Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Jászberényben

A pályázat kódszáma: TOP-7.1.1-16-2016-00021

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberényi Helyi Közösség Egyesület
A projekt címe: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés Jászberényben
Szerződött támogatás összege: 60 000 000 Ft 
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2016-00021

A projekt átfogó célja, hogy a Jászberényben a kihasználatlan közösségi célú infrastruktúra megújuljon, és kialakuljanak az infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások, lehetőség legyen kulturális, közösségi programok szervezésére, lebonyolítására, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása érdekében.
A projekt tartalma:
A Jászberényi Helyi Közösség a pályázati dokumentum megalkotásakor a korábbi években elvégzett feltáró és tervezési munkákra alapozva, egy olyan fejlesztési stratégia megalkotása mellett döntött, amelyben kulturális, jász-közösségi és táji-földrajzi hagyományokra támaszkodva használjuk ki lehetőségeinket a közösségépítésre és kultúrafejlesztésre. A Jászberényi Helyi Akciócsoport szervezése 2015 őszén indult meg. Számos egyeztetés után 2016 tavaszán alakult meg a csoport civil, vállalkozói és önkormányzati résztvevőkkel. A helyzetfeltárás elkészítésébe (HKFS) és véglegesítésébe a lehető legszélesebb körben igyekeztük bevonni az akcióterületen élőket. Közel fél évet töltöttünk a stratégiánk megalkotásához szükséges társadalmi igény felmérésével. Megtörtént a korábbi városi dokumentumok, a TOP kiírások vizsgálata, majd a helyi vállalkozások, civilek, kulturális intézmények, illetve a teljes lakosság bevonásával igyekeztük megtalálni azokat a területeket, amelyeket fejleszteni látunk szükségesnek a város közösségei, illetve kulturális életének megerősítéséhez. A legfontosabb szempontok a HKFS tervezése kapcsán a következőek voltak: az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, a helyi közösségi kohézió és a helyi partnerség kialakítása, a városi kulturális megtartóerő növelése. Ez adott alapot a tervezéshez, és a célok és az intézkedések kialakításához, illetve épült be a kiválasztás rendszerébe. A stratéga tervezéskor figyelembe vettük a kultúra közösségformáló erejének fontosságát, és azt a Magyarországon egyedülálló identitást, amely alapoz egyszerre a jász öntudatra és Redemptio-ra, illetve a Lehel-mondavilágra. A HKFS célkitűzései is erre alapozva kívánják a legkorszerűbb közösségfejlesztési módszerek és eszközök segítségével növelni a város megtartóképességét. A stratégia elkészítésekor figyelembe vettük az ERFA és ESZA alapok felhasználási arányát, és intézkedéseken belüli kapcsolódását. Célunk, hogy területek újuljanak meg, több tucat egyesület és közösség kapcsolódjon és vezérelje a fejlesztéseket, sok ezer városlakó élvezze ezek eredményeit, és ezen keresztül a fiatalok erős kötődése alakuljon ki a városhoz. Jövőképünkben Jászberény az identitásukban megerősödő polgárok okos közösségeinek városa, ahol a fiatalok megtartása a jász hagyományok karakteres fejlesztésének, és a városukért felelős, együttműködő közösségeknek köszönhető.
Célunk, hogy a Jászberényben a kihasználatlan közösségi célú infrastruktúra megújuljon, és kialakuljanak az infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások, lehetőség legyen kulturális, közösségi programok szervezésére, lebonyolítására, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása érdekében. 
Célunk a közösségi önképzési folyamatok helyszínnel és programokkal történő támogatása, közösségi bevonásra építő irányítása, illetve a Zagyva-part ökohelyszín esetében, annak közösségi aktivitással való megtöltése, és egyben természetes állapotának megóvását is elősegítő lakossági együttműködések kialakítása. 
Céljaink eléréséhez 4 specifikus célt fogalmaztunk meg, és nyolc intézkedést terveztünk az alábbi hierarchiában: 
1. Specifikus cél: Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések számának növelése
1.1 Fiatalok önszerveződéseinek támogatása 
1.2 Külső és belső együttműködéseken alapuló közösségi, és kulturális projektek megvalósulásának ösztönzése (aktivitás) 
1.3 Tudás- és kompetenciafejlesztési programok támogatása, hátrányos helyzetű csoportok bevonása 2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek kialakítása 
2.1 A Zagyvamenti városi kultúrtáj közösségi fejlesztésén keresztül a városi közösségi kohézió és identitás megerősítése 
2.2 A város közösségi életében szerepet játszó épített közösségi terek fejlesztése, közösségi, kulturális hasznosítása 
3. Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések támogatása 
4. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés támogatása 
4.1 A jász hagyományok és a Lehel mondakör újrafeldolgozása, programok szervezése 
4.2 A jászberényi hagyományokhoz kapcsolódó értékek akcióterületen belüli és külső bemutatásának támogatása A program keretei között a hagyományos párbeszéd eszközei mellett az országban egyedül álló online közösségfejlesztési és egyeztetési eszközöket dolgozunk ki, amellyel biztosított a folyamatos, helyi társadalmi párbeszéd fenntartása. 
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
Képviseli: Hajnal-Nagy Gábor elnök

Belső apparátus:
Hegedűs Violetta szakmai vezető
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel.: +36 20 311 3605

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető
 
Sajtó:
Hegedűs Violetta szakmai vezető
Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel.: +36 20 311 3605
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegedűs Violetta szakmai vezető
Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 20 311 3605
clld@jaszbereny.hu
Galéria:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.