A pályázat kódszáma: CE1491

Sajtóközlemény:

Jászberény erős szerepet szán a kulturális és kreatív gazdaságnak "Interreg Central Europe Program"


A kulturális és kreatív tevékenységek tovább színesítik Jászberény gazdasági palettáját, növelik a város és térsége vonzerejét. Emellett hozzájárulnak a helyi kulturális örökségen alapuló újszerű kezdeményezések megvalósulásához és a kreatív fiatalok megtartásához. Mindezt támogatja a Jászberény által vezetett, nemzetközi és helyi partnerekkel végrehajtott STIMULART projekt. A projekt nyitórendezvénye 2019. június 3-5 között kerül megrendezésre a Szikra Galériában.

A kulturális és kreatív gazdaság (röviden: CCI) számos európai nagyváros egyik húzótevékenysége, de sokoldalú lehetőséget kínál a kis- és középvárosok és térségeik számára is. Ezek a városok jelentős kulturális örökséget és újszerű ötletekkel bíró vállalkozó kedvű fiatalokat rejtenek. A támogató intézményi és működési környezet megteremtése, a szereplők célirányos képzése nagyban hozzájárul a helyi gazdaság sokszínűségének megteremtéséhez, a fiatal kreatív lakosság megtartásához, illetve a befektetői és turisztikai vonzerő növeléséhez.

A kulturális és kreatív gazdaság az egyéni és közösségi kreativitáson, képességeken, valamint tehetségen alapul. A hagyományos kulturális, művészi tevékenységeken (képzőművészet, színház, film, tánc, kézművesség) túl kiterjed az ugyancsak sokoldalú kreativitást igénylő divat, termék design, kiadói és kapcsolódó információtechnológiai területekre. A kulturális és kreatív gazdaság fejlesztése az egész városra kiterjedő, újszerű, köz- és vállalkozói szféra, valamint a helyi közösség együttműködésén alapuló fejlesztési és működési szemléletet feltételez.

A STIMULART projektet – melynek hivatalos címe: Stimulating CCI in mid-sized urban centers to boost competitiveness – Jászberény városa további négy közép-európai várossal (Amberg - Németország, Kamnik - Szlovénia, Naumburg - Németország és Vittorio Veneto - Olaszország) és a Regensburgi Egyetemmel karöltve, összesen kilenc partnerrel valósítja meg. Az összesen 2,517 millió euróból megvalósuló sokszínű tevékenységcsomag 2019. áprilisától 2022. márciusáig tart.

A projekttel a széleskörű partnerség lehetőséget kapott a finanszírozó Interreg Europe Közép-Európai Programtól a kulturális és kreatív gazdasággal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatszerzésre és a helyi vonatkozású fejlesztési elképzelések szakértői közreműködéssel történő részletes kidolgozására. Minden projekt helyszínen pilot fejlesztések valósulnak meg. Ennek keretében Jászberényben sor kerül egy helyi kreatív termékeket árusító bolt létrehozására és működési feltételeinek kialakítására.

Jászberény Városi Önkormányzat és az ugyancsak projektpartner Jászkerület Nonprofit Kft. a kiterjedt közép-európai partnerségen túl számít a helyi kulturális és kreatív gazdasági szereplők (intézmények, vállalkozások, kreatív csoportok) együttműködésére is annak érdekében, hogy a három évig tartó projekt kimenete a város és térsége számára a lehető leggyümölcsözőbb lehessen.

További információért forduljon a projekt menedzsmentjéhez a stimulart@jaszbereny.hu e-mail címen.

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.