Jászberény "Suba - öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése

A pályázat kódszáma: TOP-2.1.3 -16 - JN1 - 2021 - 00020

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020
Projekt összköltsége:
467.118.423,- Ft
Projekt elszámolható összköltsége: 365.482.700,- Ft
Támogatás összege: 365.482.700,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023. július 27.
 
A projekt tartalma:
Jászberény városban elválasztó rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat üzemel. A csapadékvíz-elvezető hálózat mintegy 50%-a zárt rendszerű. A nyílt hálózati rendszer egy része helyben tartásos, a másik része pedig elvezető rendszerű. A városban a csapadékvíz-elvezetés és helyben tartás nagyon nagy százalékban megoldott, azonban egyes részeken a zárt csatornahálózat magáningatlanokon halad, mely miatt a karbantartás ellehetetlenült ezeken a részeken. Ezen városrészekben intenzív csapadék esetén elöntések (udvarokba betörő víz) keletkeznek. Itt csak egy megoldás vezethet eredményre: az előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelően a közterületre ki kell helyezni a magánterületeken lévő csatornaszakaszokat.
Az egyik ilyen terület a volt a „Suba tó” – valamikori agyagnyerő hely – környéke, melynek feltöltése és csatornázása után beépítésre került. Az érintett területen, évente több alkalommal az úgynevezett Suba öböl területrészen (Suba utca - Balaton utca kereszteződése) – egy közepes intenzitású csapadék esetén – mintegy 2.000 m2 terület elöntésre kerül. A terület lakóházakkal teljesen beépített. További gond még, hogy a Suba utca és az Álmos utca között a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer jelentős része magánterületen halad keresztül, melynek üzemeltetése és karbantartása nem megoldható.
Kiegészítésként megvalósul a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása;  a növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is; valamint a keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója is, amennyiben indokolt.
Az Önkormányzat a tervezéskor figyelembe vette a projektjének az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját.
Sajtó:
Szemléletformáló kiadvány:
Galéria:
Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése
Közreműködők:
Projektmenedzsment:

Döntéshozó szint:
  • Képviselő-testület
  • Városgazdálkodási Bizottság
  • Budai Lóránt polgármester

Belső apparátus:

Bató Andrea VGO osztályvezető, projektmenedzser
Dezső Róbert városfejlesztési ügyintéző, projektasszisztens
Szabó Szilvia beruházási ügyintéző, pénzügyi vezető
Bolyós Zoltán városfejlesztési ügyintéző, Városfejlesztési Iroda

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. földszint 7.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Décse Sándor Ferenc ügyvezető

Közbeszerzési bonyolító:
ANPAST Europroject Kft
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13.
Stumpf Gábor ügyvezető

Műszaki ellenőr:
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. földszint 7.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Décse Sándor Ferenc ügyvezető

Kivitelező:
HE-DO Építő Zrt.
1133 Budapest, Váci út 76.
Sipos Zsolt vezérigazgató
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 

Bató Andrea - osztályvezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 744 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Bolyós Zoltán városfejlesztési ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Iroda
Tel.: +36 (57) 505 783
 
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.