Változik az ügyfélfogadás rendje a Városházán.

Változik az ügyfélfogadás rendje a Városházán.
2021.05.15.

2021. május 17. hétfőtől változik az ügyfélfogadás rendje a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ügyfélfogadási időben, azaz hétfőn és pénteken 8:30-tól 11:30-ig, valamint szerdán 8:30-tól 11:30-ig és 13:00 órától 16:00 óráig az alábbiak szerint várjuk ügyfeleinket:

A Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Táncsics Mihály utca felőli ügyfélablakánál ügyfélfogadási időben intézhető ügyek köre az alábbi:

 

 • Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
 • Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem
 • Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem
 • Tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás iránti kérelem
 • Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem
 • Lakbértámogatás iránti kérelem
 • Köztemetés
 • Újszülöttek életkezdési támogatása iránti kérelem
 • Anyakönyvi ügyek (kivéve: esküvő és apai elismerő nyilatkozat)

A koronavírus elleni védőoltás igénybevételéhez szükséges online regisztrációban való segítségnyújtás az ügyfélablaknál továbbra is igénybe vehető hétfői napokon 8:30 és 11:30 között vagy szerdai napokon 13:00 és 16: 00 óra között.

Ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban, személyes ügyintézésre az alábbi ügykörökben van lehetőség:

 • Bérlakással kapcsolatos ügyintézés
 • Otthonteremtési támogatással kapcsolatos ügyintézés
 • Hagyatéki eljárás
 • Állatvédelem
 • Birtokvédelem
 • Méhek vándoroltatása
 • Fa kivágási engedély iránti kérelem
 • Illegális hulladék lerakás bejelentése
 • Kút vagy szikkasztó árok létesítési vagy fennmaradási engedélyeztetése
 • Kereskedelmi hatósági ügyintézés
 • Szálláshely-szolgáltatás ügyintézés
 • Telepengedélyezési eljárás
 • 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű tárolására alkalmas székhelyről/telephelyről igazolás kiállítására irányuló ügyintézés
 • Esküvővel és apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézés
 • Főépítészi ügyek
 • Városüzemeltetési bejelentések és panaszok intézése
 • Egyéb egyedi eljárások

A Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodáján (5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44.) és a Közterület-felügyeleten (5100 Jászberény, Déryné u. 1.) az épületen belüli személyes ügyfélfogadás biztosított.

Kérem, hogy munkatársaim és a többi ügyfél védelme érdekében tartsák be a járványügyi előírásokat; szájat és orrot eltakaró maszkban érkezzenek és használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt.

Együttműködésüket megköszönve, hétfőtől újra személyesen várjuk Önöket!

Jászberény, 2021. május 13. 

 

Baloghné dr. Seres Krisztina

                  jegyző

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.