)
Ügyfélfogadási idő: H, K, P.: 08.00 – 11.30, Sze: 08.00 – 11.30, 13.00 – 16.00
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-03-19

  ...Város Napi Kitüntetettek névsora 2019...
 
  ...Tájékoztató...
 
 „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   Tájékoztatom, hogy a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú,

"Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben" című ún. Zöld város projekt

kivitelezési munkái 2019. március 25-én (hétfő) a Holló András utcában megkezdődnek.

Az utca (Fürdő utca - Lehel vezér tér szerviz út közötti teljes szakasz) lezárásra kerül a gépjármű forgalom elől, parkolni az utcában nem lehetséges.

Tájékoztatásul a kivitelezés ütemtervét és a főtér érintett beruházási helyszíneit tartalmazó tervrajz az alábbiakban megtekinthetők.

Ütemterv

Átnézeti helyszinrajz

Megértésüket és a türelmüket köszönjük!

Bató Andrea ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Iroda
57/505-744
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2019-03-19

  ...Városi környzetjavító intézkedések...
 
  ...Önkormányzat...
 
 „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú„ közbeszerzési eljárás.
   „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projekt részét képező „Jászberény – Zöld város kialakítása - mélyépítés”
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők

• Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béka u. 180.)
• HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
• FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Slólrét tanya 40/c.)
• Jász-Terra Kft. (1089 Budapest, Kőris u. 9. 2/20.)
• Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-09-16

  ...Városi környzetjavító intézkedések...
 
  ...Tájékoztatás Jászberény város településrendezési tervének elfogadásáról...
 
  ...Tájékoztatás a Településrendezési Terve módosításának elfogadásáról...
 
  ..."A vidék sportjai" pályázat programsorozat...
 
  ...Felhívás...
 
 Városi piac rekonstrukciója
   Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000755032018
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
E10 - Előkészítés szakasz

Ajánlatkérő neve: Jászberény Városi Önkormányzat

Közbeszerzés tárgya: Városi piac rekonstrukciója

A felhívás teljes szövege itt.

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-10-09

  ...Tájékoztató...
 
 Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők.
   „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projekt részét képező „Városi piac rekonstrukciója” közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők


1. Pócs és Társa Kft. (5100 Jászberény, Bakki József u. 27.)

2. Boserép Kft. (5100 Jászberény, Halász u. 3/a)

3. Jászmetál – 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.)

4. Lég-ACÉL Légtechnikai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (5123 Jászárokszállás, Vasút utca 4.)

5. Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai út 11.)


...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-10-31

  ...Városi Piac Bontási Jegyzőkönyv ...
 
  ...Tájékoztató...
 
 Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása.
   „Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása
Jászberényben” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők

1. Boserép Kft. (5100 Jászberény, Halász u. 3/a)

2. Jászmetál – 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.)

3. Petró-Ép 2017 Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.)

4. Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai út 11.)

5. Barakk Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai út 17.)
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-12-03

  ...Jász Múzeum Bontási Jegyzőkönyv ...
 
  ...Felhívás...
 
 Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása.
   Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000639282018
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
E10 - Előkészítés szakasz

Ajánlatkérő Jászberény Városi Önkormányzat neve:

Közbeszerzés tárgya: Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben

A felhívás teljes szövege itt.

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-10-09

  ...Tájékoztató...
 
 Ajánlattételre felkért ajánlattevők
   „Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők

1. Pócs és Társa Kft. (5100 Jászberény, Bakki József u. 27.)

2. Boserép Kft. (5100 Jászberény, Halász u. 3/a)

3. Jászmetál – 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.)

4. Petró-Ép 2017 Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.)

5. Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai út 11.)

...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-10-31

  ...Jász Múzeum Bontási Jegyzőkönyv ...
 
  ... TÁJÉKOZTATÁS JÁSZBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSÁRÓL...
 
  ...Pályázat...
 
 Bercsényi iskola közbeszerzés.
   TELESIS STÚDIÓ Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Adószám: 25191240243
Ügyvezető: Tóth Szabolcs

Adri-Épker Kft.
7100 Szekszárd, Tinódi utca 4.
Adószám: 13512116-2-17
Ügyvezető: Rácz József


MEDIBAU Kft.
MEDIBAU Mérnökiroda Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Szh.: 1015 Budapest Batthyány u. 34.
Adószám: 10603941-2-41
Ügyvezető: Somorjai Gábor

SZ+C STÚDIÓ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.
Adószám: 11295145-2-17
Ügyvezető: Czank Géza


Pócs és Társa Kft.
5100 Jászberény, Bakki József utca 27.
adószám: 11772390-2-16
Ügyvezető: Pócs Tibor
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-05-09

  ...Bercsényi Bontási Jegyzőkönyv ...
 
  ...Önkormányzat...
 
 Városi piac rekonstrukciója
   „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projekt részét képező „Városi piac rekonstrukciója” tárgyú komplett kivitelezés”
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők

• Pannon Pex Kft. (2131 Göd, Pesti út 55.)
• Jász-Intertrans Kft. (1027 Budapest, Ganz út 5.)
• Generalbau-Coop Kft. (5000 Szolnok, Ady E. út 45.)
• Lég-ACÉL Légtechnikai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (5123 Jászárokszállás, Vasút utca 4.)
• Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai út 11.)
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-04-25

  ...Városi piac rekonstrukciója...
 
  ...JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL KITÜNTETETT SZEMÉLYEK 2018-BAN...
 
  ...Bercsényi Ajánlati felhívás...
 
  ...Bontási Jegyzőkönyv ...
 
  ...Pályázat...
 
 Gazdasági szereplők név és címjegyzéke.
   A „Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel" megnevezésű, TOP-4.2.1- 15-JN1-2016-00010 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárása keretében ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők név és címjegyzéke:

Jászmetál 2000 Kft.
5121 Jászjákóhalma, Fö út 107.
László Attila ügyvezetö
adószám: 13376646-2-16
e-mail: jaszmetal2@gmail.com

Pócs és Társa Kft.
5100 Jászberény, Bakki József utca 27.
Pócs Tibor ügyvezetö
adószám: 11772390-2-16
e-mail: pocsestarsa@gmail.com

Barakk Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 17.
Horváth Balázs ü.v.
adószám: 11274919-2-16 telefon: 06-57/412-987
e-mail: horvath.balazs@barakk.hu

Nagy Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Baranyi Szabolcs ügyvezetö
adószám: 70056644-1-41
e-mail: nagykft@invitel.hu

Baktató Kft.
2760 Nagykáta, Csokonai u. 31.
Tóth Tihamér ügyvezetö
adószám: 10529883-2-13
e-mail: sarkozi5.4viktor@gmail.com
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2018-01-30

  ...Felhívás Jászberényi Állat- és Növény kert...
 
  ...TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV...
 
  ...AJÁNLATI FELHÍVÁS...
 
  ..Egyenlö Bánásmód Hatóság...
 
  ...Közkifolyókról tájékoztatás megadása...
 
  ...Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál...
 
  ...A Jászsági Önkormányzatok Szövetségének közleménye...
 
  ...Tájékoztató A Súlyos Ipari Balesetek Elleni Védekezésröl ...
 
  ...BIZTONSÁGI JELENTÉS Necso telep 5...
 
  ..Összevont Közszolgáltatási Jelentés...
 
  ..Összevont Közszolgáltatási Jelentés...
 
  ...Az „UTUNK AZ UNIÓBA-JÁSZBERÉNY ÉS TESTVÉRVÁROSAINAK TALÁLKOZÓJA”...
 
  ...Az „UTUNK AZ UNIÓBA-JÁSZBERÉNY ÉS TESTVÉRVÁROSAINAK TALÁLKOZÓJA”...
 
  ...Az „UTUNK AZ UNIÓBA-JÁSZBERÉNY ÉS TESTVÉRVÁROSAINAK TALÁLKOZÓJA”...
 
  ...Az „UTUNK AZ UNIÓBA-JÁSZBERÉNY ÉS TESTVÉRVÁROSAINAK TALÁLKOZÓJA”...
 
  ...Az „UTUNK AZ UNIÓBA-JÁSZBERÉNY ÉS TESTVÉRVÁROSAINAK TALÁLKOZÓJA”...
 
  ...Az „UTUNK AZ UNIÓBA-JÁSZBERÉNY ÉS TESTVÉRVÁROSAINAK TALÁLKOZÓJA”...
 
  ...Európa a polgárokért...
 
  ...NEGYEDSZÁZADOS KÉRDÉSEK...
 
  ...Európa a polgárokért sajtóközlemény...
 
  ...2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés...
 
  ...Európa a polgárokért műsorfüzet...
 
  ...Jászsági pályázat...
 
  ...Jászsági pályázat...
 
  ...AGE Handbook digital...
 
  ...6. nemzetközi partnertalálkozó Magdeburgban...
 
  ...Talajvíz kármentesítés - Electrolux Lehel Kft. jászberényi telephely...
 
  ...VÉSZ tájékoztató...
 
  ...Tájékoztató...
 
 Jászberényben a közvilágítás hibabejelentése.
   Jászberényben a közvilágítás hibabeje-lentéseket a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodához kell bejelenteni az 57/505-706-os telefonszámon vagy e-mailben a varosuzem@jaszbereny.hu címre.

A Vállalkozó részéről a hibafelvétel módja az alábbiak szerint történik:
A 24 órás telefonos ügyfélszolgálat neve: Szívós Attila
A 24 órás telefonos ügyfélszolgálat száma: 06/57-657-951 (telefon, fax) jaszbereny.kozvilagitas@gmail.com (e-mail)
...tovább...
rögzítette: pragma, dátum: 2015-03-04

  ...Legfrissebb apróhirdetések...
 
...Szolgáltatás...
   Tárgy: Eszperantó tanfolyam
   Feladó, dátum: Harnyos Ferenc, 2019-01-30
...Ingatlan...
   Tárgy: Szoba kiadó Jászberényben
   Feladó, dátum: Darabontné, 2019-01-12
...Szolgáltatás...
   Tárgy: Biztosítás
   Feladó, dátum: KÁKONYINÉ RABATI GABRIELLA, 2018-08-05
...Ingatlan...
   Tárgy: Szoba kiadó Jászberényben
   Feladó, dátum: D.né, 2018-07-01
...Ingatlan...
   Tárgy: Szoba kiadó Jászberényben
   Feladó, dátum: Darabontné, 2018-04-10