Városi kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtétele

Városi kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtétele
2023.09.06.

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére, kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatokat vár.

Felhívás

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére az alábbi kitüntetéseket alapította:

 

 1. Jászberény Város Díszpolgára cím,
 2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím,
 3. Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem,
 4. Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj,
 5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj,
 6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj,
 7. Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj,
 8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj,
 9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj,
 10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj,
 11. Jászberény Város Rendészeti díj,
 12. Jászberény Város Mecénása díj,
 13. Jászberény Város Faragó László Környezetvédelmi Díj
 14. Jászberény Szolgálatáért díj.

A díjak adományozásának feltételei:

  1. Jászberény Város Díszpolgára cím adományozható:

  A város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy azoknak a jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják.

  2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozható:

  Azoknak a nem jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl erősítik vagy erősítették.

  3. Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem adományozható azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik vagy amelyek:

  1. a város gazdasági életében,
  2. a városfejlesztésben,
  3. a város közéletében,
  4. a tudomány, a művészetek területén,
  5. az egészségügy, oktatás, nevelés, szociális ellátás, sport területén

  kiemelkedő, eredményes munkát végeztek vagy végeznek.

  4. Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj adományozható:

  A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló munkát végző köztisztviselőknek.

  5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj adományozható:

  A tudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc-, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért, valamint átfogó életmű elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

  6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj adományozható:

  A közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munka elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

  7. Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj adományozható:

  Az egészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

  8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj adományozható:

  A kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői és versenyzői érdemek elismeréseként versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

  9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj

  A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő, Jászberényben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

  10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj adományozható:

  Azoknak a személyeknek, közösségeknek, elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságíróknak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és magas színvonalú tevékenység elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

  11. Jászberény Város Rendészeti díj adományozható:

  1. Annak a rendőrnek, aki hivatásos állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként;
  2. Annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú tűzoltónak, aki Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a katasztrófavédelem tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként.

  12. Jászberény Város Mecénása díj adományozható:

  A város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

  13. Jászberény Város Faragó László Környezetvédelmi Díj adományozható:

  Azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek akik, vagy amelyek a környezetvédelemért, a környezeti kultúra fejlesztéséért és a településkép alakításáért kimagasló munkát végeznek.

  14. Jászberény Szolgálatáért díj adományozható:

  Azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik, vagy amelyek Jászberény város érdekében végzett, illetve kifejtett bármilyen jellegű munkájukkal – természetes személyeknél emberi magatartásukkal – kivívták a város közösségének megbecsülését, tiszteletét.

  A kitüntetésekre ajánlást tehetnek:

  • a polgármester, az alpolgármester, a jegyző
  • a települési képviselők,
  • jászberényi szakmai és civil szervezetek, intézmények
  • legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

   Kitüntetési javaslatot kizárólag a 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

   Magánszemélyre történő javaslattétel esetén a javaslathoz mellékelni kell a rendelet 5. számú melléklete szerinti elfogadó nyilatkozatot is.

   Elfogadó nyilatkozat nélkül benyújtott ajánlás érvénytelen!

   A javaslattételi lap és az elfogadó nyilatkozat a város honlapján (www.jaszbereny.hu), valamint a Városháza portáján elérhető.

   Kérem az ajánlásra jogosult szerveket, Jászberény Város Polgárait, amennyiben arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni - a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is tartalmazó – ajánlásaikat és –ha szükséges – az elfogadó nyilatkozatot a Városháza portáján zárt borítékban szíveskedjenek elhelyezni, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez eljuttatni (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2023. november 1-ig.

   A kitüntetések átadására a 2024. évi Város napja rendezvénysorozat során kerül sor.

   A felhívás, a javaslattételi lap és az elfogadó nyilatkozat az alábbi linkekről letölthetők:

   felhivas.doc

   javaslatteteli-lap.docx

   elfogado-nyilatkozat.docx

    

    

    

                                                                                                            

   Vissza
   Jászberény A Jászság Fővárosa
   Jászberény Városi Önkormányzat
   Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
   Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.