Városnapi kavalkád négy helyszínen

Városnapi kavalkád négy helyszínen
2024.04.08.

Jászberényben április harmadikán van a Város Napja. Megszokhattuk már, hogy ezen a napon programok sora várja az érdeklődőket. Így volt ez idén is. Négy helyszínen egész nap zajlottak az események. A napot a Jász Múzeumban a Katona Tamás Emlékkonferencia nyitotta és a városi kitüntetések és elismerések átadó gálája zárta a Lehel Film-Színházban.

A Város Napján, április 3-án, az idén 150 éves Jász Múzeumban 9:30-kor kezdődött a Katona Tamás Emlékkonferencia, melynek neves előadói voltak. Az érdeklődők Prof. dr. Csikány Tamás hadtörténész, Prof. dr. Hermann Róbert intézetvezető kutatócsoport vezető, dr. Kedves Gyula ezredes hadtörténész, dr. Peyach István egyetemi tanár, történész és Prof. dr. Zakar Péter rektorhelyettes előadásait hallgathatták meg.

Délben a Kossuth Rádió Déli Krónika műsorában – 1849. április 3.-a emlékére – a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia-templom harangjainak hangja szólalt meg.

Délután családi- és gyermekprogramok várták az érdeklődőket a Conselve téren, ami az alkalomra Történelmi játékparkká változott, ahol a Szent László Vitézei Egyesület, 1848-as honvédképző csatáján lehetett vitézkedni, meglátogatni Kádár Ferkó Fotószínházát, kézműves foglalkozáson obsitot és fakardot készíteni. A színpadon a Kuttyomfitty Társulat Magyar virtus verses, dalos, táncos  műsorát láthatta a közönség, majd a Viganó AMI néptáncos növendékei szerepeltek táncprodukciókkal. Koraeste a Kávészünet zenekar verses koncertje zárta a programot.

A Városháza előtt, a Lehel vezér téren 15 órakor kezdődött a központi ünnepség, az egybegyűltek a 35. Tavaszi Emlékhadjárat résztvevőit, gyalogos honvédek szakaszát és lovas huszárok csapatát fogadták. A díszszemlét követően köszöntőt mondott Budai Lóránt polgármester, ünnepi beszédben szólt Fazekas Richárd az Emlékhadjárat főparancsnoka. A történelmi eseményeket, dr. Pelyach István történész elevenítette fel, majd koszorúk kerültek a ’48-as forradalom és szabadságharc emlékét őrző helyekre, ahová az egész csapattest kötelékbe vonult fel.

A Lehel Film-Színházban 18 órakor kezdődött a városi kitüntetések és elismerések átadó gálája, melynek műsorában a Déryné Vegyeskar és a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek előadásait láthatták a jelenlévők. A díjazottakat bemutató kisfilmek után, Budai Lóránt polgármester adta át az egyedi plaketteket és diszokleveleket.

Az idei díjazottak névsora:

Jászberény Város Díszpolgára

Mihályi Gábor a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, kimagasló szakmai színvonalon végzett munkájáért, a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím

Dr. Dobos László közgazdász szociológus, több mint három évtizedes közéleti tevékenységéért, a Jászság kulturális értékeinek gyarapításáért, széleskörű megismertetéséért.

Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem

Dr. Oldal Edit háziorvos, az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő és eredményes munkája elismeréseként.

Szabó Jánosné nyugdíjas könyvtárigazgató szakmai pályafutása és a helytörténeti kutatásban végzett tevékenysége elismeréseként.

Pro Civitate – Jászberény díj

Nagyné Koncz Éva nyugdíjas óvodapedagógus és rajztanár, a vizuális nevelés és művészeti tevékenysége elismeréseként.

Kutyákkal az Életért Alapítvány, az elmúlt évtizedekben végzett tevékenysége, különösen a törökországi földrengést követő mentés során tanúsított példamutató magatartás elismeréseként.

Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj

Bató Andrea a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály vezetője, a kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkája és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.

Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj

Fehér Ödön cimbalomművész, a cimbalomművészet terén elért kiemelkedő színvonalú tevékenységéért.

Vajai Franciska tanítónő, nevelő-oktatói munkája és a néptánc területén elért kimagasló eredményei elismeréseként.

Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj

Ábri Lászlóné gyógypedagógus, a közoktatás területén végzett kimagasló pedagógiai, oktató-nevelői munkája elismeréseként.

Magyar Gézáné igazgatóhelyettes, az iskola céljai iránti elkötelezettségéért, az iskoláért végzett szerteágazó és kimagasló színvonalú oktató-nevelő munkája elismeréseként.

Streitmann Andrásné nyugdíjas műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár, a kiemelkedő szakmai színvonalon végzett pedagógusi tevékenysége elismeréseként.

Tóthné Gutai Erzsébet óvodapedagógus, az óvodai nevelés területén kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként .

Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj

Bércesi Zoltán villanyszerelő, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban végzett munkája elismeréseként.

Nagy Sándor élelmezésvezető-helyettes, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban végzett munkája elismeréseként.

Szalkári Attila beteghordó, az egészségügy területén végzett munkája elismeréseként.

Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj

Pintér Andrea válogatott röplabdázó, a versenysportban elért kimagasló eredményei elismeréseként.

Szöllősi Károly nyugdíjas testnevelő tanár, a versenysportban elért kimagasló edzői eredményei, az utánpótlás-nevelésben, oktatásban végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.

Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj

Pernyész Istvánné takarítónő, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban betöltött kiemelkedő szerepe elismeréséül.

Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ munkaközössége, a mély hivatástudattal, elkötelezettséggel végzett embert próbáló munkájuk, kitartásuk szakmai elismeréseként.

Jászberény Város Komáromy József sajtódíj

Dézsi Zoltán felelős szerkesztő, a magas színvonalú riporteri és szerkesztő-műsorvezetői tevékenysége elismeréseként.

Jászberény Város Rendészeti díj

Bujdosó Gábor tűzoltó alezredes, hatósági osztályvezető, a magas szakmai színvonalon végzett munkája és osztályvezetői tevékenysége elismeréseként.

Lékó Tamás Béla címzetes rendőr főtörzszászlós, helyszínelő és balesetvizsgáló, a szakmai feladatainak nagy hozzáértéssel, lelkiismerettel és odaadással végzett tevékenysége elismeréséül.

Jászberény Város Faragó László Környezetvédelmi díj

Alvári Csaba főépítész, a fenntartható fejlődésért, a természeti értékek megtartásáért és a településkép alakításáért végzett kimagasló munkája elismeréseként.

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. parkgondozó csoportja, a belváros parkjainak, játszótereinek, közterületeinek tisztasága, rendezettsége érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként.

Jászberény Szolgálatáért díj

Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete, a mozgássérültek életét segítő több évtizedes kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munka elismeréseként.

Jászberény Város Mecénása díj

Konkoly Electro Kft., a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, sportolási lehetőséget biztosító ellenszolgáltatás nélküli, jelentős támogatás elismeréseként.

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.