Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026

A projekt leírása:
Kedvezményezett neve:
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Projekt címe: „Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben”

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026
Projekt összköltsége: 379.380.750,- Ft
Projekt elszámolható összköltsége: 379.139.450,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezési dátuma: 2019. szeptember 9.

Projekt tartalmának bemutatása:
A bölcsőde épület Jászberény déli területére, a 3663/12 hrsz-ú telken került elhelyezésre. A bölcsőde telkének mérete 3800 m2. Az épülethez működéséhez szükséges 18 parkolóhely a telken belül, de a Magyar utca - Vásárhelyi utcát összekötő útról, a közforgalomnak megnyitva került kialakításra.

A bölcsőde fő megközelítési iránya nyugatról, a Szent Imre herceg utca felől történik, a Magyar utcáról. Az autóval érkezők a telek nyugati részén kialakított parkolóban állhatnak meg. A foglalkoztatók az ideális tájolás felé, délkeletre, az udvarra néznek.

A bölcsőde három fő elemre és a közöttük kialakuló térre tagolódik. A nyugati szárnyra amelyben elsősorban a konyha és kiszolgáló terek kaptak helyet Az északi szárnyra, amely a személyzeti rész, valamint a délkeletre néző, íves, foglalkoztatókat és kiszolgáló tereiket magába ölelő szárnyra. A foglalkoztatók nagy nyitott felületekkel fordulnak az udvar felé, a kint és a bent között a terasz - mintegy a tornác - képez az év nagy részében jól használható átmeneti teret.

Fontos tervezési szempont volt, hogy logikus, egyszerű, jól átlátható alapképlete legyen az épületnek. Az egyes tömegek, belső terek és fények olyan hierarchiát teremtenek, amelyben a kisebb közösségek - az egymás mellé sorolt foglalkoztatókban lévő csoportok - és a nagyobb közösség - a teljes bölcsőde - differenciáltan jelennek meg. A lágy belső formák, a kis zeg-zugok, vagy éppen kuckók a gyermeki lét játékos világát teszik gazdagabbá.

Az épület anyaghasználatára jellemző, hogy egyrészt a tradícionális Kárpát-medencei modellt használja, másrészt olyan anyagok kerültek betervezésre, amelyek a hazai építési gyakorlathoz jól illeszkednek. Falazott vakolt és téglaburkolatos kerámiafalak, magastetős fa fedélszék, hódfarkúcserép és fémlemezfedés, faszerkezetű teraszok jelennek meg az épületen. Az épület hangsúlyokkal, megnyitásokkal és árnyékokkal tagolt tapintható világa primer módon közvetíti az épületek, mint az emberi munka - egyik - legszebb gyümölcseinek változatos szépségét.
Sajtó:
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 785
E-mail: fejlesztes@jaszbereny.hu

Bolyós Zoltán – beruházási ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 783
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Mi újul meg?
Jászberény Város Önkormányzata egy új, 3 nevelési egységes, 6 foglalkoztatós bölcsőde építését határozta el a város egyik körbeépített, de üres területén a Magyar utca és Vásárhelyi utca közötti háromszög alakú területen. A bölcsőde Jászberény déli területére, a 3663/12 hrsz-ú telken kerül elhelyezésre.

A bölcsőde telkének a mérete: 3800 m2.

A jelen beruházás során egy új, korszerű, a mai energetikai követelményeknek megfelelő bölcsőde épült, amely hosszú távon is költséghatékonyan üzemeltethető és fenntartható.
Közreműködők és tevékenységeik:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.


Projektmenedzsment:
Döntéshozó szint:
Képviselő-testület
Városfejlesztési Bizottság
Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési Iroda
Bolyós Zoltán beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda
Tóth Mónika Bölcsőde vezető, Szakmai közreműködő

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
TRISKELL Kft.
1034 Budapest, Kecske u. 25.
Turi Attila ügyvezető

Közbeszerzési bonyolító:
ANPAST Europroject Kft.

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13.
Stumpf Gábor ügyvezető

Műszaki ellenőr:
Hornyák Mérnöki Iroda Kft.

5100 Jászberény, Riszner sétány 6.
Hornyák János ügyvezető

Kivitelező:
Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5100 Jászberény, Bakki József u. 27.
Pócs Tibor ügyvezető
Galéria:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.