Újabb beruházások műszaki átadás-átvétele történt meg

Újabb beruházások műszaki átadás-átvétele történt meg
2023.01.13.

A város három pontján tartottak műszaki átadás-átvételt, január 11-én, szerdán, délelőtt és délután, ez újabb beruházások részbeni vagy teljes elkészültét jelentette. A Bundáskútnál kezdődött, a Ferencesek terén folytatódott, majd a Móczár Miklós utcában ért véget a szemle, melyen a polgármesteri hivatal szakemberei, és a kivitelező cégek képviselői mellett ott volt Budai Lóránt polgármester és Balogh Béla alpolgármester is.

 

A műszaki átadás-átvétel délelőtt, a városközpontban, a Bundáskútnál kezdődött, ahol Alvári Csaba, városi főépítész köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a kút és környezete teljes egészében megújult, majd átadta a szót Budai Lóránt polgármesternek.

 

– Az elmúlt időszakban igyekeztünk miden olyan lépést megtenni, ami a városlakók életét megszépíti. Sajnos hosszú éveken keresztül senki sem foglalkozott a Bundáskúttal sem, amely már nem is működött. Ezen kívántunk változtatni, amikor eldöntöttük, hogy megújítjuk a környezetét és a kutat ismét üzemképessé tesszük. A beruházás eredményeként a város központjában egy új közösségi tér jött létre, ahol a megújult szobor környezetében egy ivókút, egy pad és szemétgyűjtő edényzet is kihelyezésre került. A kút ismét működik és a világítása is megújult – mondta Budai Lóránt.

A felújítási munkálatokat és a környezet kialakítását a Baktató Kft. végezte. A beruházás bruttó 6 950 669 forintba került.

A műszaki átadás-átvétel koradélután a Ferencesek terén folytatódott, melynek fejlesztése során eddig történteket Bató Andrea, a városgazdálkodási osztály vezetője foglalta össze.

– A park fejlesztése már 2021-ben elindult. A munkálatok akkor a zöldfelület frissítésével, megújításával kezdődtek. Az elszáradt és balesetveszélyessé vált fák gallyazása, illetve kivágása után fatelepítés történt. Ezt követte a park körbejárhatóságának biztosítása, gyalogjárda megépítésével. A Szúnyogos utca, a Hatvani út és a templomhoz bevezető aszfaltos út melletti parkrészekben épült járda. A 2022-es költségvetésben ismét szerepelt a park további fejlesztése. A tavalyi évben a sikeres közbeszerzési eljárást követően a Geo-Gép Kft. folytathatta a munkálatokat. Az ősszel kezdődött kivitelezési munkák fő eleme a park teljeskörű átjárhatóságának biztosítása volt. Az első ütemben megépült a templom előtti fogadótértől nyugati irányban haladó sétány, valamint a Hatvani út felé, a parkon átvezető kereszt irányú sétány a török emlékmű körüli teresedéssel (373 m2 burkolat). Ebben az ütemben kerültek telepítésre a fák (12 db gömbkőris) is, illetve néhány parkberendezési elem is helyére került (2 pad, 1 hulladékgyűjtő edényzet). A második ütemben megvalósult a templom északi homlokzata előtt haladó sétány építése (165 m2). A sétány burkolata Barabás típusú téglakő burkolat (vörös – barna). A kivitelezés, melyet a GEOGÉP Kft. végzett, bruttó 25 954 805 forintba került.

A Ferencesek terei parkfejlesztés kapcsán Budai Lóránt polgármester az egyházzal történt sikeres együttműködést emelte ki.

– Két évvel ezelőtt ugyanitt jelentettük be, hogy ez a több ütemre tervezett fejlesztés elindul. Most pedig már a második ütem megvalósításáról számolhatunk be. Számtalan alkalommal hangsúlyoztuk, hogy az eredményes munkához az együttműködés elengedhetetlen. Egy város ugyanis csak akkor tud épülni, szépülni, ha az érintettek együtt tudnak dolgozni egymással. Az együttműködés kifejezetten jó példája a Ferencesek terei park fejlesztése, melyet az egyházzal együtt, egyeztetve végzünk. A munka még nem fejeződött be, vannak további terveink, s remélem, hogy a jó együttműködés eredményeként ezek is megvalósulnak majd – mondta Budai Lóránt, majd átadta a szót dr. Novák Istvánnak, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettesének.

– A jászberényi Barátok temploma 550 éves volt 2022-ben. Ennek az évnek az előkészítése több fronton történt. Egyrész a hívek, a vállalkozók segítségével templomunk belseje jórészt megújulhatott. Az Egri Főegyházmegye támogatásával sikerült a templom külső homlokzatának nagy részét is felújtani. Ezt szeretnénk tovább folytatni. A mellettünk lévő park megújítását pedig az önkormányzat vállalta, amit ezúton is köszönünk. Ennek a parknak meg kell adni a méltóságát, hogy a meglévő szakrális térhez illeszkedjen. Az eddigi munkálatok során mindig igyekeztünk úgy együtt dolgozni az önkormányzat képviselőivel, hogy ezt a célt elérjük. A távolabbi jövőben – az anyagi lehetőségek ismeretében – szeretnénk a mellettünk lévő Porcinkula kápolna terét is rendbe tenni – mondta dr. Novák István.

A szerdai műszaki átadás-átvétel folyamata a Móczár Miklós utcában zárult, ahol az utca burkolatlan szakaszának útalapja épült meg 107 méter hosszban. Az útalap és egy 20 m hosszú szikkasztó árok kivitelezését a GEOGÉP Kft. végezte. A beruházás bruttó 8 209 571 forintba került. A kivitelezés során a Gerevich Aladár utca felől 3 m széles 30 m hosszú útalap készült, majd 4 m szélességben 77 m hosszban folytatódott az útalap készítés, mely a meglévő Móczár M. utca útalapjához csatlakozik.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.