Városi menekültügyi alapot hoztak létre

Városi menekültügyi alapot hoztak létre
2022.03.03.

Rendkívüli nyílt ülést tartott városunk önkormányzatának képviselő-testülete március 2-án, szerdán délután a városháza nagytermében. Három napirendi pontot és egy sürgősségi előterjesztést kellett a képviselőknek megvitatnia. A 15 fős testületből 12-en jelentek meg az ülésen, amely így határozatképes volt.

A tanácskozás kezdetén egy sürgősségi indítványról döntöttek, amely egy városi menekültügyi alap létrehozását célozta. Egyhangúan fogadták el, hogy napirendre veszik az indítványt, melyet az előterjesztő, Budai Lóránt polgármester ajánlott a képviselők figyelmébe.

- Bizonyára mindenki tisztában van az elmúlt napok történéseivel, az ukrajnai háború kirobbanásával. Felvettem a kapcsolatot Técső polgármesterével, hogy mi az, amiben az ott élőknek segíteni tudunk. Rövid időn belül kaptam egy listát, s elkezdtünk egy városi adománygyűjtést. A Szent Erzsébet Kórházzal és a Tűzoltósággal is felvettem a kapcsolatot, mert a kapott lista speciális egészségügyi, illetve tűzoltó eszközöket is tartalmazott. Örülök, hogy néhány kivételtől eltekintve senki sem csinált ebből politikai ügyet. Sokan érkeztek Magyarországra menekültek. Egyre többen érkeznek Jászberénybe is. A nagyfoglalkoztatókkal is felvettük a kapcsolatot, s érdeklődtem, hogy várhatók-e a náluk dolgozók családtagjai. Van, aki befogadja a családtagokat, van, aki az ukrán dolgozóit is elküldi. Egyre több igény jelentkezik a segítségre, amiért ezt az alapot létre kell hozni, s várhatóan családok elhelyezéséről is gondoskodnunk kell. Remélem, helyben tudjuk kezelni a problémát, de ha nem, akkor az állami szervekkel egyeztetve sikerül megoldást találnunk. Közös gondolkodásra együttműködésre van szükség – mondta a polgármester, aki azt is megjegyezte, nem szerencsés, ha vannak akik a határhoz leutazva onnan menekülteket hoznak, majd magára hagyják őket. Ez nem felelős magatartás – mondta Budai Lóránt.

A polgármester után Bozsik Ferenc kért szót, de a képviselő elsőre nem tudott megszólalni, könny szökött a szemébe. Míg megnyugodott, addig Dobrán Gyula jelezte, amennyiben gépjárművezetőre van szükség, vagy pakolni kell, akkor áll rendelkezésre.

- Tegnap voltam a határon, vittem egy adag segélyt és ismerősök rokonait hoztuk el. Szörnyű, ami ott van. Amit Técsőnek gyűjtünk, az nem fog eljutni hozzájuk. Azt az adományt, ami átkerül a határon a hadsereg osztja ugyanis majd el. Azt javaslom, hogy Beregsurány és Záhony kapja meg adományainkat, mert a Magyarországra átjött menekültek ellátásába is nagyon kell ugyanis a segítség.

Tamás Zoltán a Fidesz frakció nevében jelezte, hogy támogatják az alap létrehozását, s lehetőségeiket kihasználva ők is gyűjtenek a menekültek megsegítésére. Arra ő is felhívta a figyelmet, valóban fontos, hogy célt is érjenek az adományok.

Az 5 millió forintos városi menekültügyi alap létrehozását a szavazás során minden képviselő támogatta, azaz egyhangúan fogadták el a sürgősségi indítvány. Szavazás: 12 igen szavazat

Nem várt vita alakult ki a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés során. Idézet az anyagból:

„A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, elsődleges feladatuk a választás szavazóköri eredményének megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira, póttagjaira a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot.

A Ve. 25. §-a értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, arról egy szavazással dönt a Képviselő-testület. A szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait nem adott szavazatszámláló bizottságba választják, hanem települési szinten. A szavazatszámláló bizottság tagjainak szavazóköri beosztásáról a helyi választási iroda vezetője jogosult dönteni.”

Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző, a választási iroda vezetője elmondta, a tagok és a póttagok kiválasztásánál arra törekedtek, hogy elsősorban azok kerüljenek be a választási bizottságokba, akik korábban már részt vettek ebben a munkában. Összesen 28 új tag került az előterjesztésbe. A változás oka lehet az elköltözés, az elhalálozás és az is, hogy voltak, akik a mostani kettős terhelést – országgyűlési választás és népszavazás is lesz egy napon – nem vállalták. Az is elhangzott, hogy a testületnek március 14-én 16 óráig van lehetősége a listát elfogadni. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a helyi választási bizottság dönt a kérdésben.

Tamás Zoltán, az előterjesztéssel kapcsolatban kifejtette, hogy szívesen egyeztettek volna a 28 új tag személyét illetően. Ha pedig nem lesz elfogadva az előterjesztés, akkor március 14-ig még lenne erre lehetőség. Arról, hogy pontosan milyen kifogásuk van a listán szereplők kapcsán, nem beszélt, mert mint mondta személyes dolgokba nem kíván belemenni.

- Vegyék azt is figyelembe, hogy 2019-ig nem volt, most pedig már van Fidesz frakció. Megváltozott a helyzet, egyeztessenek velünk – mondta Tamás Zoltán

Szatmári Anikó, a Fidesz frakció tagja megjegyezte, tudomása szerint eddig is javasoltak tagokat a választási bizottságokba.

Budai Lóránt polgármester meglepetten figyelte a vitát és nem értette, hogy miért kellene a választási bizottság tagjainak és póttagjainak kijelölésekor a pártokkal egyeztetni.

– Lehet, hogy ez az Önök idejében így volt, de nem volt helyes – summázta véleményét a polgármester.

A szavazás során csak 11-en voksoltak, mert Dobrán Gyula éppen nem tartózkodott a teremben. Hét igen és négy tartózkodás mellett az előterjesztést nem fogadták el (minősített többség, 8 igen kellett volna) így egyelőre nincsenek tagjai és póttagjai a választási bizottságoknak városunkban.

Egyhangúlag szavaztak meg 100 ezer forintos támogatást a Lehel Vezér Gimnáziumban működő „Tehetséget 2000-re” Alapítvány számára, mely összeggel az LVG Diákfilm Fesztivál költségeihez járulnak hozzá.

Az ülés zárásaként az ideiglenesen védelemre jogosultak (menekültek) elhelyezése volt napirenden. A polgármester elmondta, hogy jelenleg két olyan ingatlan, lakás áll üresen, amelyet a menekültek elhelyezésére tudnak biztosítani. Szavaiból kiderült, hogy ezek berendezése folyamatosan történt, történik. Az előterjesztést egyhangúan fogadták el.

Horgosi Zsolt, a JVV NZrt. vezérigazgatója arról tájékoztatta a döntést követően a képviselőket, hogy a Páva u. 8. már készen áll a fogadásra. Megjegyezte, egy használt mosógép még jól jönne, s ennek biztosításához kérte a képviselők segítségét.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.