Üzlethelyiség bérbeadás

Üzlethelyiség bérbeadás
2023.09.19.

Pályázati kiírás az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadására (Jászberény, Dózsa György út 6.)

 

Pályázati kiírás

 

az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadására

 

 

A pályázatra kiírt helyiség adatai:

 

  • helyrajzi száma          Jászberény 35/A /3 és 35/A/4
  • címe:                         Jászberény, Dózsa György út 6.
  • alapterülete:               30 m2 + 16m2 összesen 46 m2
  • műszaki állapota:       megfelelő
  • felszereltség:              funkciójának megfelelő

 

Érvényes Pályázat a helyiségekre a megjelölt két helyrajziszámra együttesen nyújtható be és jelen pályázati kiírásban szereplő további adatok és információk is együttesen a két helyrajzi számra értendőek.

Helyiségben folytatható tevékenység:        Kereskedelem (6. melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez)

            Szolgáltatási tevékenység (2009. évi LXXVI. törvényben szabályozottak szerint)

Pályázati induló bérleti díj:                                    2.035 Ft/m2/hó + ÁFA (3.000 Ft./m2/hó – 30m2-re+1.000 Ft/m2/hó -16 m2-re + ÁFA)

Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj):    bruttó 403.860 Ft

A bérleti szerződés időtartama:                  5 év

A helyiség műszaki állapota:                      megfelelő, a műszaki előírásoknak (érintés-, tűzvédelmi) megfelel

A pályázó által elvégezni kívánt esetleges átalakítási, korszerűsítési munkálatokat a pályázatban tételesen meg kell jelölni, bemutatni (festés, burkolás, gépészeti korszerűsítés, stb.).

A munkálatok értékének a bérleti díjba történő beszámításának módja: a pályázati dokumentáció részeként megjelölt részletes, az ingatlan értékét növelő korszerűsítési munkák igazolt költségei 50 % - ának beszámítása oly módon, hogy a bérleti díjba betudott havi összeg nem lehet több, mint a havonta fizetendő bérleti díj 50 % - a. Beszámításra maximum a bérleti szerződés lejáratáig van mód. Az elszámolás módját az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011.(VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

Helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.-vel történő előzetes egyeztetés alapján (Ingatlankezelés: 57/411/618)

 

A pályázat kiírására a Rendelet alapján kerül sor. A pályázat nyertese a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó a Rendelet 8. számú melléklete szerinti pontrendszer alapján.

A pályázatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – 5100 Jászberény Margit sziget 1. – részére postai úton, vagy személyesen a Titkárságra leadott zárt borítékban, 2 db nyomtatott példányban - a borítékon feltüntetve, hogy a pályázat a jászberényi 406/A/6 hrsz. és 406/A/7 hrsz. számú üzlethelység együttes bérléséről szól (Pályázat a Jászberény 35/A/3 hrsz. és 35/A/4 hrsz. számú helyiségekre) - és egy példányban a vvzrt@vvzrt.hu e-mail címre jelszóval védett elektronikus dokumentumként kell eljuttatni a megadott határidőig.

A pályázatnak meg kell felelnie a Rendeletben foglalt előírásoknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

palyazati kiiras dozsa gyorgy ut egybe 2_page 0002

A pályázati kiírás a mellékelt linkről letölthető: palyazati-kiiras-dozsa-gyorgy-ut-egybe-2.docx

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.